e-villamos online szaklap

Sikeres az árampiac-összekapcsolási projekt

| | |  0 | |

Sikeres az árampiac-összekapcsolási projekt

Összekapcsolódtak a közép-kelet-európai országok alkotta 4M MC régió (Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia) és a nyugat-európai országokat lefedő MRC régió árampiacai.

Egy 2012 óta tartó hosszú folyamat eredményeként, június 17-vel, a június 18-i szállítási naptól összekapcsolódnak a közép-kelet-európai országok alkotta 4M MC régió (Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia) és a nyugat-európai országokat lefedő MRC régió árampiacai, a közös osztrák, német, lengyel határon.

Az Interim Coupling Project sikeres zárása még kedvezőbb feltételeket teremt a másnapi villamosenergia kereskedelemben résztvevő piaci szereplők számára, illetve a likviditás bővítésén keresztül növeli a térség villamosenergia-rendszerinek rugalmasságát, ellátásbiztonságát.

Az Interim Coupling kezdeményezés az EU legnagyobb piac-összekapcsolási projektje, ami amellett, hogy Kelet- és Nyugat-Európa másnapi villamosenergia-piacainak egyesülését hivatott megvalósítani, az utolsó, és egyben a legjelentősebb lépés az egységes európai másnapi árampiac megteremtése szempontjából. Magyarország számára kiemelt fontosságú, hogy legerősebb nagykereskedelmi piaca, a másnapi piac rugalmasan és hatékonyan
szolgálja a piaci szereplőket, ezért hatósági, rendszerirányítói és tőzsdei szinten egyrészt proaktívan kezdeményezte, illetve jelentős erőforrásokkal, vezető szerepet vállalva támogatta a kezdeményezést. 2021. június 17-ével a HUPX Zrt. történetének egyik mérföldkövéhez érkezett.

Az MRC és 4M MC régiók - a két régió 2021. június 17-én egyesült

A projekt hozzájárul egy egységes, ezáltal erősebb európai uniós villamosenergia-piac megteremtéséhez, illetve fontos szimbóluma az árucikkek szabad mozgásának, az EU egyik fő alapelvének. Az energiapiacokra gyakorolt kedvező hatások között említendő elsősorban a növekvő hatékonyság, a kiegyensúlyozottabb árak, az általában kiegyenlítettebb villamosenergia-piac, a megnövekedett likviditás az érintett tőzsdéken, továbbá a határkeresztező kapacitások hatékonyabb felosztása. Magyarország számára a magyarosztrák határon történő kereskedelem kiemelt jelentőségű, emellett – a közvetett hatás miatt – a cseh-német határt is fokozott figyelem övezi.

A határkeresztő kapacitások optimalizált felosztása az importáló országok, mint amilyen jelenleg Magyarország, megteremti a lehetőségét annak, hogy a lehető legkedvezőbb áron szerezzék be energiaszükségleteiket, és ezáltal kedvező hatással lehet a fogyasztói árakra is. A projekt magyar résztvevői számára fontos járulékos stratégiai haszon, hogy az EU-s villamosenergia-piacok fejlesztésének irányait meghatározó jelentős nyugat-európai piacokkal közös döntéshozó testületekbe kerülnek.

A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal nemcsak kezdeményező, de a kezdetektől vezető, illetve a projektben résztvevő szabályozó szervek közötti koordináló pozíciót töltött be. A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. pedig a projekt vezetőként vezényelte le a 7 ország 16 energetikai vállalata részvételével megvalósított közös munkát.

Az éles indulás után 3 hónappal valósulhat meg a bolgár-román piac-összekapcsolás. Ezt követi majd a tervek szerint az áramlásalapú kapacitásszámítási módszertanra való áttérés a Magyarországot is magába foglaló úgynevezett Core régióban, aminek a 2022 februárjára tervezett indulásával egyidejűleg történik majd meg a horvát-magyar határon is az összekapcsolás.

Háttér

A 2009-ben elfogadott harmadik energiacsomag (Regulation (EC) No 714/2009) előírta az összekapcsolt piacok létrehozását, illetve konkrét intézményi keretet teremtett az üzemi és kereskedelmi szabályzatok kidolgozására és fejlesztésére a villamos energia és a gáz határokon átnyúló kereskedelmére vonatkozóan. Az energiacsomag fő céljai közé tartozik a versenyképesség fokozása, az ellátásbiztonság erősítése, az energiahatékonyság elősegítése, valamint a fogyasztói érdekek hatékony érvényesítése is. Elősegítendő a fenti célok megvalósítását az Európai Bizottság a kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatást adott ki, amiben meghatározza a villamosenergiapiacokra vonatkozó célmodellt. A cél egy egységes algoritmus alkalmazásával végrehajtott, európai szinten összekapcsolt, implicit kapacitás allokáció és egységes ár-alapú piacösszekapcsolás, azaz az Egységes Másnapi Piac-összekapcsolás (single day ahead coupling – SDAC) és az Egységes Napon Belüli Piac-összekapcsolás (single intraday coupling – SIDC) megvalósítása.

A napon belüli piac-összekapcsoláshoz a HUPX Zrt. már 2019 novemberében csatlakozott annak második bővítési hulláma alatt. A másnapi piac-összekapcsoláshoz hosszabb út vezetett.

2014-ben jött létre Európa két másnapi piac-összekapcsolása a 4M MC (Csehország, Magyarország, Románia, Szlovákia) és a nyugat-európai Multi Regional Coupling (MRC), ugyanakkor a két régió egyesülésének feltételei még nem teljesültek. Magyarország már 2014-ben kezdeményezte a régiók összekapcsolását, amit ekkor az érintettek nem mindegyike fogadott el. Az ezt követő mintegy négy évben, az ACER-rel, az Európai Bizottsággal és a nyugat-európai felekkel történő kitartó, tárgyalásokat követően 2018/2019 fordulóján vehette kezdetét az ekkor már közös kezdeményezésként elindított, mind a hét ország által támogatott projekt: 2018. december 21-én az érintett országok szabályozó hatóságai, az ANRE, BnetzA, EControl, ERU, URSO, URE és a magyar MEKH közösen kiadott levélben kérték a német-osztráklengyel, illetve 4M országok rendszerirányítóit és NEMO-it az országok közötti összekapcsolás kezdeményezésére a másnapi villamosenergia-piacok további regionális integrációjának fejlesztése céljából.

EnergetikaVillamos energia

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul