e-villamos online szaklap

Elektrotechnikai Tagozat

Szakmai tagozati adatok, a szakmai tagozat működése

A Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozatának létszáma 2017 év végén 2996 fő volt. Ebből kamarai tag 1970 fő, nyilvántartott jogosultsággal rendelkezik 1274 fő. A taglétszámban az utóbbi években nem mutatkozott jelentősebb ingadozás.

A Tagozaton belül három szakosztály van: Villamos Tervezői Szakosztály, Elektronikus Vagyonvédelmi Szakosztály, valamint Épületautomatikai és Irányítástechnikai Szakosztály. Egy további szakosztály szervezése folyamatban van (Villamos Kivitelezési Szakosztály).

A Tagozat keretein belül több szakmai munkacsoport működik. 2017-ben, régóta fennálló űrt kitöltve megalakult a Villamos Robbanásbiztonság / Robbanásbiztonsági / Robbanásbiztonság-technikai Munkacsoport.

Elnökségi ülésekre az előzetesen elfogadott munkatervnek megfelelően a – nyári időszak kivételével – 6 hetente került sor. Ezek az ülések kevés kivétellel un. kibővített elnökségi ülések: az elnökségi tagokon kívül a minősítő bizottság is képviselve van, ezen kívül alkalmanként az aktuális napirendhez kapcsolódóan meghívottak is részt vesznek az elnökségi üléseken. Az ülésekről emlékeztető készül.

Szakmai tevékenység

Tagozatunk az eltelt években is több jelentős téma feladataiban működött tevékenyen. Ezek közé tartozik a rendszeres közreműködést igénylő kamarai kötelező továbbképzési rendszer működtetése, témáinak meghatározása, karbantartása, új témák kidolgozása és a továbbképzések értékelése.

Az év folyamán országszerte zajlottak a kötelező szakmai továbbképzések. Szakterületünk vonatkozásában több különálló részterület (pl. villámvédelem, megújuló energiatermelő rendszerek, világítástechnika, épületautomatika, áramellátás és gyengeáramú rendszerek) témáira lehetett jelentkezni. A szakmai továbbképzések megítélése az előadásoknak a Tagozat által történt látogatása és a hallgatóság írásos véleménye alapján pozitív, amelyek visszaigazolják céljainkat és elképzeléseinket.

Az előbbiekben említett tevékenységek a komplex kamarai munka részét képezték. Vannak szép számban olyan témák, területek, kérdések, amelyek kifejezetten szakmai jellegűek, szorosan kapcsolódnak a Tagozathoz.

Fontos szakmai tevékenység az Országos Tűzvédelmi Szabályzattal együtt kezelendő – általunk korábban kidolgozott – tűzvédelmi ajánlott villamos műszaki megoldások (TvMI) karbantartása, a tapasztalatok begyűjtése és a módosítási javaslatoknak az Országos Katasztrófavédelmi Hatósággal történő egyeztetése. A munkát tagozati oldalról az „OTSZ 5.1 és TvMI munkacsoport” végzi.

Jelentős szerepet vállaltunk és vállalunk folyamatosan az MMK részvételével folyó jogszabály-alkotási folyamatokban, a hatályba lépő új jogszabályokkal kapcsolatos tapasztalatok begyűjtésében.

Tagozatunk az utóbbi években sikeresen pályázatott a Feladatalapú Pályázati (FAP) rendszer keretein belül, több hiánypótló szakmai anyag került kidolgozásra.

Folyamatosan bővítjük a Kamara által részünkre lehetővé tett eszközökkel honlapunknak és hírlevelünknek a nálunk regisztrált szakmagyakorlókhoz történő eljuttatásának körét és igyekszünk e médiumok használatát interaktívvá tenni, az azokon elérhető információkhoz történő hozzájutást megkönnyíteni.

Tevékenységünk eredményessége érdekében tovább erősítettük együttműködésünket a szakmai szervezetekkel (MEE VTT, EMOSZ) és a szakmai sajtóval (Elektroinstallateur, Villanyszerelők Lapja) is.

Tisztségviselők

 • Az MMK Elektrotechnikai Tagozat elnöke:
  Kun Gábor

 • Az MMK Elektrotechnikai Tagozat alelnökei:
  Dr. Kovács Károly, Kőhegyi László

 • Az MMK Elektrotechnikai Tagozat elnökségének tagjai:
  Gáspár Péter, Dr. Németh Bálint, Ritzl András,
  Sárosi Csanád, Schottner Károly, Szigetiné László Erika

 • Az MMK Elektrotechnikai Tagozat elnökségének megválasztott póttagjai:
  Dési Albert, Kapitor György, Tokody Dániel

 • Az MMK ELT a végzettség szakirányúságát elbíráló testület tagjai:
  Dr. Csuti Péter, Dely Kornél, Dési Albert, Gáspár Péter,
  Molnár Károly Zsolt, Kovács László, Lamár Krisztián,
  Szigetiné László Erika, Dr. Tóth Judit

 • Az MMK Küldöttgyűlésébe delegált küldöttek:
  Kun Gábor, Dr. Kovács Károly, Kőhegyi László,
  Sárosi Csanád, Ritzl András, Dési Albert, Kapitor György