e-villamos online szaklap

A villamos biztonság

| | |  0 | |

Az E.ON képviselőjének érdekes, gyakorlatközpontú, tapasztalatokra épülő előadása alapján íródott cikk.

A VIII. ENERGOexpo VII. Villanyszerelõ Fórumán elhangzott elõadás alapján

Célja:
- az élet és az egészség védelme,
- a vagyoni károk megelõzése.

A rendelkezésre állással szembeni követelmény:
- a védelem, a védettség folyamatos rendelkezésre állása,
- a védettség kielégítõ szintjének állandó megléte.

Teljesülésének villamos kritériuma:
A védett (védeni kívánt, kijelölt) tér határain belül – egy bekövetkezõ esemény hatására – ne léphessenek fel veszélyes, vagy káros értékû potenciálkülönbségek.

Szabványelõírások

Az érintésvédelmi célra felhasznált földelõ(k), illetve  földelõrendszer elõírásai között alapvetõ szempont a helyi földpotenciál alkalmazása (legjobb az alapozásföldelõ).
Az idegen potenciálok veszélyesek és károsak.

Egyenpotenciálú összekötések
- fõ egyenpotenciálú összekötések kialakítása,
- kiegészítõ egyenpotenciálú összekötések.

Védõvezetõs hibavédelem.

Villamos hiba esetén elõírt idõn belüli lekapcsolás, szükség esetén kiegészítõ védelem alkalmazása (RCD).

Ötvezetõs fogyasztói vezetékhálózat.

A tapasztalható problémák

A védett tér határain belül - állandóan, vagy idõszakosan - közvetlenül érzékelhetõ potenciálkülönbségek vannak jelen (csíp, bizsereg a vízcsap, a tûzhely, a mosógép).
Ez nem megengedhetõ, mivel:

Szabványtalan állapot, mivel a szabványok elõírásai szerint kialakított villamos berendezésekben ilyen probléma nem jelenhet meg.

Veszélyes, mert nem ismertek a tényleges okok és így nem belátható a megjelenõ potenciálkülönbségek értékének felsõ határa, ezért reális az esélye egy bármely pillanatban bekövetkezõ villamos balesetnek.

A lehetséges problémák

A háttérben mindenképpen érintésvédelmi problémák állnak. Nem kizárt, hogy a tapasztalt állapot közvetlen életveszélyt jelent!

A hibacsoportok:
Az érintésvédelmi célra alkalmazott földelés nem megfelelõ.
- EPH hiány, vagy hiba (lazulás, szakadás).
- PE-vezetõ hiány, vagy hiba (lazulás, szakadás).

Az érintésvédelmi problémák okai

Az érintésvédelmi célra felhasznált földelõ(k), vagy  földelõrendszer potenciálja nem azonos a helyi földpotenciállal.

Ennek lehetséges oka, hogy az érintésvédelmi célra alkalmazott egy, vagy több földelõ
- nincs (korrodált, szakadt, stb.),
- elhelyezése nem megfelelõ (épületen kívül van),
- szétterjedési ellenállás értéke nem megfelelõ (túl kis méretû, talaj fagyás, vagy kiszáradás történt),
- potenciál-befolyásoló hatása nem megfelelõ (nem megfelelõ kivitelû (számú, méretû, elhelyezésû) földelõ.

Életveszélyes állapot is lehet!

Az egyenpotenciálú összekötések nincsenek kialakítva, vagy hiányos kialakításúak.

Jellemzõ problémák:
A fõ egyenpotenciálú összekötések teljesen hiányoznak:
a/ eset: a házi fémhálózatok a helyi földpotenciált képviselik, de nincsenek összekötve a földelõrendszerrel,
b/ eset: a házi fémhálózatok valamilyen idegen potenciált képviselnek,
c/ eset: az a/ és a b/ eset vegyes állapota.
Csak egyes szerkezetek vannak a földelõrendszerre csatlakoztatva, a többi idegen potenciálú.

TN rendszernél életveszélyes állapot!

A földelõvezetõ és/vagy a védõvezetõ nem folytonos.

Jellemzõ esetek, állapotok, problémák:
- földelõvezetõ és/vagy kötésének korróziója, mechanikai sérülése, szakadása,
- PE villamos kötés korrózió, szakadás,
- PE-vezetõ villamos kötés elmulasztás, illetéktelen bontás, szakadás.

Életveszélyes állapot! A védõföldelés, mint érintésvédelmi megoldás hatástalan. Közvetlen veszély, hogy egy villamos készülék hiba miatt az összes villamos készülék test feszültség alá kerülhet.

Háttérokok és összefüggések

A potenciálkülönbségek külsõ és belsõ okai (az üzemáramok kiegyenlítõ áramai, mint kóboráramok a környezetben).

Állandó és idõszaki potenciálkülönbségek
(PEN-vezetõk feszültségesései, indítási áramlökések, villamos hibák).

Fokozott veszélyeztetések, kockázatok (villámcsapás, a környezetben levõ nagy- és középfeszültségû hálózatok földzárlatai, ipari fogyasztó üzemi földelése, villanypásztor).

Amit a szakember nem feledhet

A potenciálkülönbségek a védett terekben nem megengedettek, és szabványos kialakítás esetén nem is jöhetnek létre.
Mindig derítsük ki a probléma tényleges okát!
Átmeneti problémakezelés céljára alkalmasak a kiegészítõ egyenpotenciálú összekötések.
A földelõrendszer hibás kialakítását a hidegpadlós helyiségekben mûanyag padlóburkolat alkalmazásával átmenetileg kompenzálni lehet.
Áram-védõkapcsoló alkalmazása az ilyen jellegû problémákból származó veszélyeket nem csökkenti!

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul