e-villamos online szaklap

Címke: Szabvány

 1. Csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok szabványa

  A Magyar Szabványügyi Testület 2024. április 1-jén közzétette az MSZ IEC 60884-1:2023 Csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok háztartási és hasonló célokra. 1. rész: Általános követelmények szabvány magyar nyelvű változatát....

 2. Robbanóképes közegek szabványai

  A Magyar Szabványügyi Testület 2024. március 1-jén az MSZ EN ISO/IEC 80079 sorozat három további részének magyar nyelvű változatát tette közzé....

 3. Elektromágneses összeférhetőség

  A Magyar Szabványügyi Testület 2024. február 1-jén tette közzé az MSZ IEC/TR 61000-5-1:2023 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 5-1. rész: Létesítési és óvintézkedési irányelvek. Általános megfontolások szabvány magyar nyelvű változatát....

 4. Megjelent az energetikai auditokra vonatkozó MSZ EN 16247 szabványsorozat magyar nyelvű változata

  Az energiagazdálkodási irányítási rendszerekkel együtt is alkalmazható energetikai auditokra vonatkozó európai szabványsorozat 2022-ben megjelent új európai kiadásának magyar nyelvű változatát az MSZT 2023. december 1-jén tette közzé....

 5. Módosítás a kisfeszültségű erősáramú vezetékek alapszabványához

  Az MSZ EN 50525 szabványsorozat leírja a kisfeszültségű erősáramú vezetékek műszaki jellemzőit, gyártási követelményeit és a követelményeknek való megfelelőség ellenőrzésére való vizsgálati módszereket. Az előírások alkalmazásával az MSZ EN 50525 sza...

 6. Megjelent a napelemes rendszerek szakszótára

  Az IEC egy egységes szószedetbe rendszerezte a fotovillamos iparban használt szakkifejezéseket és jelképeket, melynek magyar nyelvű változatát a Magyar Szabványügyi Testület 2023. augusztus 1-jén tette közzé....

 7. Energiagazdálkodási irányítási rendszerek tanúsítása

  Egy szervezet irányítási rendszerének, például környezetközpontú, minőségirányítási vagy információbiztonság-irányítási rendszerének tanúsítása a bizalomkeltés egy eszköze lehet, mivel mutatja, hogy a szervezet bevezetett egy rendszert tevékenységei,...

 8. Tokozott védelmi eszközök burkolatainak kiegészítő követelményei

  A Magyar Szabványügyi Testület 2023. március 1-jén közzétette az MSZ EN 60670-24:2013 Dobozok és burkolatok háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos berendezések villamos szerelési anyagaihoz. 24. rész: Tokozott védelmi eszközök és egyéb, en...

 9. Hordozható lámpatestek kiegészítő követelményei

  2022. szeptember 1-jén megjelent az MSZ EN 60598-2-4:2018 Lámpatestek. 2-4. rész: Kiegészítő követelmények. Általános célú, hordozható lámpatestek (IEC 60598-2-4:2017, módosítva) szabvány magyar nyelvű változata....

 10. Az MSZ EN 50525 szabványsorozat 2022-ben magyar nyelven megjelenő részei

  Szeptemberben megjelent az MSZ EN 50525 Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig szabványsorozat újabb kilenc részének magyar nyelvű változata....

 11. Az MSZ EN 50525 szabványsorozat 2022-ben magyar nyelven megjelenő részei

  Az MSZ EN 50525 szabványsorozat leírja a kisfeszültségű erősáramú vezetékek műszaki jellemzőit, gyártási követelményeit és a követelményeknek való megfelelőség ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati módszereket....

 12. Gépi hajtású emelők magyar nyelvű szabványa

  2022. július 1-jén jelent meg az MSZ EN 14492-2:2019 Daruk. Gépi hajtású csörlők és emelők. 2. rész: Gépi hajtású emelők szabvány magyar nyelvű változata....

 13. Villamos szerkezetek megjelölése

  2022. május 1-jén megjelent az MSZ EN IEC 61293:2020 Villamos szerkezetek megjelölése az energiaellátás névleges adataival. Biztonsági követelmények (IEC 61293:2019) magyar nyelvű változata....

 14. Dobozok és burkolatok rögzített villamos berendezésekhez

  Megjelent magyar nyelven az MSZ EN IEC 60670-1:2022 Dobozok és burkolatok háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos berendezések villamos szerelési anyagaihoz. 1. rész: Általános követelmények szabvány....

 15. Villamos szabvány módosítása magyar nyelven

  2022. február 1-jén megjelent az MSZ HD 639 S1:2002/A2:2011 Villamos szerelési anyagok. Hordozható áram-védőkapcsolós készülékek, beépített túláramvédelem nélkül, háztartási és hasonló célokra (PRCD-készülékek), mely az MSZ HD 639 S1:2004 szabvány má...

 16. Megjelent a Közművezetékek elrendezése című szabvány új kiadása

  A korszerűsített szabványban egységes nézőpont szerint újraszerkesztve és a korszerűtlen követelményeket törölve találhatók az előzményszabvány előírásai, továbbá a dokumentumba beépítésre kerültek az előzményszabványok megjelenése óta megjelent vált...

 17. MSZ EN/IEC 61724 Fotovillamos rendszerek teljesítménye szabványsorozat – magyarul

  Megjelent az IEC 61724 szabványsorozat három része magyar nyelven, melyeket az MSZT/MB 882 Fotovillamos napenergia-rendszerek nemzeti szabványosító műszaki bizottság dolgozott ki....

 18. Újra elérhető a kedvezményes szabványkönyvtár-előfizetés

  Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a 2020. évi program folytatásaként, ebben az évben is támogatja minden előfizető Online Szabványkönyvtár előfizetését....

 19. Megjelent az MSZ 13207 korszerűsített kiadása

  A Magyar Szabványügyi Testület 2019-ben vette programba az MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége című szabvány korszerűsítését....

 20. Útmutató villamos kábelek használatához

  A Magyar Szabványügyi Testület elkészítette a 450/750 V névleges feszültségű kábelek használatára vonatkozó szabványok, azaz az MSZ EN 50565-1:2014 és az MSZ EN 50565-2:2014 magyar nyelvű változatát....