e-villamos online szaklap

Adatkezelési tájékoztató

Az e-villamos szaklap (a továbbiakban: e-villamos) kiadója, a Mérnök Média Kft. (székhely: 1033 Budapest, Vörösvári út. 103.) köszönettel fogadja érdeklődését.

Személyes adatai (név, e-mail cím) megadásával Ön önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ezen személyes adatokat az e-villamos marketing-kapcsolattartás (hírlevél küldése, lapszámok és szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása) céljából kezelje. Amennyiben szeretne a hírlevélről leiratkozni, ezt a hírlevélben található leiratkozó linken vagy a netadmin@vgf.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy az e-villamos szerkesztőségének postai címére küldött levélben (1033 Budapest, Vörösvári út. 103.) teheti meg.

Az e-villamos lehetőséget biztosít Önnek, hogy bármikor tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését, kiegészítését vagy bármikor, indokolás nélkül kérheti személyes adatai törlését a netadmin@vgf.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy az e-villamos postacímén (1033 Budapest, Vörösvári út. 103.).

Önt, mint adattulajdonost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is, és amennyiben az e-villamos, mint adatkezelő tiltakozás alapján hozott döntésével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy személyes adatai védelméhez fűződő jogát megsértették, panaszával forduljon közvetlenül az e-villamos-hoz a fenti elérhetőségeken, illetve lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu), valamint bírósághoz fordulnia.

A részünkre megadott adatait az e-villamos tárolja és kezeli, illetve az ön hozzájárulásával előfizetési akciókról, promóciókról tájékoztatót küld az Ön részére. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.évi CXIX. törvény alapján történik.

Az e-villamos az Ön személyes adatait az adatok megadásától számított 5 (öt) éven keresztül kezeli, kivéve, ha Ön az adatok törlését kéri, avagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat az e-villamos további meghatározott ideig kezelje. Az adatkezelési időtartam lejártával, illetve az adatok törlése iránti kérelmének kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül az e-villamos az Ön személyes adatait nyilvántartásából törli.

Tájékoztatjuk, hogy az adatok megadása önkéntes, kérjük, mielőtt adatait a rendelkezésünkre bocsátja, mérlegelje az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.