e-villamos online szaklap

Levél az MMK 2021 évi tisztújító küldöttgyűlésén az Elektrotechnikai Tagozatot képviselő küldöttekhez

| | |  0 | |

Levél az MMK 2021 évi tisztújító küldöttgyűlésén az Elektrotechnikai Tagozatot képviselő küldöttekhez

Tisztelt Küldöttek! Nagy fontosságú döntés az, amit a Területi Kamarák és a Szakmai Tagozatok tagságát képviselő küldöttek az MMK soron következő tisztújító Küldöttgyűlésen a Kamara új vezetésének megválasztásával meg fognak hozni, hiszen a vezetés meghatározó befolyással van Kamaránk életére, tevékenységére. Levelünkkel ezen döntés meghozatalához kívánunk segítséget nyújtani.

Szeretnénk ezzel az átláthatóság és a Kamara folyamatairól való széleskörű tájékoztatás jelentőségét aláhúzni, segíteni a döntések meghozatalát, kiemelni ebben a küldöttek felelősségét és a Küldöttgyűlésen való részvétel fontosságát.

A küldöttállítás folyamatában Tagozatunk belső konzultációi mellett konzultációkat folytatott számos Területi Kamarával és Szakmai Tagozattal annak érdekében, hogy az Alapszabályban meghatározott kereteken belül kiválasszuk azokat a jelöltséget vállalókat, akiket a jelölő listára való felkerülés érdekében Tagozatunk támogatni fog. Elnökségünk határozatot hozott a jelölő listára való felkerülésben támogatást kérő személyek támogatásáról és ezt a határozatot a jelölésről szóló felhívásban szereplő szabályok betartásával elküldte az MMK Jelölő Bizottságának, aki a listára való felkerülésről szóló jelöléseinket befogadta.

 Jelöléseink a következők voltak:

Név Kamarai azonosító Jelölt tisztség
Szőllőssy Gábor 01-1118 elnök
Wagner Ernő 14-0198 alelnök
Kun Gábor 01-1149 elnökségi tag
Bocz Gábor 02-1109 elnökségi tag
Szigetiné László Erika 07-0163 etikai-fegyelmi bizottsági tag

A továbbiakban lehetőséget nyújtottunk mindazoknak, akik a Jelölő Bizottság által közzétett hivatalos kamarai jelölő listára felkerültek, hogy ismertessék elképzeléseiket az általuk betöltésre megcélzott pozícióval kapcsolatban. Személyes beszélgetésre hívtuk az elnökjelölteket, az alelnökjelölteket és az elnökségi tagságra pályázók mindegyikét. Meghívásunkat a meghívottak döntő többsége elfogadta és így április folyamán több alkalommal lefolytatott személyes beszélgetések során alkalmunk volt megismerni eddigi tevékenységüket, gondolataikat a Kamaráról és a betölteni kívánt tevékenységről.

A személyes beszélgetéseken részt vettek:

2021. április 15.
Elnökjelöltek
Szőllőssy Gábor 14:00
   
Alelnökjelöltek
Kassai Ferenc 14:15
Parragh Dénes András 14:45
   
Elnökségi tag jelöltek
Baumann Mihály 14:30
Fenyvesi Csaba 15:00
Harkai Balázs 15:10
Lengyelfi László Zoltán 15:20
Nádor István 15:30
Zalavári István 15:40
Zarándy Pál 15:50

 

2021. április 22.
Elnökjelöltek
Wagner Ernő 14:00
   
Alelnökjelöltek
Gyurkovics Zoltán 14:15
Reich Gyula 14:30
Wéber László 14:45
   
Elnökségi tag jelöltek
Bocz Gábor 15:30
Buzás Zoltán 15:20
Jancsó Béla 15:00
Dr. Szepes András József 15:10

A fentiek alapján kibővített elnökségünk úgy döntött, hogy a meghallgatáson részt vevő jelöltek alkalmasak a megpályázott pozíciók betöltésére és azt ajánlja küldötteinknek, hogy – miután a kamarai választási rendszerben kötött mandátum nincsen – szavazatuk leadásánál szempontként vegyék figyelembe  a Mérnökújságban és a kamarai honlapon a jelöltekről megjelent anyagokat, a vezetésben  majdan  résztvevők által képviselt szakmákhoz  és tagozatokhoz való kötődésnek az MMK vezetésében való egyensúlyának követelményét, arányosságát és azt, hogy az egységes Magyar Mérnöki Kamara érdekében kell majd az új vezetésnek dolgozni. Elvárjuk küldötteinktől a Küldöttgyűlésen való részvételüket és megalapozott, felelős döntések meghozatalát  szavazatuk leadásánál.

Budapest, 2021. június 27.

Kun Gábor
Elektrotechnikai Tagozat
Elnök
Kőhegyi László
Elektrotechnikai Tagozat
Alelnök

Elektrotechnikai TagozatMagyar Mérnöki Kamara

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul