e-villamos online szaklap

Nem kell részletes terv a 7kW-ot meghaladó villamos teljesítményfelvételű épületek esetén!

| | |  6 | |

A jelenleg hatályos tartalmú 191/2009 K. r. alapján a 300m² alatti lakóépületek egyszerűsített bejelentése során a továbbiakban nem kell részletes, a korábbi gyakorlatban kiviteli dokumentációnak nevezett tervet készíteni akkor sem, ha az épület villamos teljesítményfelvétele a 7kW-ot meghaladja (lásd a 22 § (3.) pontot, amely az egyszerűsített bejelentés hatály alapján kivitelezhető épületek kiviteli terveire vonatkozóan kivételt tesz, a tervtartalmi követelmény ebben azesetben a Kamarák Szabályzatában részletezett „Épületek műszaki berendezéseinek rendszerterve” leírásban található.

IV. Fejezet

A KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

22. § (1) Kivitelezési dokumentáció alapján végezhetõ
a) az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység,
b) az építmény tartószerkezeti, tûzvédelmi jellemzõinek megváltozását eredményezõ építési tevékenység, valamint
c) az építmény bontása, ha
ca) az építmény terepszint feletti és belsõ térfogata meghaladja az 500 m3-t, valamint homlokzatmagassága az 5,0 métert, vagy
cb) a terepszint alatti bontás mélysége meghaladja az 1,0 métert.
(1a) Az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerû bejelentéshez kötött építõipari kivitelezési tevékenység legalább a lakóépület építésének egyszerû bejelentésérõl szóló kormányrendeletben meghatározott munkarészeket tartalmazó kivitelezési dokumentáció alapján végezhetõ.

(2) A kivitelezési dokumentáció az Étv. 31. § (2) bekezdésében meghatározott alapvetõ követelmények és egyéb elõírások kielégítését bizonyító, az építmény megvalósításához - minden munkarészre kiterjedõen az építõk, szerelõk, gyártók számára kellõ részletességgel - szükséges információt, utasítást tartalmazza, továbbá meghatározza az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, berendezés helyzetét, méretét, minõségét, mérettûrését.

(3) A kivitelezési dokumentáció tartalma - az (1a) és a (4) bekezdés kivételével - az építési engedélyezési dokumentációból, költségvetési kiírásból és - jogszabályban meghatározott esetekben - jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi tervbõl áll
a) a legfeljebb
aa) 300 m2 szintterületû,
ab) három építményszinttel rendelkezõ, vagy
ac) 1000 m3 bruttó térfogatú
építményt, építményrészt érintõ építõipari kivitelezési tevékenység vagy
b) a 1,5 m-t meg nem haladó magasságú támfal építése
esetén.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentáción túlmenõen
a) tartószerkezeti kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha a (3) bekezdés szerinti jellemzõk teljesülése mellett
aa) az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbeton, kivéve a 6,6 m-es fal- vagy oszlopköznél kisebb elõregyártott födémszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút,
ab) az aa) alpontban foglaltak kivételével az épület teherhordó szerkezetének támaszköze 5,4 m-nél nagyobb,
ac) elõregyártott födémszerkezet 6,6 m-es fal- vagy oszlopköznél nagyobb, vagy
b) épületgépészeti kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha a (3) bekezdés szerinti jellemzõk teljesülése mellett az építménybe 30 kW-nál nagyobb hõtermelõ berendezés kerül beépítésre,
c) épületvillamossági kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha a (3) bekezdés szerinti jellemzõk teljesülése mellett 7 kW-nál nagyobb az építmény elektromos áram teljesítményfelvétele.

Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Faragó Zoltán | 2021. ápr. 3.

Üdv! Ugyanez a kérdés így 2021-ben....kötelező a villamos terv vagy nem?Természetes személy egyszerűsített bejelentés. Valaki segítsen már kigubancolni és olyan formában amit a megrendelők és legfőképp az építész tervezők ,építész FMV-k,és kőművesek által lényeg, hogy nem szakmabeliek befolyásolt megrendelőknek meg tudnám mutatni:hogy ezért kell...vagy ezért nem kell. Köszönöm...


| 2016. okt. 8.

Csak részben tudok Horváth Henrik kollégával egyetérteni, a 4/c bekezdés tenné egyértelművé a tervezési kötelezettség határát.Fontosnak tartom a szakmaiságot, nagyon sok olyan kivitelezéssel találkozom ami minősíthetetlen, ugyanakkor nem szabad azt a szempontot se figyelmen kívül hagyni, ami a kivitelezőt is védi, vagyis a korrekt terv biztosítja a vállalkozót arról, hogy átadáskor ne kelljen azzal a gyakori kijelentéssel szembesülnie, hogy "az eredeti megállapodásban ez is benne volt"! Gyakran fordul ilyenkor nem kívánatos formába a megrendelő és a kivitelező kapcsolata!


| 2016. szept. 16.

Tisztelt Kollégák! Meglehetősen rossz a jogszabály nyelvezete. Az idézet 3 pontja írja elő a feltételt, az 1a pont ezt könnyíti (egyszerű bejelentés), míg a 4 pont (7kW, stb.) szigorítja azt. Véleményem szerint továbbra is a 7kW a határ! Üdvözlettel: H.Henrik


| 2016. szept. 7.

Én is egyetértek Pintérné Kolb Dórával a hozzászólóval és az első egyetértővel Szilágyi Miklóssal. Kiegészítésül mint villamos szaktervező: tapasztalom, hogy a 7 kW-nál nagyobb teljesítményigény esetén sem készül nagyon sok esetben kiviteli terv a lakóépületek esetében. Ha még ilyen könnyítést megengednek akkor kérdem én is azt amit Szilágyi Úr - csak kitől kapni választ?


| 2016. szept. 7.

Egyet értek Pintérné Kolb Dórával, annyival egészíteném ki, ha nem készül kiviteli terv, mi szavatolja a szakszerűséget, a rendeltetésszerű biztonságos használatot? Lesz olyan vállalkozó, aki elkészíti a minősítő iratot? (Ugye ez alól nincs felmentés,,,)


| 2016. szept. 7.

Nagy a zűrzavar. Az építészek kérdeznek, mi nem tudunk válaszolni. Van építész, aki nem hajlandó lemondani a kiviteli tervről, míg más úgy értelmezi, nem kell szaktervező a villamos munkarészhez. Jó lenne egy egyértelmű állásfoglalás.

Facebook-hozzászólásmodul