e-villamos online szaklap

OBO kábeltartó szerkezetek

Menekülési útvonalak villamos vezetékrendszereihez

| | |  0 | |

Kevesen ismerik – és még kevesebben alkalmazzák – azokat a követelményeket, amelyek a menekülési útvonalak villamos vezetékrendszereire vonatkoznak. Pedig a menekülési útvonalak kialakításával – alapvető biztonsági funkciójukból eredően – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat számos előírása foglalkozik, és ezekből – közvetve – a vezetékrendszereket is érintő, meglehetősen szigorú korlátozások is levezethetők.

Ezek a korlátozások logikusak, hiszen köztudott, hogy a vezetékrendszerekben tűz keletkezhet, és a vezetékrendszer égésekor olyan anyagok szabadulnak fel, amelyek drasztikusan rontják a menekülés és a mentés feltételeit. Nem véletlen tehát, hogy a vezetékrendszerek menekülési útvonalon történő elhelyezését az MSZ HD 60364-4-42 és a Villamos TvMI is szabályozza.

Bár az említett jogi-műszaki szabályrendszer nem teljesen új (pl. az MSZ HD 60364 szabvány 2011, a Villamos TvMI pedig 2015 óta tartalmaz ezzel kapcsolatos részleteket), a hazai gyakorlatban ennek hatása eddig nem nagyon jelent meg. Ennek magyarázata egyrészt az, hogy az épületek folyosói, így a menekülési útvonalak is eleve praktikus lehetőséget kínálnak a vezetékrendszer gerincnyomvonalainak elhelyezésére, másrészt pedig az, hogy mindeddig nehezen volt „tetten érhető” az, ha az MSZ HD 60364-4-42 követelményei nem teljesültek. A gyakorlatnak ez a szabálytalansága valószínűleg nem került volna a figyelem központjába, ha az építési termékek körébe sorolt kábelek tűzvédelmi teljesítményének igazolására vonatkozó új szabályok (a 305/2011/EU direktívához kapcsolódó MSZ EN 50575 szabvány, 2017. augusztus 11-től) nem lépnek hatályba. Első pillantásra úgy tűnhet, nincs köze a menekülési útvonalak kialakításához egy olyan változásnak, amely alapvetően a kábelek műszaki jellemzőinek igazolására vonatkozik, tehát lényegében a dokumentáció formáját és tartalmát határozza meg. Csakhogy az említett dokumentáció egyértelműen tartalmazza majd a kábelek azon tűzvédelmi jellemzőit is, amelyek mindeddig a háttérben maradtak – és amelyek alapján innentől nyilvánvaló, hogy a szokásos PVC kábelek nem teljesítik a menekülési útvonalakon beépíthető kábelekre vonatkozó, az OTSZ-ből és az MSZ HD 60364 szabványból eredő feltételeket.

Az itt vázolt probléma (amelyről részletesebben a Villanyszaklap augusztusi és szeptemberi számában megjelent cikkekben lehet olvasni) kezelése nem egyszerű. A követelmények teljesítése olyan kábelekkel, amelyek a jogi-műszaki szabályrendszernek megfelelnek, jelenleg nem nagyon lehetséges, mert az ilyen kábelek egyelőre nem képezik az általános termékkínálat részét. A gerincnyomvonalak száműzése a menekülési útvonalakról úgyszintén problémás, elsősorban építészeti szempontokból. Ebben a helyzetben az a műszaki megoldás tűnik leginkább használhatónak, ha a menekülési útvonalakon beépített villamos vezetékrendszereket a menekülésre szolgáló térrésztől valamilyen tűzvédelmi intézkedéssel (pl. tűzvédelmi álmennyezettel vagy tűzvédelmi kábelcsatornákkal) választjuk el. E lehetőség mellett nemcsak az szól, hogy ilyenkor nem kell speciális kábeleket használni a villanyszereléshez csak azért, mert az épület egy kisebb részén (a menekülési útvonalon) csak azzal teljesíthetőek a követelmények, hanem az is, hogy e műszaki megoldás alkalmazásának évtizedek óta kialakult gyakorlata van, pl. Németországban.

Menekülési útvonal védelme tűzvédelmi kábelcsatornával és tűzvédelmi álmennyezettel

A tűzvédelmi kábelcsatorna egy olyan, előregyártott elemekből álló, vezetékcsatornához hasonló szerkezet, amellyel biztosítható, hogy amennyiben tűz keletkezik csatornán belül, annak kísérőjelenségei (láng, hő és füst) meghatározott ideig nem jelenik meg a csatornán kívül. Egyaránt használnak e célra olyan csatornákat, amelyek könnyűbetonhoz hasonló, hőszigetelő tulajdonságú lapokból készülnek, és olyan acéllemez csatornákat, amelyek belső felülete speciális, hő hatására duzzadó anyaggal van bevonva (ld. 1. ábra).


1. ábra: Tűzvédelmi kábelcsatorna. A megjelenésében normál vezetékcsatornához hasonló,acéllemezből készült vezetékcsatorna belső felülete speciális anyaggal van bevonva. Ez a bevonat (bordó színű) hő hatására megduzzad, a benne elhelyezett vezetékeket elzárja az oxigéntől, ezáltal megakadályozza égésüket és a lángterjedést.

E csatornák előnyös jellemzője, hogy kivitelezésük egyszerű, és a csatornában bármilyen tűzvédelmi jellemzőkkel rendelkező kábel elhelyezhető. Hátrányuk, hogy bennük csak viszonylag kis mennyiségű kábel fér el, ezért gerincnyomvonalak védelmére általában nem alkalmasak.

Tűzvédelmi csatorna kialakítható az MSZ EN 1366-5 szabvány követelményeit teljesítő szerkezetekből is, gipszkarton lapokhoz hasonló anyagok felhasználásával, helyszíni kivitelezéssel. E megoldásnál elvileg nagyobb mennyiségű kábel burkolására is van lehetőség. Az MSZ EN 1366-5 szabvány azonban rámutat, hogy pl. kábeltálcával kialakított tartószerkezetek esetében annak vizsgálata is szükséges, hogy a hőterhelés hatására deformálódó vagy leszakadó vezetékrendszerből eredő igénybevétel nem vezet-e a csatorna tönkremeneteléhez. Ez azonban azt is jelenti, hogy nagy mennyiségű kábel védelmére – a jellemzően kábeltálcás vagy kábellétrás tartószerkezet szükségessége miatt – csak akkor használható e műszaki megoldás, ha igazolt, hogy a benne elhelyezett vezetékrendszer tűz hatására nem szakad majd le.

Hasonló szempontokat kell figyelembe akkor is, ha a menekülésre szolgáló térrészt a villamos vezetékrendszertől egy tűzvédelmi álmennyezet választja el (ld. 2. ábra).


2. ábra: A tűzvédelmi álmennyezet (a kép bal oldalán) feladata, hogy az alatta elhelyezkedő menekülésre szolgáló térrészt megóvja a felette keletkező tűz hatásaitól. A tűzvédelmi álmennyezet megjelenése hasonlít a szokásos álmennyezetekhez, de kivitelezésénél eltérő szabályokat kell betartani.

A legnagyobb mennyiségű kábel elhelyezésére ez a megoldás ad lehetőséget. Mivel azonban a tűzvédelmi álmennyezet számottevő terhelést nem képes elviselni (mert statikai szerepe nincs, csak tűzvédelmi), az álmennyezet feletti kábeltartó szerkezetet itt is úgy kell kialakítani, hogy deformációja, leszakadása ne veszélyeztesse az álmennyezet épségét (3. ábra).


3. ábra: A kábeltartó-szerkezetet a tűzvédelmi álmennyezet felett úgy kell kialakítani, hogy hő hatására bekövetkező deformációja, leszakadása ne veszélyeztesse az alatta lévő álmennyezet szerkezeti épségét. A födémközi kábeltartó-szerkezetek kivitelezési szabályait hasonló tűzterheléses vizsgálattal állapítják meg, mint a tűzálló kábeltartó-szerkezeteknél.

Látható tehát, hogy a menekülési útvonalak kialakítására vonatkozó követelményt akár (helyszínen kivitelezett) tűzvédelmi kábelcsatorna, akár tűzvédelmi álmennyezet felhasználásával akarjuk teljesíteni, szükségünk lesz olyan kábeltartó-szerkezetre, amelynek esetében igazolt, hogy tönkremenetele nem veszélyezteti a tűzvédelmi intézkedés (a kábelcsatorna vagy álmennyezet) hatásosságát. E kábeltartó-szerkezeteket nevezzük – a német gyakorlatban meghonosodott elnevezésük alapján – födémközi kábeltartó-szerkezeteknek.

Födémközi kábeltartó-szerkezetek az OBO-tól

A födémközi kábeltartó-szerkezetek tehát olyan kábeltartó-szerkezetek, amelyek esetében igazolt, hogy tűz hatásának kitéve – egy ideig – nem szakadnak le. Bár ez a követelmény hasonlít a tűzálló kábeltartó-szerkezetekkel szemben támasztotthoz, jelentős a különbség a kétféle tartószerkezet között. Előbbiek esetében ugyanis csak az az elvárás, hogy a vezetékrendszer ne szakadjon le, utóbbiaknál viszont a kábeleknek meg is kell tartaniuk az áramvezető képességüket. A jelentős különbségek ellenére annyi hasonlóság azonban mégiscsak van a kétféle tartószerkezet között, hogy megfelelőségüket tűzvizsgálat igazolja, és hogy kivitelezésükkor az átlagosnál több szabályt kell betartani.

Az épületek kábeltartó-szerkezetei végeredményben három nagy csoportba sorolhatóak tűzvédelmi szempontból: a normál, a tűzálló és a födémközi tartószerkezetek csoportjába. Nagyobb, vagy kiürítési szempontból problémásabb épületekben – amelyekben van menekülési útvonal – ezek mindegyike előfordul. Az OBO arra törekszik, hogy az épületek vezetékrendszereinek kialakításához megbízható, komplex megoldásokat nyújtson, ezért termékkínálatában a normál és tűzálló szerelési mód mellett a födémközi tartószerkezetek kialakításához is felhasználható megoldásokat is megtalálhatóak, legyen szó akár kábelbilincses (ld. 4. ábra), akár kábeltálcás vagy kábellétrás rögzítésről. Az e célra használható termékeket az OBO BSS-katalógusa tartalmazza.


4. ábra: Egy egyszerű bilincses födémközi tartószerkezet. A födémközi tartószerkezetek alkalmazása nem feltétlenül jelent plusz költséget a vezetékrendszer kialakítása szempontjából, de a kivitelezésnél be kell tartani a rendszer létesítésére vonatkozó szabályokat. Ezek fontos eleme a tartószerkezet és az álmennyezet közötti minimális távolság, amely azt hivatott biztosítani, hogy a hő hatására megereszkedő vezetékrendszer se terhelje a tűzvédelmi álmennyezetet.

Hangsúlyozni kell, hogy – a tűzálló kábeltartó-szerkezetekhez hasonlóan – a födémközi tartószerkezetek létesítésénél is speciális szabályokat kell betartani. További információval az OBO ügyfélszolgálata áll az érdeklődők rendelkezésére, az alábbi elérhetőségeken:

OBO Bettermann Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2347 Bugyi, Alsóráda 2.

Telefonszám: 06 29 349 000
E-mail: info@obo.hu

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul