e-villamos online szaklap

Szakmai továbbképzési terv 2020

MMK Elektrotechnikai és Épületvillamossági Tagozat

| | |  0 | |

A Magyar Mérnök Kamara Elektrotechnikai és Épületvillamossági Tagozat 2020-ra meghirdetésre kerülő kötelező, szakmai továbbképzéseinek összefoglalója.

Villámvédelem

A villámvédelemre vonatkozó előírásokat tartalmazó jogszabályok (pl. OTSZ, villamos TvMI) fontos, villámvédelemmel kapcsolatos fogalmainak áttekintése. Jellemző értelmezési hibák. A norma szerinti villámvédelmi tervezés és kivitelezés gyakorlati tapasztalatai. A villámvédelmi terv tartalmi követelményei. Norma szerinti villámvédelem (külső villámvédelem és túlfeszültség-védelem) létesítésének egyes szabályai. Villámvédelmi kockázatkezelés, esettanulmányok, tipikus hibák, Elszigetelt villámvédelem egyes kérdéseinek tisztázása, s biztonsági távolság számítása, megoldási lehetőségek. Koordinált túlfeszültség-védelem kialakítása, szabványi követelmények változása, tervezési alapelvek. Aktuális kérdések, interaktív konzultáció.

6x45 perc, előadó: Dr. Kovács Károly

Energia elosztási berendezések és rendszerek tervezése az IEC /MSZ / EN 614391,-2 tükrében

Összefoglalás az iparágat meghatározó hatályos jogszabályi keretekről, a nemzetközi és hazai szabványok rendszeréről. Az MSZ EN 61439 szabványcsalád és ezen belül a kisfeszültségű teljesítménykapcsoló és teljesítményvezérlő berendezésekre vonatkozó fejezetek ismertetése. Szükséges szintű tájékoztatás a konstrukciós és működési követelményekről és azok teljesítésének módjairól, részletes információk az igazoló ellenőrzések előírásairól, lehetőségeiről. A szabvány által elfogadott értékelési módszerek és az ezeken alapuló, általánosan elérhető segédletek, alkalmazások ismertetése. A tervezés napi gyakorlatában is pontos, szakszerű és jól használható információk és kipróbált gyakorlati módszerek bemutatása az MSZ EN 61439 szerinti elosztótervezés szempontjából egyik legkritikusabb pontról, a melegedés ellenőrzéséről és méretezéséről.

6x45 perc, előadó: Bottka László

Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése

Bevezetés, legfontosabb előírások, építészeti követelmények, nyomvonalak kialakítása. Csoport besorolás menete, higiéniai és a villamos rendszerek, világítási hálózatok. Energiaellátás kialakítása. Áramütés elleni védelem. Gyengeáramú rendszerek. Mérések, vizsgálatok, tervezési dokumentumok.

6x45 perc, előadók: Papp Péter, Tóth Zoltán, Kerese János

Villamostervezés az OTSZ szellemében

A Tűzvédelmi Szabályzatnak a korábbi Szabályzattól eltérő koncepciójának ismertetése. A tervezői felelősség és szabadság szerepe. Az OTSZ és a TVMI kapcsolata.

A villamostervező feladatai az alábbi területeket illetően:

– A villamos hálózatok kialakítása építményekben és épületszerkezeteken.
– A vezetékrendszerek és ezek épületszerkezeteken történő átvezetése, tűzterjedés.
– A tűzeseti fogyasztók villamos ellátása a működőképesség fenntartása.
– Működtetések és vezérlések.
– A napelemes rendszerek tűzvédelmi vonatkozásai.

6x45 perc, előadó: Rajkai Ferenc

E-mobilitás

Az előadás segítséget nyújt az elektromos meghajtású gépkocsik energia ellátó létesítményeinek (e-kutak = EV Charging Station) tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében résztvevő szakmagyakorlók számára. Segítséget nyújt továbbá a szakszerviz-háttér szakmai feltételeinek, speciális munkavédelmi feladatainak meghatározásában, valamint e szervíz pontok tervezéséhez. Az előadás anyagát eredményesen használhatják az Elektrotechnikai Tagozat- a Közlekedési Tagozat-, az Energetikai Tagozat-, Hírközlési és Informatikai Tagozat-, valamint a Tűzvédelmi-, ill. Munkabiztonsági Tagozat- szakmagyakorlói. EV Charging Station, terminológia, E-kutak, szakszervizek. Lassú-, illetve villámtöltő oszlopok közcélú csatlakozása. Hálózatfejlesztési trendek. Okoshálózatok adatainak informatikai integrálása, német és angolszász rendelkezések, szabványok, speciális követelmények, európai gyakorlat.

6x45 perc, előadó: Darvas István

Robbanásbiztonság-technikai megfelelés

A ma érvényes robbanásbiztonság-technika átfogó témakör, mely egyszerre érinti és szabályozza a villamos, műszerész és gépész szakirányban tevékeny gyakorló kollegák mindennapi működési területét. Ez a témakör több szakmai tagozat szakembereinek együttműködését igényli és a kamarai oktatásból, szakmai továbbképzésből eddig hiányzott. Célunk egy átfogó szemléletű, a szakmák összefüggéseit és kapcsolódásait egységesen tárgyaló oktató és szakmai anyag létrehozása, amely a magyar, európai és nemzetközi előírásokat áttekintve, útmutatást ad a jó gyakorlatra és korszerű tudásanyagával, alapul szolgálhat a szakmagyakorlók tevékenységéhez.

6x45 perc, előadó: Veress Árpád

Épületautomatikai rendszerek

Előírások és a gyakorlat összefüggései a tervezés során. Az épületautomatika aktuális kérdései, a különböző villamos, automatikai informatikai és gépészeti szakágak feladatai és együttműködése a tervezés, létesítés és üzemeltetés folyamatában.

6x45 perc, előadók: Darvas István, Balogh Zoltán

Szünetmentes áramellátás

Az UPS berendezések rendszerfilozófiája, működése, kimeneti jellemzők szerinti osztályozása. Megbízhatóság, rendelkezésre állás. Az áramellátó rendszerek költségei. A szünetmentes áramellátó rendszerek osztályozási szempontjai a mechanikai kialakítás szerint. Dízel aggregátorok.

6x45 perc, előadók: Vörös Miklós, Dr. Kárpáti Attila, Mosonyi Károly, Steiner János

Megújuló energiatermelő rendszerek

OTSZ 5.0 és TvMI kapcsolata, OTSZ 5.0 jogszabályi környezete. Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI) napelemes rendszer vonatkozásai. AC és DC rendszerek lekapcsolásának ismertetése. TvMI előírások betervezése a napelemes rendszerekbe. Vizsgálatok és dokumentálás. Napelemes rendszerek dokumentálási követelményei MSZ EN 62446:2010 szabvány szerint. Üzembe helyezési vizsgálatok és ellenőrzési követelmények szabványi előírásai. Napelemes rendszerek átadási dokumentációi.

6x45 perc, előadók: Mészáros Lajos, Schotter Károly

Világítástechnika

Világítási megoldások belsőterekben a LED-fényforrás alkalmazásának előtérbe helyezésével. Mi a különbség az energiatakarékos és az emberi munka számára értékes világítás között, optimumok a fényforrások, és világítási megoldások tükrében, látás, stb. Gyakorlati példák bemutatása, számításokkal alátámasztva, különböző fényforrással üzemelő lámpatestek összehasonlításával. Iroda, Ipari csarnok, Kiállító tér / kereskedelmi egység. Hálózati problémák, helyszíni méréshez szükséges ismeretek, szempontok, módszerek. Kültéri és sportvilágítási trendek és rendszerek a LED- fényforrás alkalmazásának előtérbe helyezésével.

6x45 perc, előadók: Nagy János, Rajkai Ferenc, Major Gyula (sportvilágítás), Fejes Gábor (kültéri világítás), Schulz Gábor (vezérlés, LED)

Gyengeáramú rendszerek
Audiovizuális és biztonságtechnikai rendszerek

Elektroakusztika, konferenciatechnika, megjelenítő rendszerek, digitális kép/hangátviteli hálózatok, digital signage, Audiovizuális vezérlő rendszerek, Akadálymentesítés, Rendezvénytechnika, Hatásvilágítási rendszerek. Broadcast TV/rádióstúdiók, saját kamerarendszerek és DS tartalom-előállítás. AR/VR rendszerek. Audiovizuális rendszerekre optimalizált informatika. CCTV és vagyonvédelmi rendszerek: analóg-IP kamera rendszerek tervezési megfontolásai; speciális IP nagyfelbontású kamerák alkalmazási lehetőségei: stadion megfigyelés; középtávolságú adatátvitel az IP kamera rendszerekben, nagy IP CCTV rendszerek és hálózati követelményeik, topológiájuk, Biztonságtechnikai rendszerek kiválasztási szempontjai, beléptető és behatolás jelző rendszerek hálózatos kapcsolatai.

6x45 perc, előadók: Balogh Géza, Tóth Levente

A villamos hálózatok minőségi problémái

Az 1991. évi minőségbiztosítás, mint szabályozás alapja, változások a villamosenergia-szolgáltatás és -felhasználás feltételeiben:
– új, eddig nem ismert, nem alkalmazott szabványajánlások bevezetése,
– A MEH állásfoglalás hatása a szolgáltatóra és a felhasználókra,
– a zavarok okai, meghatározása valamint ezek hatása a felhasználóra nézve.

A tervezői munkát befolyásoló, villamosenergia elosztó hálózatok szolgáltatóira, illetve a csatlakozó fogyasztókra vonatkozó szabványelőírások és szakmai ajánlások:
– feszültség zavarok, a szolgáltatóval szembeni elvárások,
– felhasználó által generált zavarok, a fogyasztóval szembeni elvárások,
– tervezői, kivitelezői és az üzemeltetői felelősségek.

Műszaki előrelátás, mint a zavarelhárítás első lépcsője:
– tervezői felelősség, a nemlineáris eszközök felismerésében,
– kivitelezői felelősség a zavarkibocsátás minimalizálása érdekében,
– műszaki ellenőri kötelesség a hatályos szabványajánlások ismeretében.

6x45 perc, előadó: Túróczi József

UPS és dízel aggregátor együttműködés

A szakmai továbbképzés keretében betekintést nyerhetnek számos berendezés működésébe, megismerhetik az eszközök osztályba sorolását és a felhasználási területek szerinti egyedi specifikációkat, továbbá a szünetmentes áramellátás valamennyi részterületét érintő kérdésükre azonnali választ kaphatnak.

6x45 perc, előadók: Gajdos Péter, Tasnádi Endre

Épületek korszerű audiovizuális rendszerei

  • Tervezési direktívák
  • Rendszertechnikai sajátosságok és felépítések
  • Kapcsolódási pontok más rendszerekkel
  • Korszerű AV eszközök és rendszerek
  • Üzemeltetési feltételek, közép- és hosszú távú használatához szükséges ismeretek
  • Tipikus felhasználási területek példákkal (esettanulmányokkal)"

6x45 perc, előadók: Makkay Imre, Rédei Bálint

A szakmai tagozat elnöke:
Kun Gábor +36 20 943 4866, kun@hungaroproject.hu

Oktatásért felelős:
Bárány Péter +36 20 452 0155 info@baranyterv.hu

Elektrotechnikai TagozatOktatás

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul