e-villamos online szaklap

NE cserélje lámpatestében a T8-as fénycsövet T5-re!

| | |  4 | |

(avagy 8. hírlevélben közölt téveszmék eloszlatása) Az e-villamos 8. hírlevelében megjelent a „Világítás korszerűsítése az önkormányzati épületekben” című írás nagyon sok világítástechnikával professzionális szinten foglalkozó kollega felháborodását eredményezte.

Többen közülük megkerestek és kérték, hogy oszlassuk el a téveszméket, lépjünk fel a barkácsolás ellen, a „csináld magad” jellegû energiatakarékos világítási megoldások ellen. A cikk hemzseg a szakmaiatlanságtól, és néhány évvel ezelõtt már levitézlett „újszerû” megoldást ismertet nem utolsó sorban üzleti megfontolásokból. Ne feledjük, az üzleten túl még létezik a szakmaiság, a szabványosság, és a megfontolt tisztességes eljárás is még az energiatakarékosság tekintetében is.

A gazdaságosság és energiatakarékosság napjainkban egyre jobban elõtérbe kerül. A rendelkezésére álló energia felhasználásának ésszerûsítése újabb és újabb találmányokat, fejlesztéseket eredményezett. Gyakran ismert volt a fejlesztés elméleti lehetõsége, csak ennek technológiai megvalósítása, a sorozatgyártás elindításának módja várt-, és még hány esetben vár még ma is kidolgozásra. A világítástechnikában a fényforrásfejlesztõk a  zászlóvivõk az új fejlesztések területén.
1995 óta gyártják a T 5 fénycsöveket, amelyek 16 mm-re csökkentett átmérõvel és rendkívül nagy teljesítményválasztékkal szinte minden igényt kielégítenek. Az új rendszer 25 °C fokról 35 °C-ra eltolt fényáram- optimumának köszönhetõen nagyobb a fényáram, az új fénypor hatására pedig minimálissá vált a fényáram- csökkenés, azaz hosszabb lett a hasznos élettartam. A továbbfejlesztett elektronikus elõtétekkel lámpakímélõ, energiatakarékos elõtétüzem valósítható meg. Az új fénycsövek két családját különböztetjük meg, egy rendkívül magas fokú, 104 lm/W-ig terjedõ fényhasznosítású és egy növelt fényáramú változatot, amelyek azonos hosszméretek mellett eltérõ teljesítménnyel rendelkeznek. Élettartamúk lényegesen meghaladja a T8 fénycsövekét.
Vizsgáljuk meg a megtakarítási lehetõségeket az ismert fejlesztések tükrében:

- geometriai méretek csökkenése Ø 26 mm-rõl Ø 16 mm-re              ~ 4 % megtakarítás

- fényáram optimalizálás 25 °C-ról 35 °C-ra                                       ~ 10 % megtakarítás

- elektronikus elõtétek alkalmazása                                                     ~ 7 % megtakarítás

- új fejlesztésû lámpatestek alkalmazása (tükrök stb.)                          ~ 15-19 % megtakarítás

- fényhasznosítás növekmény a T8 fénycsövekhez képest                   10-17%

A világítástechnikában a fényforrásfejlesztések maguk után vonják a lámpatest-, mûködtetõ egység és szerelvényfejlesztéseket. Tulajdonképpen egy-egy új fényforrás megjelenése új dimenziókat nyújt a világítástechnika teljes vertikumának. A T5 típusú fénycsövekre gyártott lámpatestek hazánkban is, már egyre gyakrabban kerülnek betervezésre újépítésû irodaházakban, bevásárlóközpontokban, és egyéb nagylétesítményekben. Igaz ugyan, hogy a beruházási költség nagyobb, mint a T8-as fénycsöves világítási rendszerek esetében, de az üzemeltetési költségek hosszú távon megtérülnek és az emeltebb vizuális komfortérzet biztosítását még figyelembe sem vettük.
A T5 típusú fénycsövek továbbfejlesztésén folyamatosan dolgoznak a kutatók, legutóbbi új termék a + 5 -70C fok között állandó fényáramot biztosító T5 fénycsõ. Ez a fejlesztés lehetõvé teszi a fényforrás kültéri használatát is.
A kutatás-fejlesztés természetesen nem áll meg ezen a szinten, hisz valamennyi jelentõs fényforrásgyártó folyamatosan keresi az újabb és újabb lehetõségeket a fény minél gazdaságosabb, energiatakarékosabb elõállítására. A fény, amely élhetõvé teszi mindennapjainkat, vizuális komfortérzetünknek is meg kell feleljen. Ehhez viszont nem elégséges ismerni a legújabb termékeket, hanem az alkalmazástechnikával is tisztában kell lenni.

Trükkös energia és fény megtakarítók

Az elõbbiekben felsorolt elõnyeit ismerték fel a T5-ös fénycsöveknek azok, akik olcsóbb lehetõséget kínálnak a T8-as fénycsövek cseréjére a gyanútlan hozzá nem értõ felhasználóknak.

Újabb trükkel házalnak ügyeskedõk (az e-villamos 8. hírlevelében mutatják be a barkács megoldást egy szakmailag lektorálatlan cikkben) jelentõs energia-megtakarítást ígérve a T8 (26 mm) fénycsõ cseréjével T5 (16 mm) típusúra egy „átalakító”adapter segítségével ! A félrevezetõ marketing részét képezi a hosszabb élettartam, a kevesebb villamosenergia felhasználás, a jobb fényminõség ígérete. Trükkös számításokkal (a papír mindent elbír
alapon) bebizonyítják az akár 30-50% -os megtakarítást is.

NE higgyék el ezeket az ígéreteket!

Mi is a valóság?

A T5 fénycsöveket elektronikus elõtéttel történõ mûködtetésre fejlesztették ki. Nagyon jó a fényhasznosításuk (akár 104 lm/W), és kellemes a színvisszaadásuk is. Méretüknél fogva (16mm) lényegesen nagyobb a fénysûrûsége a T8-nál ezeknek a fénycsöveknek, ezért a lámpatestek ennek megfelelõ optikával készülnek a káprázás gátlás miatt. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a T5 fénycsövek fényáram maximuma 35C fokra van optimalizálva szemben a T8 esetében érvényes 25 C fokkal. Nem utolsó szempont az 50mm hosszkülönbség sem a két típusú fényforrás között. Tehát a fentiekbõl is látni, hogy a két termékcsalád nem csereszabatos, nem azonosak a mûszaki paraméterei!

A felvázolt mûszaki paraméterbeli különbségek áthidalására szolgálnak azok az adapterek, amelyekrõl a csodát hirdetik. Az adapter egy elektronikus áramkört tartalmaz, ebbe illesztik a T5 fénycsövet, majd az átalakító G13 fejét illesztik a lámpatest foglalatába. A lámpatestben található áramköri szerelvényeket kiszerelik (a gyújtó helyére egy rövidzárat helyeznek, ami érintésvédelmi szempontból veszélyes). Amennyiben két végérõl táplált az átalakító, érintésvédelmileg az egész szerkezet életveszélyes (egyik végén a csapok foglalatba helyezésekor, a csõ másik végén is megjelenik a feszültség)!

A megoldás nem kielégítõ, a T5 adapter használata során a következõket kell figyelembe
venni:

  • A lámpatestgyártók termékeiket biztonsági és fénytechnikai szempontok szerint optimalizálják adott teljesítményû T8 fénycsõhöz.
  • A teljes optikai rendszer a T8-ra méretezett. Vékonyabb fénycsövek utólagos beépítése adapterek segítségével a lámpatest fényeloszlásának megváltozását eredményezi, ezáltal a tér megvilágításának egyenletessége is romlik.
  • Biztonságtechnikai szempontból sem szerencsés a retrofit megoldás, mert a CE jel és az ezek által biztosított tulajdonságok és felelõsségek csak olyan lámpatestekre vonatkoznak, amelyek a gyártó által javallott fényforrással és szerelvényekkel mûködnek. Az átépítés következtében a biztonsági jóváhagyások, amiket cég semleges vizsgálóállomások adtak ki érvényüket veszítik, így a CE jel is.
  • Az elektromágneses zavar és felharmonikus tartalom tekintetében is megváltoznak a lámpatest tulajdonságai az átépítés után. Erre a tényre is érdemes odafigyelni!
  • A T5 fényáramát közvetlenül fénycsõ fölé helyezett fényterelõvel irányítják lefele oly módon, hogy az alatta levõ felületen ezáltal megnõ a megvilágítás (tovább rontva az egyenletességet). Erre az a magyarázat, hogy „a régi lámpatest megkopott tükrözõ felületét is kiváltja”, holott csak a lámpatest fényeloszlását rontja. Mi történik a tükrös-rácsos lámpatestek esetében?
  • Mivel fénycsövenként szükséges egy-egy adapter, a cikkben közölt árakon számolva egy 4x18W-os lámpatest anyagköltsége kb. 24 ezer Ft. Ennyiért már egy jó minõségû új T5 fénycsõvel szerelt lámpatestet lehet vásárolni. Ezek után megéri átbarkácsolni egy régi elavult „30-40 év nyomait hordozó” lámpatestet (a cikk szerint armatúrát!) konzerválni?

Az üzemeltetés nem gazdaságos!

Erre a tényre a németországi Energetikai Szövetségi Hivatal (BFE) és a METAS munkatársai által végzett mérések mutatnak rá. Azt tapasztalták, hogy a T8-as lámpával szemben a T5-ös lámpa fényárama 3-10%-al kisebb. A csökkenés erõsen termékfüggõ. A T5 fénycsõ fényárama nagyon hõmérsékletfüggõ, 25 Cfok környezeti hõmérsékleten 7%-al a névérték alatt marad. Egyes adapterek lefedik a fénycsõ végét, ami negatív hatással lehet annak élettartamára.

A T5 fénycsöveket speciálisan a gazdaságos elektronikus elõtétekkel való mûködtetésre optimalizálják. Adapterrel történõ mûködtetés esetén a fénycsõ fényárama elmarad az optimumtól, azaz csökken a fényhasznosítása. A fényáram csökkenés nagyon adapter függõ! Tehát fénytechnikai szempontból az adapterek használata nem történhet fenntartások nélkül.

A fényforrás rossz idõpontban gyújt be, mivel a gyújtási feszültség és az elõfûtés túl kicsi, ezért +10 C fok alatt gyújtási nehézségek jönnek létre. A tulajdonképpeni lámpaáram már a gyújtási fázisban megjelenik a fénycsõben.

Az elektródák hõmérséklete a gyújtás idõpontjában túl kicsi, ezért annak károsodását okozza, aminek következménye az élettartam csökkenése, szemben az ügyeskedõk által hirdetettel. Ugyancsak negatívumként említik a vizsgálatokat végzõk azt is, hogy az elõfûtõ áram tartósan jelen van az elektródákon, ami ugyancsak rossz hatással van az élettartamra. Érdekes a cikk a fénycsövenként szerelendõ adapter vesztességérõl nem tesz
említést, holott ez sem elhanyagolható! Tehát gazdaságos üzemmódról semmiképp sem beszélhetünk az adapterrel szerelt T5 fénycsöves világítás esetében! Mellesleg az adaptert a fénycsõvel együtt kell cserélni sok
esetben, ugyanis az is meghibásodik. A vizsgálatok bebizonyították, hogy az adapterrel átalakított lámpatestek nem felelnek meg a rádióinterferencia és felharmonikus tartalom elõírásoknak! Ezek értékei meghaladják a szabványban megengedett szinteket.

Sajnos, a T5-ös adapterek használata nagyon vonzó a laikus üzemeltetõk számára (lásd még Gödöllõ aljegyzõje is adta a nevét hozzá!) az alacsony beruházási költség miatt –nem kell új korszerû lámpatesteket vásárolni és nem kell a szereléssel bajlódni-, és a beígért energia megtakarítás miatt. A T8 fénycsövekkel világító végfelhasználókat (üzemeket, irodaházakat, iskolákat, intézményeket) megtévesztik azt a látszatot keltve, hogy ezek a berendezések jelentõs energia-megtakarítást eredményeznek, és a megoldás megfelel a vonatkozó elõírásoknak (errõl még papírokat, igazolásokat is felmutatnak!). Az adapterek eladói megkísérlik azt is, hogy különleges jóváhagyási bizonylatokkal fedjék el a megoldás ismert gyengeségeit. Újabban, mint az említett cikk is bizonyítja, a világítástechnika területén járatlan gödöllõi alpolgármester nevét is társszerzõként tüntetik fel a hitelesség kedvéért! Igaz, a cikk másik szerzõje sem ismert a hazai világítástechnika területén.

Tudnivalók az adapterrel szerelt T5 rendszert illetõen

T5 adapter eladók állításai

Tények, amit nem említenek

40-60% energia megtakarítás   

Akár 50%-kal kisebb fényáram

Jobb fényminõség

A megvilágítás nem felel meg az MSZ EN 12464 szabványnak egyenletesség és az elért megvilágítási értékek miatt

Elõfûtött lámpagyújtás, dupla élettartam

Legjobb esetben is csak az egyik katódot fûtik. Tipikus lámpakiesés 2000 kapcsolási ciklus után

Az adapter hosszú élettartamú és a fénycsõ mûködésének végén védelemmel rendelkezik.

Tapasztalatok szerint az adapter is meghibásodik a fénycsõvel együtt és cserélni kell.

Az adapter megfelel a szabványnak

A bizonylatok alkatrész szintûek. A retrofit lámpatestek elveszítik az ENEC jóváhagyásokat és a CE jelölést. A rádiófrekvencia és felharmonikus tartalom határértékeket gyakran túllépik 

Talán érdemes lenne jobban odafigyelni a kecsegtetõen olcsó energia-megtakarítási lehetõségeket kínálókra és élni a gyanúval, esetleg kikérni a témában jártas szakember, vagy szakmai szervezet (Világítástechnikai Társaság) véleményét az ajánlott megoldásról. A hírlevél szerkesztõinek is érdemes lenne közlés elõtt szakmai lektorálást kérni, hogy ne jelenhessen meg félrevezetõ tájékoztatás, barkácsolós megoldásról szóló félrevezetõ cikk a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozatának lapjában.

Ne vegye, ne tegye a T5 adaptereket világítási rendszerébe!

Nagy János

a Világítástechnikai Társaság elnöke

Az E-VILLAMOS aktuális információk közlését, a gyors tájékoztatást tûzte ki célul, és nincs lehetõsége a beérkezõ hírek, cikkek szakmai tartalmának lektorálására, ellenõrzésére, így ha egy korrekt forrásból érkezik cikk, mint a hivatkozott is, azt elfogadja. Teret ad viszont az észrevételek, javaslatok közlésének, ezt tesszük a jelen esetben is. Bízunk abban, hogy ily módon megvalósulhat az olvasók sokoldalú, hiteles tájékoztatása.

Veresegyházi Béla, fõszerkesztõ

Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


| 2012. márc. 8.

Mondhatnám, hogy "helyre kellett tenni" ezt az írást,de mérnökember nem mond ilyet,(!)úgyhogy köszönöm Kolléga, hogy korrekt tájékoztatást kaphattak a még félre nem vezetett jószándékú felhasználók. //www.benedekvill.hu//


| 2012. márc. 8.

Köszönöm a szakma nevében!


| 2012. márc. 8.

Villanyszerelők Lapja 2010. november: http://www.villanyszaklap.hu/cikkek.php?id=1406


| 2012. márc. 8.

Végre!!!!! Tisztelt Nagy János! Köszönöm a cikket. A T5 csere ellen hadakozok már két éve. Nagy segítség a cikk a tisztességre törekvő kivitelezőknek, kereskedőknek. Köszönettel: Treszl József TRG Kft.

Facebook-hozzászólásmodul