e-villamos online szaklap

A MEKH jóváhagyta a MAVIR 2021-es hálózatfejlesztési tervét

| | |  0 | |

Az átviteli rendszerirányító (MAVIR) évente köteles elkészíteni a villamosenergia-rendszer 132 kV-os és annál nagyobb feszültségű hálózatokra vonatkozó hálózatfejlesztési tervét (HFT). A hálózatfejlesztési terv többek között tartalmazza az átviteli és elosztó hálózat következő tíz évben megépítendő vagy felújítandó elemeit, a már jóváhagyott fejlesztéseket, a következő három évben megvalósítandó beruházásokat, valamint ez utóbbiak tervezett ütemezését.

2019-ben a MEKH, a MAVIR és az elosztói engedélyesek közös, új módszertan szerint határozták meg a HFT tartalmi követelményeit. Az új módszertan alapján kidolgozott dokumentum a korábbi egy fő kötet helyett öt részdokumentumból áll, melyek a hálózatfejlesztés kiinduló adatait, a villamosenergia-rendszer természetviselkedéseit, fejlesztési politikáit, fejlesztési stratégiáit, valamint magát a hálózatfejlesztési tervet tárgyalják.

A 2021-es hálózatfejlesztési tervről a MEKH nyilvános egyeztetést is tartott, melynek során a dokumentummal kapcsolatban a rendszerhasználók is megtehették észrevételeiket. A MEKH a MAVIR és az elosztói engedélyesek összehangolt munkájának eredményeként benyújtott HFT-t a hivatal a jogszabályokban előírt szempontokat, valamint a nyilvános konzultáció észrevételeit figyelembe véve hagyta jóvá.

A HFT-ben javasolt fejlesztések folyamatos felülvizsgálata érdekében a jóváhagyó határozat több feladatot is előír a MAVIR és az elosztói engedélyesek számára. A feladatok végrehajtására az Iparági Bizottság keretein belül a MEKH, az átviteli rendszerirányító és az elosztói engedélyesek szakértőinek együttműködésével történik.

„A Magyar Villamosenergia-rendszer Hálózatfejlesztési Terve 2021.” című hálózatfejlesztési tervet a MAVIR honlapján teszi közzé.

Az erről szóló határozat a MEKH honlapján olvasható.

átviteli hálózat

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul