e-villamos online szaklap

Az áramszolgáltatói hálózatra történő csatlakozás

| | |  0 | |

Általános tájékoztató az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. tájékoztatója alapján.

A cikk a Mérnök Újság 2016. március-áprilisi számának Construma mellékleteként megjelent anyag bõvített változata, amely elsõsorban a nem szakmai közönség számára íródott. Az e-villamoson önálló részenként tesszük közé az alábbiak szerint:

I. Az épületvillamos kiviteli terv
II. Az áramszolgáltatói hálózatra történõ csatlakozás
III. Lakásvilágítás
IV. A modern villámvédelem jelentõsége és sajátosságai
V. Napelemes megújuló energia hasznosítási lehetõségek a háztartásokban
VI. Épületautomatika – intelligens otthonok

II. Az áramszolgáltatói hálózatra történõ csatlakozás
(az ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. tájékoztatója alapján)

Az áramszolgáltatói hálózatra kapcsolásról, az épületre csatlakozás módjáról, az elsõ fõvédelmi berendezésrõl, a méretlen hálózatról, a méretlen fõvezeték rendszerrõl, valamint a mérés helyének kialakításáról tipizált mérõhely alkalmazása esetén, négy lakásnál nem nagyobb épületnél megvalósulási tervdokumentáció készítése szükséges.

A megvalósulásról minõsített kivitelezõ által készített csatlakozási mûszaki dokumentáció is megfelel. Nem típusmegoldás választása vagy négy lakásnál nagyobb épület esetében arra jogosított villamos tervezõvel az épület létesítését megelõzõen mûszaki tervdokumentációt kell készíttetnie a fogyasztónak.

Tervet kell készíteni minden esetben, ha a csatlakozókábel közterületen halad. Kábeles csatlakozóvezeték tulajdonjogáról a fogyasztónak nyilatkoznia kell. A tervdokumentációt, még az épület megépülése elõtt az áramszolgáltatónak jóváhagyásra be kell mutatni.

A tervdokumentációnak tartalmaznia kell:

- hivatalos helyszínrajzot,
- az igényelt teljesítményt, a fogyasztói berendezés rövid mûszaki leírását,
- a hálózati leágazó pontot,
- a csatlakozó vezeték mûszaki adatait, nyomvonal tervét (kábel esetén közmûegyeztetve, terület-felhasználási engedéllyel ellátva),
- a csatlakozási pont kialakítását, a csatlakozó fõelosztó mûszaki rajzát és adatait,
- a védelmi, biztosító berendezéseket,
- a méretlen fõvezeték lépték helyes egyvonalas rajzát, mûszaki adatait,
- a szintenkénti leágazás megoldását,
- a terhelésnek megfelelõ méretezési számításokat,
- az érintésvédelem megoldását,
- a fogyasztásmérõ berendezések helyének kialakítását,
- a mért fõvezeték, és a lakás fõelosztó leírását, mûszaki jellemzõit.

A csatlakozási mûszaki-, valamint a tervdokumentáció véleményezése a területileg illetékes Hálózati Régióközpontban történik.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul