e-villamos online szaklap

Közművek fektetési elrendezése: csővezeték és kábel között tartandó távolság

| | |  0 | |

Egy tervező kollégánk szabványértelmezési kérdésben kereste meg a Magyar Szabványügyi Testületet, valamint az MMK Elektrotechnikai Tagozatot. A levélváltást változtatás nélkül közöljük.


1. Bodócs Péter tervezõ kérdése az MSZT-hez:

Tisztelt Nagy Gábor Úr!

Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva kérem, hogy az MSZ 13207:2000 szabvány egy részletére szabványértelmezést szíveskedjen adni. A mellékelt csõvezeték és kábel között tartandó távolság minimális mérete 50 cm. Ez azt jelenti, hogy a kábel akár a vízvezeték fölött 50 cm-re is vezethetõ, ahol az 50 cm a kábel és a vízvezeték alkotói közötti távolság, vagy a két vezeték a vízszintes vetületének az egymáshoz való távolságát kell 50 cm-re venni minimum. Nézetem szerint a védõtávolság a kábel épségének megõrzése miatt szükséges, amely egy csõtörés feltárásánál biztos szakítást jelent, ha a kábel a csõ fölött van vezetve.
Várva mielõbbi válaszát, amelyet a szakmai gyakorlatban iránymutatóként szeretném alkalmazni.

Bodócs Péter
villamos vezetõ tervezõ
mûszaki ellenõr

2. Az MSZT válasza:

Tisztelt Bodócs Péter úr!
 
Továbbítom Önnek a Kábelek és vezetékek mûszaki bizottság szakértõitõl érkezett válaszokat:
1. válasz: A szabvány csak a távolságot írja elõ, azzal a céllal, hogy az egyik bolygatásakor a másik ne sérüljön. Nincs meghatározott irány kijelölve.
2. válasz: Ajánlatos a helyi vízmûvekkel ill. vezeték tulajdonossal is egyeztetni. Elõfordulhat, hogy az MSZ 13207 elõírása nem egyezik a helyi társközmûvek üzemeltetõinek elõírásaival (pl: védõtávolság nagysága).
3. válasz: A biztonságos megoldás az, ha az  50 cm-t úgy értelmezzük, hogy a két kitérõ egyenest alkotó  vezeték  vízszintes síkjának  távolsága, ha a kábel  van az alsó síkon, illetve párhuzamos tengely esetén egy  félhenger paláston lehet a helye a vízvezeték síkja alatt. Abban az esetben, ha kábel síkja felette van a vízvezeték síkjának a védõcsõ alkalmazása szükséges - de legalábbis  célszerû.
 
Tisztelettel:
Nagy Gábor
szabványosító menedzser
Magyar Szabványügyi Testület

3. Bodócs Péter tervezõ által az MMK ELT-hez  intézett kérdése:

Az  MSZ 13207:2000 szabványról van szó, és ennek a szabványnak a csõvezetékek keresztezése megközelítése a kérdés. Hogyan kell értelmezni a minimum 50 cm-es védõtávolságot pl: egy vízvezetéktõl. A szabványalkotás felé már tettem egy alább látható lépést, de a szabványalkotók válaszait nem igazán tudom elfogadni.

Köszönettel:
Bodócs Péter
villamos vezetõ tervezõ

4. Kõhegyi László MMK ELT alelnök, tervezõ válasza:

Az MSZ 13207:2000 szabvány elõírásai valóban nem határozzák meg a közmûvek fektetési elrendezését csak a védõtávolságot. Azt, hogy  közmûveket egymáshoz képesti elrendezését (irányát) az MSZ 7487/2-80 Szabvány tárgyalja (Közmû - és egyéb vezetékek elrendezése közterületen - elhelyezés térszint alatt). Ez a szabvány sem írja egyértelmûen, hogy a párhuzamos elrendezés csak vízszintes lehet, de az elrendezésekhez tartozó követelményeket viszont tárgyalja. Címébõl adódóan a Szabvány csak a közterületre vonatkozik. Továbbá nem vonatkozik egy azon üzemeltetõ különbözõ rendeltetésû vezetékeire.

Megjegyzés:
A közmûveket elhelyezésére az ún. település rendezési tervben szereplõ sávokat kell használni, ill. kellene, ha lennének jó település rendezési tervek, vagy ha vannak, akkor a tisztelt - elsõsorban hírközlési - szolgáltatók betartanák azokat. Ezek hiányából kerülnek felszínre a kényszermegoldások.

Üdvözlettel:
Kõhegyi László
MMK ELT Alelnök
Kõhegyi Mérnöki Iroda Kft.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul