e-villamos online szaklap

Az épületvillamos kiviteli terv

| | |  7 | |

A szakszerű, átgondolt épületvillamos terv alapján történő kivitelezés a biztosíték arra, hogy az Építtető érdekei érvényesülhessenek, a sok-sok anyagi és egyéb ráfordítás eredményeként elkészülő lakóépület tartósan a tulajdonos megelégedésére működjön, fenntartása gazdaságos legyen és megfeleljen azoknak az elvárásoknak, amellyel az Építtető elindult, amikor egy ilyen beruházás megvalósítását elhatározta.

A cikk a Mérnök Újság 2016. március-áprilisi számának Construma mellékleteként megjelent anyag bõvített változata, amely elsõsorban a nem szakmai közönség számára íródott. Az e-villamoson önálló részenként tesszük közé az alábbiak szerint:

I. Az épületvillamos kiviteli terv
II. Az áramszolgáltatói hálózatra történõ csatlakozás
III. Lakásvilágítás
IV. A modern villámvédelem jelentõsége és sajátosságai
V. Napelemes megújuló energia hasznosítási lehetõségek a háztartásokban
VI. Épületautomatika – intelligens otthonok


I. Az épületvillamos kiviteli terv

A szakszerû, átgondolt épületvillamos terv alapján történõ kivitelezés a biztosíték arra, hogy az Építtetõ érdekei érvényesülhessenek, a sok-sok anyagi és egyéb ráfordítás eredményeként elkészülõ lakóépület tartósan a tulajdonos megelégedésére mûködjön, fenntartása gazdaságos legyen és megfeleljen azoknak az elvárásoknak, amellyel az Építtetõ elindult, amikor egy ilyen beruházás megvalósítását elhatározta.

A kiviteli tervet a vonatkozó 266/2013. (VII.11.) kormányrendelet értelmében csak a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplõ, érvényes jogosultsággal rendelkezõ villamosmérnök tervezõ készítheti el. A tervezõ mérnök közremûködésére nemcsak a jogszabály betartása és a késõbbiekben olvasható áramszolgáltatói hálózatra csatlakozás követelményei miatt van szükség, hanem azért is, mert a tervezési díj sokszorosan megtérül abban, ha gazdaságos, biztonságos, fejleszthetõ és jó minõségû épület készül.

A tervdokumentáció tartalmát a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet rögzíti, ez tartalmaz formai és tartalmi követelményeket is. A tervdokumentációt címlappal, aláírólappal, tartalomjegyzékkel és tervjegyzékkel kell ellátni.

A dokumentáció része a szakági tervezõi nyilatkozat is. A nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy a kiviteli terv az építési engedélyezési tervvel összhangban van, illetve attól mennyiben tér el.

A villamos szakági mûszaki leírás tartalmazza a villamos berendezés kialakításának fõ elveit, az épület villamos felszereltségének részletezését.

A villamos kiviteli tervdokumentáció a mûszaki leíráson kívül méretarányos tervrajzokat tartalmaz az épület valamennyi szintjének, valamint az épületen kívüli, a tervezés tárgyát képezõ területnek erõsáramú és gyengeáramú villamos berendezésérõl, hálózatáról is. 

1. ábra: Családi ház villamosenergia ellátása, Földszint villamos berendezés terve


A közcélú hálózattól, az építmény villamos energia ellátásának csatlakozási pontjától kezdõdõen – az elszámolási fogyasztásmérést is beleértve – fõvezeték terven kell ábrázolni a hálózat elvi kialakítását. Ezen a terven – de a mûszaki leírásban is – szerepeltetni kell az építmény beépített és egyidejû teljesítmény adatait, feltüntetve a hiba(érintés) védelem módját.

Szövegben és rajzon meg kell adni a csatlakozási és méretezési teljesítményeket, dokumentálni kell az elszámolási fogyasztásmérõ-hely(ek) kialakítását. Szerepeltetni kell a tervezési terület különbözõ helyiségei, terei által meghatározott környezeti feltételeket, védettségre, villamos szerelésre vonatkozó követelményeket.2. ábra: Családi ház villamosenergia ellátása, Fogyasztásmérõhely egyvonalas kapcsolási vázlat


Dokumentálni kell a csatlakozó vezetékre, fõvezetékekre vonatkozóan a terhelhetõségre és a feszültségesésre készült számításokat. A villamos elosztó berendezések kapcsolási rajzain fel kell tûntetni az áramköri kiosztást, a fáziskiosztással együtt. Meg kell adni az elosztók fõ méreteit, az elhelyezésükre, felszerelésükre vonatkozó utasításokat. Távvezérlés, mûködtetés, mérés és szabályozás esetén ezek megoldásait áramút tervben, sémákban kell ábrázolni.

A tervnek tartalmaznia kell a külsõ és belsõ villámvédelemre, túlfeszültségvédelemre vonatkozó megoldásokat, rajzokat, leírásokat. A gyengeáramú (informatikai) rendszerek elvi kialakítását rendszerenként blokkvázlat szerû sémákkal, ezek készülékeinek alaprajzi megjelölésével fõ nyomvonalaival, de készülék- és berendezés specifikus rendszertechnikai tervek nélkül kell elkészíteni.


 

3. ábra: Családi ház villamosenergia ellátása, Elosztó berendezés terve (részlet) és homlokképi rajz


A fentiekben meghatározott tervtartalmakra mûszaki és mennyiségi adatokat tartalmazó tételes költségvetési kiírást kell készíteni. Árazott költségvetés a kötelezõen szolgáltatandó költségvetési kiíráshoz külön megrendelésre készül.

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 9.§ (8) pontja szerint a fenti tartalmú tervdokumentációt aláírásával ellátva a tervezõi nyilatkozattal együtt, szerzõdése teljesítéseként, a szerzõdésben meghatározott ellenérték (tervezõi díj) kézhezvételekor adja át.

A tervezési szerzõdés teljesítését követõen –külön megbízás alapján– a tervezõ közremûködhet a hatósági eljárásokban, a tervellenõrzésben, a tervdokumentáció versenyeztetésében, kivitelezõ részére történõ vállalkozásba adásában és tervezõ mûvezetésben is.

Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


| 2016. júl. 25.

Nagyra értékelném, ha nem hagyna minket magunkra a tagozat, és véleményt nyilvánítana.


| 2016. júl. 21.

Több mindennel nem értek egyet. Konzultáltamm több építéshatósági kollégával, az mmk-nak és többek között ide is írtam levelet, persze választ nem kaptam. A 191/2009 Korm rendelet nem vonatkozik ezekre az építési munkákra, csak a 155/2016-os. Tehát nem a 191/2009-ben taglalt kiviteli terv követelményeit kell teljesíteni, aminek a tervezési díját véleményem szerint nem is lehet érvényesíteni. Részemről én készítek egy helyszínrajzot, amelyen a földszint van ábrázolva, a főbb villamos fogyasztókkal, fel van tüntetve a fogyasztásmérő, mért fővezeték, annak a méretezése, a főelosztó. Műszaki leírás, ami kiviteli terv szintű és a főelosztó részletes többvonalas terve.


| 2016. júl. 8.

Kedves Kollégák! Segítenének értelmezni? Mert folyamatosan csörög a telefonom, de az új építési szabályzat családi házakra szerintem nem értelmezhető: "A tervező által szükségesnek ítélt mértékben, melyek legalább tartalmazzák: a) a hőellátás-hűtés-szellőzés és elektromos igény teljesítményadatait kapcsolási vázlat szinten, termékmegjelölés nélkül, b) az épület energetikai- és hőtechnikai, valamint villamos méretezését, c) az épületgépészeti, az erős és gyenge áramú berendezések épületen belüli elhelyezését, helyigényét -magyarul: nyomvonalterv? d) szakhatósági és szolgáltatói engedélyt igénylő (telekhatáron belüli vízellátási, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetési közmű-; gázellátási, égéstermék elvezetési, szolgáltatói villamos hálózati csatlakozáshoz, elszámolási fogyasztásméréshez szükséges) terveket és/vagy leírásokat.” Állítólag mutattak az építészeknek valami Móriczka rajzot, a bojler, meg tűzhely bekötési rajzáról. De akkor mi van a többi fogyasztóval, ennek nincs így értelme. Valóban minden pici családi háznak mostantól kiviteli tervet kell csinálni?


| 2016. máj. 26.

Bocsi, de MSZ 2364 ..... alapján (2003. 02.01.) a TN-S, TT, stb. az ENERGIA ellátási mód a számszerű adatokon túl. ÉV mód az a bizonyos 12 db. P.J.


| 2016. máj. 13.

Nem a mérő intézi! ez egy HFKV vevő.


| 2016. máj. 12.

Csatlakozok az előttem szólóhoz! Az NH00 betéteket szelektivitásra méretezni kellene. A C16 elé minimum 25A-est, a c16+C25 elé minimum 63A-es gL/gG dukál, vagy nem kellene macskázni, fel kell tolni 160A-esre őket, amit a túlfesz. levezető még elvisel. "Ha a GEO tarifás leágazás vezérelt, hol a vezérlő?" Talán a mérő maga intézi?aaa-replica


| 2016. ápr. 30.

Ha a méretlen betáplálás 25 A-es, biztos, hogy a 16 A-es és a 20 A-es leágazás arról üzemeltethető? Ha a GEO tarifás leágazás vezérelt, hol a vezérlő? Kár, hogy az elosztó berendezés rajza olvashatatlan!

Facebook-hozzászólásmodul