e-villamos online szaklap

Világítástechnikai szakmérnöki képzés indul ősszel

| | |  0 | |

Világítástechnikai szakmérnöki képzés indul ősszel

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Tanszék 2022. szeptembertől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.

Magyarországon évtizedek óta egyedülállóan az Óbudai Egyetemen (és annak jogelődjein) folyik célirányos posztgraduális világítástechnikai képzés. A képzés résztvevői olyan korszerű világítástechnikai ismeretekhez jutnak, melyekkel könnyen el tudnak helyezkedni a világítástechnikát érintő gyártói, tervezői, forgalmazói, kutatói, üzemeltetői és alkalmazástechnikai területeken, valamint mérnökkamarai jogosultság birtokában G-Vi tanúsítást kaphatnak.

A képzés kétféle kimenettel, de ugyanazon tanterv alapján vehető igénybe:

  • Világítástechnikai szakmérnöki képzésre jelentkezhetnek a BSc, MSc illetve főiskolai vagy egyetemi szakon mérnöki végzettséget szerzettek, míg
  • Világítástechnikai szakember képzésre jelentkezhetnek a legalább alapképzésben BA/BSc vagy MA/MSc  (vagy a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett nem mérnöki oklevéllel rendelkezők, többek közt a következő területekről: műszaki, orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, informatika, természettudomány, gazdaságtudományok, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai, agrár, sporttudomány, művészet.

A képzés szakdolgozat készítésével és záróvizsgával zárul, melynek eredményes teljesítése esetén a hallgatók diplomát kapnak.

A képzés időtartama: 4 félév.
A képzés levelező rendszerű, kontaktórák: félévente 4x3 nap.

Érdeklődni és jelentkezni a képzés honlapján keresztül, a http://vilagitas-technika.hu oldalon keresztül vagy a nadas.jozsef@kvk.uni-obuda.hu e-mail-címre küldött üzenetben lehet.

KépzésVilágítástechnika

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul