e-villamos online szaklap

Oktatási intézmények világításvezérlése

| | |  0 | |

Oktatási intézmények világításvezérlése

Az oktatási intézmények, bölcsődétől az egyetemig, olyan épületek, ahol nemcsak jelentős időt töltenek el a fiatalok, pedagógusok és az intézmény személyzete, de időszakosan különböző korú csoportoknak, eltérő tevékenységeket kell végezniük. Ráadásul ebben a korban jelentős befolyással bír a szemek, látóidegek működésére, fejlődésére és egészséges állapotára a környezeti fény, ezért is nagyon fontos kérdés, hogy milyen világítást biztosítunk az ilyen jellegű épületekben.

A vonatkozó szabványok, elsősorban a MSZ EN 12464-1:2022, számos előírást tartalmaznak a minőségi világítás kialakítására vonatkozóan, amelyek a színhőmérséklettől a káprázásmentességig sok paramétert meghatároznak. Viszont szinte az összes állandó tartózkodású helyiségnél a világítás vezérelhetőségét is javasolja a szabvány.

Oktatási épület egyéb helyiségei

Mivel egy oktatási épületet akár egy speciális irodaépületnek is tekinthetünk, a korábbi, világításvezérléssel kapcsolatos cikkeinkben leírtakat itt is tudjuk alkalmazni, mint a folyosók, közlekedők, a lépcsőházak, valamint mosdók, illemhelyek esetén.

A tanári, gazdasági, vezetőségi irodákat pedig egyértelműen megfeleltethetjük egy ilyen épület eltérő méretű irodahelyiségeinek.

A fent említett irodaépületekre vonatkozó írásunkban már tárgyalt megoldandó problémákkal és feladatokkal itt is találkozunk: nagyobb méretű irodák és osztálytermek, foglalkoztatók esetén az egyenletesség, a természetes fény hasznosítása, tehát az energiahatékonyság, kézi beavatkozás valós igénye és az eltérő funkciókra igazítás mind megköveteli egy jól kialakított szabályozás alkalmazását.

Szabályozás egyetlen készülékkel, több zónával

Amiből egy iskolában a legtöbb van, az az osztályterem (labor vagy oktatóterem, foglalkoztató,…), így ennek megoldására kiemelten kell figyelnünk. Egy osztályterem világításszabályozását a B.E.G. egyetlen készülékkel is meg tudja oldani, a speciálisan ilyen célra kifejlesztett PD4-M-DAA4G típussal.

Ez az eszköz egy DALI Kompakt érzékelő, amelyik multicast üzemben működik. Ez azt jelenti, hogy maga a készülék komplett buszhálózatba nem integrálható, címezhető, tehát szigetüzemmódban dolgozik. Ugyanakkor az egyetlen DALI vonal kimenetére felfűzött lámpatesteket egyesével címezhetjük 4 világítási csoportba, továbbá az általunk kiválasztott funkcióra felhasználhatjuk az integrált relékimenetet.

Az elvi bekötési vázlat, topológia az alábbiak szerint néz ki:

Az ábra alapján a következő lehetőségeket biztosítja számunkra a készülék:

  • A DALI vonalon található lámpákat (maximum 64 db lehet) egyesével becímezhetjük 3 csoportba (G1-3) az „A” zónán belül, amely így a fő világítást jelenti.
  • Ugyanígy a DALI vonalon található lámpákból kijelölhetünk táblavilágítás funkcióra (G4) további lámpát, lámpákat, amely a „B” zóna lesz.
  • A „C” zónát pedig a relékimenet jelenti, amelyet 1 általunk választott (és természetesen ennek megfelelően kábelezett és paraméterezéskor beállított) funkcióra használhatjuk, amely lehet hűtés-fűtés (HVAC) kapcsolása, nem szabályozott világítás kapcsolása, Cut-off funkció (üzemen kívül az előtétek stand-by fogyasztásának lekapcsolása), impulzus jel adása más rendszer felé, alkonykapcsoló (Cds) vagy riasztás funkció.

 Az „A” zónában található 3 csoportnál az 1-es az alapvető szabályozási csoport, ennek kell a fal felőli, természetes fénnyel legkevésbé ellátott területen található lámpákat magában foglalnia. A másik kettőt pedig ehhez képest tudjuk ofszettel, azaz százalékos eltéréssel (pl. 15% és 30%) korrigálni, így kompenzálva az ott érzékelhető nagyobb természetes fényt. Ezzel a megoldással, egy beállítás előtti ellenőrző mérés segítségével, jelentősen tudjuk javítani a megvilágítás egyenletességét, ezzel együtt az energiahatékonyságot!

Fontos, hogy a felszerelésnél ügyeljünk arra, az érzékelő külső fénymérője a sötétebb terület felé álljon, és lehetőség szerint billentsük ki abba az irányba.

A készülék ezt a 3 csoportot együtt dimmeli fel és le automatikusan a folyamatos fénymérésének eredményeképpen, a természetes fény függvényében, biztosítva ezzel az általunk kívánt és beállított megvilágítási értéket.

A kézi beavatkozást a zónához tartozó (gyártófüggetlen) nyomógomb teszi lehetővé, hosszú nyomással le- és feldimmelhetünk, rövid nyomással pedig le- és felkapcsolhatunk, természetesen a három csoportot párhuzamosan, egyszerre.

A „B” zónába, azaz a 4-es csoportba címzett lámpák esetében az érzékelő automatikus szabályozást nem végez, csak az „A” zónára beállított megvilágítási szintet, mint küszöbértéket figyelembe véve kapcsol mozgásra.
A nyomógomb segítségével ezt a csoportot is tudjuk fel- és lekapcsolni, de tudjuk dimmelni is, szintén hosszú nyomás segítségével.

A „C” zóna, azaz a relékimenet esetén, amennyiben csak kapcsolt világítást szeretnénk működtetni, úgy szintén alkalmazhatjuk a nyomógombos kézi beavatkozást, itt természetesen csak le- és felkapcsolásra.

Az automatikus működés ilyen módon történő felülbírálási lehetősége biztosítja számunkra, hogy az adott helyzetnek és pillanatnyi igényeknek megfelelően tudjuk a fényviszonyokat változtatni: vetítés, prezentáció, dolgozatírás, …

Mivel egy osztályterem esetén jól ismert az alkalmazási körülmény, így az általános javaslat, hogy egy tipikus méretű (kb.: 10 m x 6-7 m) terem világításvezérlése egyetlen ilyen érzékelővel megoldható. Abban az esetben, ha ettől nagyobb helyiséggel kell számolni (multifunkcionális előadó vagy pl.: egy ebédlő, amit előadásokra is használnak), akkor a lefedettséget speciális slave érzékelőkkel (PD4-S-DAA4G) tudjuk növelni, amelyekből maximum 4 db csatlakoztatható a master készülékhez.

A PD4-M-DAA4G érzékelő programozása mobiltelefonos applikáció (B.E.G. One) és a BLE-IR-Adapter segítségével lehetséges. 

Néhány tipikus elrendezés, kialakítás a terem építészeti jellemzőinek, ablakok elhelyezésének, függvényében:

Terem egy épület sarkában, sarkos ablakelrendezéssel.

Klasszikus elrendezés, az egyik oldalon található ablakfelülettel.

Terem egyedi ablakelrendezéssel.

A PD4-M-DAA4G érzékelő a B.E.G. DALI Kompakt kínálatának előnyeit biztosítja számunkra: könnyű tervezési munka, egyszerű és gyors kivitelezés, nem igényel speciális kábelezést, bárki által felprogramozható, szolgáltatásaihoz képest kiemelkedően költséghatékony, így nagyon gyors megtérülést kínál számunkra. Az energiahatékonysága és az automatikus működés által biztosított kényelmi szolgáltatása mellett a vonatkozó összes szabványi (MSZ EN 12494-1:2022; MSZ EN ISO 52120-1:2022) előírás könnyed kielégítését, vagy éppen a különböző, független épületminősítési rendszerek (LEED, BREEAM, WELL, DGNB) magasabb besorolását kínálja ennek az eszköznek az alkalmazása, miközben egy kellemes és látásbarát mesterséges világítást alakíthatunk ki a segítségével.

A PD4-M-DAA4G készülék multicast működési módja lehetővé teszi számunkra, hogy amennyiben az eredeti elképzelésünk szerinti csoportosítást módosítani szeretnénk, ezt könnyedén megtehetjük az applikáció segítségével, de akár egy lámpacsere vagy éppen újabb lámpák beintegrálása is egyszerűen megoldható.

Gyakorlati tanácsok

Amennyiben megszületett a döntés, hogy osztálytermenként egy-egy ilyen készüléket építünk be, fontos, hogy már tervezési stádiumban figyeljünk oda néhány körülményre, amellyel elkerülhetjük a későbbi gondokat, kellemetlenségeket.

Az egyik ilyen pont, hogy az esetleg beépítésre kerülő függesztett projektor ne takarja ki a terem egy részét a látótérből. A kellő távolság tartása mellett közben arra is ügyelnünk kell, hogy az elhelyezés ne legyen túlságosan aszimmetrikus, de inkább a terem első felét és a tanári asztalt lássa jól az érzékelő.

Az érzékelési terek akadályozása akkor is problémát okoz, ha függesztett lámpákat alkalmaznak egy ilyen teremben, elsősorban nagyobb kiterjedésű paneleket. Ilyenkor a függesztett érzékelőbeépítés a legjobb ellenszer a problémára.

Apropó függesztett lámpák: Magyarországon talán még nem jellemző, de előfordulhat, hogy részben indirekt megvilágítást is szeretnének alkalmazni. Ez a megoldás jelentősen megzavarhatja a mennyezetre épített érzékelő fénymérését, amivel éppen a lényeget, a természetes fény minél pontosabb és hatékonyabb hasznosítását veszíthetjük el. Ilyenkor egyértelműen a függesztett érzékelőbeépítés a megoldás.

Arra is figyelnünk kell – mint minden egyes ilyen érzékelő beépítésénél, – hogy lehetőleg minél messzebb legyen a wi-fi router, mivel az elektromágneses sugárzás bizonytalanná teheti a működést.

Ügyeljünk a beépítési magasságra! A katalógusban az érzékelési tartományok alapvetően 2,5 m-es szerelési magassághoz vannak megadva, de egy kiegészítő táblázat mutatja az ettől való eltérés esetén figyelembe vehető hatótávolságokat. Fontos, hogy egy bizonyos magasság fölött (3,5 m) már nem garantálható a kis mozgások észlelése.

És végül két praktikus tanács. Amennyiben a „B” vagy a „C” zónával táblavilágítást szeretnénk működtetni, úgy érdemes az ehhez tartozó nyomógombot a tábla vagy előadótér mellé tenni, nem pedig a bejárathoz! Így óra közben bármikor beavatkozhat az automatikus vezérlésbe az oktató az előadótér közeléből.

Mivel a PD4 méretű érzékelők nagyon nagy látótérrel rendelkeznek, így az osztálytermek rendszeresen nyitva hagyott ajtajain is ki fognak látni, kellően nagy távolságra. Akár ezt, akár más okból kialakuló, zavaró, nem kívánt bekapcsolásokat az érzékelő félautomatikus beállításával ki tudjuk küszöbölni.

Ez annyit jelent, hogy az érzékelő mozgás érzékelésekor, még kevés fény esetén sem fog automatikusan felkapcsolni, csak akkor, ha ezt az „A” zónához tartozó nyomógomb megnyomásával kérjük. A „B” zónára ezt szintén, külön is beállíthatjuk.

A félautomatikus működésnek megfelelően, amennyiben a késleltetési idő lejár, az érzékelő le fogja kapcsolni a világítást. Így a tanterem elhagyása esetén megnyomott gomb lekapcsolja a világítást, de felkapcsolás majd csak egy újabb megnyomásra indul. Ezzel a megoldással maximalizálhatjuk az energiahatékonyságot.

Konklúzió

Ha nem kívánunk komplex rendszert működtetni, központi funkciókat elvárni egy oktatási intézményben, akkor egészen úgy tűnhet, hogy egy világításszabályozási Jolly Joker van a kezünkben ezzel a készülékkel, hiszen a fent leírtakon túl egyéb beállításokkal és szolgáltatásokkal (pl.: tájékozódási fény) is élhetünk a PD4-M-DAA4G alkalmazása esetén, amiből az is látható, hogy az osztálytermeken kívül más helyiségekben (tanári irodák, olvasótermek, nagyobb előadók,…) is nagyszerűen használható eszközről van szó! 

Ekler Attila
B.E.G. Hungary Kft

B.E.G.Világítástechnika

Kapcsolódó

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul