e-villamos online szaklap

Egy tudatosabb építőipar alapjait rajzolja ki az állami építési beruházások rendjéről szóló törvénytervezet

| | |  0 | |

Döntő mértékben megnő a hangsúly az építési projektek előkészítettségén; a magyar állam hosszútávú tervet készít a beruházásaira; a szakma számos szervezete nyer állandó jelenlétet a szabályozás kidolgozásában. Tételesen átolvastuk az immár nyilvános tervezetet, az ágazati szereplők szemszögéből vizsgálva a hozadékait és a változásokkal járó kihívásokat.

Nyilvánossá vált az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény tervezete. A kormany.hu oldalon megjelent tervezetet széleskörű szakmai egyeztetések után, összesen 26 szervezettől érkezett 900 javaslat alapján dolgozták ki – írja a Magyar Építők.

A törvény azokra a beruházásokra terjed ki, amelyekben az állam a forrás legalább 50 százalékát biztosítja. Ugyanakkor a nemrég nyilvánossá vált törvénytervezet szerint az új törvényben foglaltakat azon állami építési beruházásokra kell majd alkalmazni, amelyeknél a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás 2023. április 15-ét követően indult meg. A tervezet a februárban induló ülésszakon kerül benyújtásra a parlamentben.

Az Építési és Közlekedési Minisztériumot (ÉKM) vezető Lázár János jelezte, hogy arra törekednek, a szakma döntse el, mi legyen a szakmával. Ezzel összhangban a tervezet tartalmazza az Állami Beruházási Érdekegyeztető Tanács létrehozását. A testület számos területen tesz majd javaslatokat az iparág működésére, amelyek alapján az építésügyi miniszter rendeleteket hoz. A Tanács hatáskörébe többek közt az alábbiak kerültek:

 • az építményinformációs modell (BIM) alapú tervezés és műszaki megvalósítás feltételrendszere;
 • az állami építési beruházás típusonként és építmény-funkciónként eltérő szerződésminták;
 • egy új képzési rendszer kidolgozása, a szakmai képzések formája és feltételei;
 • az építési beruházásokban részt vevő szakemberek szakmai képzése (a vonatkozó állami, kamarai és piaci képzések felülvizsgálata alapján);
 • a tervező és a fővállalkozó kivitelező közreműködésének értékelési rendszere (amely szintén egy hangsúlyos elem volt Lázár János beszédében az ÉVOSZ-gálán);
 • az állami építési beruházás típusonként kialakítandó Tervezői Szolgáltatások Rendszere és az Építési Beruházási Folyamatok Rendszere.

A tervezet az érdekegyeztető szakmai fórumként fellépő Tanács tagjait is ismerteti, eszerint

 • a miniszter,
 • a Magyar Államkincstár,
 • a Magyar Mérnöki Kamara,
 • a Magyar Építész Kamara,
 • az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége,
 • a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége,
 • a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
 • a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
 • a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
 • a Magyar Út- és Vasútügyi Társaság,
 • a Nemzeti Kulturális Tanács,
 • a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
 • az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
 • a Gazdasági Versenyhivatal,
 • a Közbeszerzési Hatóság,
 • a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság,
 • valamint az országos főépítész vesz részt a Tanács munkájában, amely döntéseit négyötödös többséggel, a Tanács elnökének egyetértésével hozza meg.

A Tanács hatályába került fenti területek közül az építőipar számára az egyik legfontosabbnak a BIM kérdéskörre számít, erre számos elem vonatkozik a tervezetben. Többek közt az uniós közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű beruházások esetében az építtető köteles lesz előírni a BIM alkalmazását.

Ugyanakkor a teljes szakma számára jelentős kihívást jelentő BIM bevezetése nem egyik napról a másikra történik meg. A 2023. december 31-ig megkezdett állami építési beruházásokra ugyanis a BIM alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket még nem kell alkalmazni. Emellett a miniszter gazdaságossági szempontok alapján eltérhet a BIM alapú műszaki megvalósítás rendszere alkalmazásától.

Szintén a Tanács feladatkörébe került a szerződésminták kialakítása, amelyek fő célja Lázár János decemberi beszámolója szerint a mostani szerződéses konstrukciókból adódó viták megelőzése. A kialakítandó szerződésminták ezt úgy biztosítanák, hogy a szerződésmódosítás, a többletköltség és az áremelés kérdése már a szerződés megkötése előtt tisztázódik általuk.

Szintén fontos eleme a tervezetnek, hogy az építtető a kivitelezési szerződésben köteles tartalékkeretet képezni, amely kizárólag építési beruházás teljesítéshez szükséges, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmények által indokolt munkákra használható fel.

A mai magyar építőiparban – amelyben akár az is előfordulhat, hogy egy építkezés pusztán engedélyes tervek alapján elindul – rengeteg költséget lehetne megtakarítani a projektek előkészítésébe nagyobb erőforrásokat befektetve. 

A hamarosan parlament elé kerülő szabályozás külön alcímben szabályozza az állami építési beruházásokra vonatkozó kormányzati döntéshozatal rendjét (9. alcím). Szintén az előkészítettség növelése jegyében íródott a tervező kiválasztását és a tervezést szabályozó 10. alcím; akárcsak az engedélyezési dokumentációt és az engedélyezést szabályozó 11. alcím; valamint a kivitelezési dokumentációt bemutató 12. alcím.

A beruházások alapját egy kormányzati keretprogram képezi, amelyhez minden egyes minisztérium a saját ágazati beruházási tervet készít. Ezek alapján áll össze 2023 végéig az állami beruházások listája, amely megmutatja, hogy hosszú távon a magyar állam mit kíván megvalósítani a különböző ágazatokban.

Ezt a folyamatot a 9. alcím (az állami építési beruházásokra vonatkozó kormányzati döntéshozatal rendje) szabályozza. Eszerint az ágazati tervekben szerepelő beruházásokra a szakminisztereknek előkészítési dokumentációt kell készíteniük, amelynek tartalmaznia kell a megvalósíthatósági tanulmányt is. Utóbbi többek közt a szükségesség és a társadalmi hasznosság kifejtését, valamint az életciklus-elemzést is tartalmazza.

Hogy mekkora szerepet tölt be a kormányzati keretprogram a hazai építőipar jövője szempontjából, azt jelzi az a tétel, miszerint központi költségvetési forrás – az előkészítési dokumentációval kapcsolatban felmerült költségek kivételével – csak a keretprogram részeként elfogadott állami építési beruházáshoz biztosítható.

Ugyanakkor a 9. alcím rendelkezéseit a BIM-hez hasonlóan csak a 2023. december 31. után megkezdett, európai uniós forrás felhasználásával megvalósuló állami építési beruházásokra kell alkalmazni – ami logikus, hiszen a keretprogram 2023 december végére áll össze.

Kötelező tervellenőrzés

Szintén az előkészítettséget növeli, hogy a törvényjavaslat visszaállítja a tervellenőrzés intézményrendszerét a tervellenőr kötelező alkalmazása értékhatárhoz kötve. A törvényjavaslat szerint a műszaki ellenőrt az építtető választja ki a tervezési szolgáltatások beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése előtt és a tervezéstől a kivitelezés lezárásig rendelkezésre kell állnia. Az új szabályozás szerint a kivitelezési dokumentációt a végleges engedéllyel rendelkező engedélyezési dokumentációra alapozva a tervező készíti el.

„A kivitelezési dokumentáció részeként a kivitelezők kiválasztása érdekében az engedélyezési dokumentáció alapján összeállított és a munkanemekre bontott, tételes tervezői költségvetést tartalmazó tendertervet kell készíteni, amely alkalmas arra, hogy az alapján elkészíthető legyen a pontos, minden részletre kiterjedő kivitelezési ajánlat” – áll a törvénytervezetben.

Ezt erősíti a törvénytervezet, amikor kimondja, hogy közbeszerzési eljárás kizárólag végleges építési, létesítési engedélyen alapuló, az építtető által jóváhagyott és tételes árazatlan költségvetést is tartalmazó kivitelezési dokumentáció rendelkezésre állása esetén indítható meg.

A kivitelezők szempontjából jelentős változás, hogy a törvénytervezet szerint a kivitelező nem készít saját költségvetést, hanem a kivitelezési dokumentációban foglaltakra figyelemmel a kiadott tételes árazatlan költségvetés szerint ad ajánlatot. A közbeszerzési dokumentumok (vagy ezek tervezetei) tanulmányozását követően a gazdasági szereplők az előzetes piaci konzultáció, a kiegészítő tájékoztatás kérés vagy adott esetben a tárgyalások során jelezhetik mennyiségi eltérésekre vonatkozó javaslataikat. Az ajánlatot az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott végleges árazatlan költségvetés kitöltésével kell megadni.

Forrás: Magyar Építők

Építőipar

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul