Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
Kompakt fénycső elektromágneses sugárzásának néhány élettani hatása II.
Frissítve: 2011. március 07.
Szerző: GODÓ Zoltán Attila, RÉVÉSZ Csaba, KOCSIS Dénes [ e-mail ]
Ez a dokumentum eddig 141 látogatónak tetszett  
Cikksorozatunk második, egyben befejező része, melynek témája a fénycsövek egysejtűekre, hímivarsejtekre való hatása, illetve a konklúziók levonása.

5. Egysejtűek transzportfolyamatai

Vizsgáltuk, hogyan hat az elektromágneses sugárzás egyes egysejtű élőlényekre. Ehhez élesztőgombákat (Saccharomyces cerevisiae) sugároztunk be kompakt fénycsövek segítségével, a közvetlen hő és fényhatás kizárásával. Az élesztőgombákat 5 órás expozíciónak tettük ki, miközben folyamatosan mintát vettünk belőlük. A mintákat vitális festést kaptak metilénkékkel.

A vitális festés lényege az élő és holt sejtek megkülönböztetése, illetve az arányuk megállapítása. A híg festékoldatokból a holt sejtekbe lényegesen több jut, mint az élő sejtekbe. Az élő sejtekbe bejutott festékek pedig a különböző dehidrogenáz-enzimrendszerek hatására lebomlanak, elszíntelenednek, tehát a holt sejtek megfestődnek, az élő sejtek pedig színtelenek maradnak. Az így megfestett mintákban mikroszkóp alatt, Bürker kamrában számláltuk meg az elpusztult sejtek számát és arányt számoltunk azokból.

A Saccharomices sp. besugárzása drasztikus sejtszám csökkenést eredményezett.

EMF terhelés  alatt az idő függvényében jelentősen csökken az élő sejtek száma

Az ötórás EMF expozíció egy a hétköznapi használatban elterjedt energiatakarékos fénycsővel, 20 cm távolságból, elpusztítja az élesztő sejtek mintegy 68%-át!

Mértük, hogy a sugárzás hatására milyen mértékben változik a sejtek membrántranszportja és detoxifikációs (méregtelenítési) képessége az extracelluláris (sejten kívüli) térbe juttatott citotoxikus ágensre nézve. CDNB – t adagoltunk a mintákhoz 5mM koncentrációban. Vizsgáltuk, hogy az élesztőgombák milyen mértékben veszik fel és eliminálják a CDNB-t a körülöttük lévő folyadéktérből. A korábbi elrendezést követve, az EMF forrástól különböző távolságra, tehát eltérő sugárterhelés alatt expontáltuk a sejteket, majd egy órán keresztül 10 perecenként mintát vettünk belőlük. A mintákból elhalt sejtszámlálást végeztünk, valamint leválasztottuk a sejtmentes mátrixot 5 perc 9000 rpm centrifugálással. A sejtmentes mátrixból fotometriás úton (340nm) határoztuk meg a CDNB relatív koncentrációját. Az adatokat a sejtszám alapján kompenzáltuk.

Az extracelluláris tér CDNB koncentrációja különböző EMF hatás következtében

Az extracelluláris térbe juttatott sejtidegen vegyület koncentrációja magasabb szinten marad az EMF hatására. A sejtek tehát csökkent mértékben veszik fel azt, vagyis feltehetőleg zavart szenved a membrán befelé irányuló transzportja. Ez kihathat más vegyületek mint például a tápanyagok és anyagcseretermékek transzportjára is, tehát befolyásolja a sejtek alapvető életfolyamatit.

Megközelítőleg 50 perc után a kisebb EM terhelésű sejtek környezetében markánsan megjelenik ismét a CDNB. Ennek oka, hogy a detoxifikációs mechanizmus révén a sejtek felismerik a toxikus vegyületet és eliminálják a sejtből. A nagyobb besugárzású mintákban a kifelé irányuló transzportfolyamat szignifikáns defektusát figyelhetjük meg. Az EMF terhelés alatt tehát csökken a membrán transzport mindkét irányú teljesítménye és a detoxifikációs mechanizmus hatásfoka.

6. Hímivarsejtek vizsgálata

A szakirodalom áttekintése során számos alkalommal találkoztunk az EMF hímivarsejtekre gyakorolt hatásának vizsgálatával. Legtöbbjüket a mobiltelefonok sugárzásának modellezésével végezték el, ezért a fenti eredmények fényében fontosnak éreztük, hogy a kompakt izzók által kibocsájtott sugárzás hatásait is tanulmányozzuk a hímivarsejteken.

 

Az EMF hatására elpusztult sejtek kékre festődnek a vitális festés során

A sejteket fiziológiás sóoldatba hígítottuk, majd 3 órás expozíciónak tettük ki a mintákat. A már korábban alkalmazott vitális festés segítségével megfestettük, majd glicerin oldattal lassítottuk le mozgásukat a Bürkerkamrás számláláshoz.

A 20 dBm értékű 3 órás EMF terhelés következtében az életképtelen hímivarsejtek száma 22,5 % -ra  emelkedett. Az életben maradt sejtek mozgása pedig számottevően lassult.

7. A biológiai hatás okai

Számos tanulmány vizsgálta az elektromágneses mezők potenciális genotoxicitását, amely mutációkhoz és rákhoz vezethet (BioInitiative 2007; Phillips 2009). Bár a bizonyítékok nem egyértelműek, a  témában megjelent publikációk egynegyede számol be az EMF genotoxikus hatásairól (Vijayalaxmi 2008). Az EMF emeli a reaktív oxigénfajták sejten belüli koncentrációját (Irmak 2002; Zmyslony 2004). Az úgynevezett szabadgyökök rendkívül reakcióképesek és a sejt számos molekulájához képesek erősen kötődni. Ezáltal ronthatják a membrán funkciókat, a transzportfolyamatokat és a másodlagos hírvivőrendszer működését is. Ez gyulladásos folyamatokhoz, szívbetegségekhez, rákos elváltozásokhoz vezethet (Skaper 2007; Boutros 2008; Muslin 2008).
A reaktív oxigénszint sejten belüli növekedése a DNS károsodását is előidézheti, amely a rákos elváltozások előfutára (Phillips 2009) valamint lehetséges magyarázatot adhat a sperimiogenezis, vagyis a spermiumsejtek osztódásának zavarára (De Iuliis 2009).

Leírták, a fehérvérsejtek aktivitásának változását is EMF hatására (Aly 2008). Valamint a sejten belüli jelátviteli mechanizmus zavarát és a sejthalál felgyorsulását (Lee 2008). Egy élő sejtben sok fontos, jól szervezett élettani folyamatot szabályoz az elektrontranszport. Az ionszelektív csatornák összehangolt működését, az egymásra épülő és kaszkádszerűen egymást aktiváló és kikapcsoló membránfehérjéket, receptorokat, a sejtek elektrokémiai potenciáljainak egyensúlyát. Ezek mind elválaszthatatlanok a jól szabályozott elektrontranszport folyamatoktól. Ezeket az elektronikus folyamatokat valószínűleg befolyásolják az elektromágneses mezők, ami a megváltozott sejtműködésben, a növekedés és differenciálódás zavarában a szervezet működési összhangjának megbomlásában mutatkozik meg (Karinen 2008; Moisescu 2008; Zareen 2009).

8. Összefoglalás

Kétségtelen, hogy az elektromágneses sugárzásnak kitett élő szervezetben mélyreható élettani változások következhetnek be. A tudományos publikációk számos esetben rámutatnak, hogy az EMF károsan hat mind az emberre, mind a környezetre, változó mértékben, a sugárzás jellegétől függően. Vizsgálataink során a kompakt fénycső, mint igen intenzív EMF sugárforrás néhány élettani hatását tanulmányoztuk. Ezek az eszközök az EU energiapolitikájának köszönhetően (EU 244/2009) a háztartásokban egyre nagyobb jelentőséggel bírnak, ezáltal a humán expozíció nagymértékű emelkedésével kell számolnunk.

Vizsgálataink rámutattak arra, hogy a kompakt fénycső által gerjesztett EMF károsan hatott, az általunk vizsgált élőlényekre. Az EM sugárzás jelentősen csökkenti a növények stressz toleranciáját. Az EMF  nélkül jól tolerált stresszfaktorok jelentős fejlődési visszamaradást és a csírázó képesség romlását okozták EMF terhelés alatt. A magasabb EM terhelés következtében romlott a transzportfolyamat és a detoxifikációs mechanizmus hatásfoka az egysejtűeknél, valamint jelentős sejtpusztulást idézett elő. Hasonló, bár kisebb mértékű sejtpusztulást és a motilitás csökkenését tapasztaltunk a humán spermiumsejtek besugárzása során is.

Irodalomjegyzék

Agarwal A, Desai NR, Makker K, Varghese A, Mouradi R, Sabanegh E, et al. 2009. Effects of radiofrequency electromagnetic waves (RF-EMW) from cellular phones on human ejaculated semen: an in vitro pilot study. Fertil Steril: in press.

Aly AA, Cheema MI, Tambawala M, Laterza R, Zhou E, Rathnabharathi K, et al. 2008. Effects of 900-MHz Radio Frequencies on the Chemotaxis of Human Neutrophils in Vitro. IEEE Transactions on Biomedical Engineering 55(2): 795-97.

BioInitiative. 2007. BioInitiative Report: A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF). Available: http://www.bioinitiative.org/report/index.htm [accessed January 27, 2009].

Boutros T, Chevet E, Metrakos P. 2008. Mitogen-activated protein (MAP) kinase/MAP kinase phosphatase regulation: roles in cell growth, death, and cancer. Pharmacol Rev 60(3): 261-310.

De Iuliis GN, Newey RJ, King BV, Aitken RJ. 2009. Mobile phone radiation induces reactive oxygen species production and DNA damage in human spermatozoa in vitro. PLoS One 4(7): e6446.

Divan HA, Kheifets L, Obel C, Olsen J. 2008. Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children. Epidemiology 19(4): 523-9.

Erogul O, Oztas E, Yildirim I, Kir T, Aydur E, Komesli G, et al. 2006. Effects of electromagnetic radiation from a cellular phone on human sperm motility: an in vitro study. Arch Med Res 37(7): 840-3.

Európai Unió (2009) 244/2009-es, az izzólámpák kivonásáról szóló irányelve

Fejes I, Zavaczki Z, Szollosi J, Koloszar S, Daru J, Kovacs L, et al. 2005. Is there a relationship between cell phone use and semen quality? Arch Androl 51(5): 385-93.

Godó Z A, Berecz G, Révész Cs (2009): The examination of the single effects of an electromagnetic exposure. Hungarian Neuroscience Society XII. Conference (HNS, MITT) Bp., Hungary, p. 56.

Godó Z A, Dorka G, Berecz G, Kocsis D (2010): Stress tolerance and change of detoxification nearby trivial EM ray source. XXXX. Membrane Transport Conference, Sümeg, Hungary, p. 71.

Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K. 2006. Pooled analysis of two case-control studies on use of cellular and cordless telephones and the risk for malignant brain tumours diagnosed in 1997-2003. Int Arch Occup Environ Health 79(8): 630-9.

Heynick LN, Merritt JH. 2003. Radiofrequency fields and teratogenesis. Bioelectromagnetics Suppl 6: S174-86.
Hours M, Bernard M, Montestrucq L, Arslan M, Bergeret A, Deltour I, et al. 2007. [Cell Phones and Risk of brain and acoustic nerve tumours: the French INTERPHONE case-control study]. Rev Epidemiol Sante Publique 55(5): 321-32.

Huss A, Egger M, Hug K, Huwiler-Muntener K, Roosli M, Gomes D, et al. 2008. Source of funding and results of studies of health effects of mobile phone use: systematic review of experimental studies. Cien Saude Colet 13(3): 1005-12.

Huss A, Egger M, Hug K, Huwiler-Muntener K, Roosli M. 2007. Source of funding and results of studies of health effects of mobile phone use: systematic review of experimental studies. Environ Health Perspect 115(1): 1-4.

Huss A, Spoerri A, Egger M, Roosli M. 2009. Residence near power lines and mortality from neurodegenerative diseases: longitudinal study of the Swiss population. Am J Epidemiol 169(2): 167-75.
Irmak MK, Fadillioglu E, Gulec M, Erdogan H, Yagmurca M, Akyol O. 2002. Effects of electromagnetic radiation from a cellular telephone on the oxidant and antioxidant levels in rabbits. Cell Biochem Funct 20(4): 279-83.

Kallen B, Malmquist G, Moritz U. 1982. Delivery outcome among physiotherapists in Sweden: is non-ionizing radiation a fetal hazard? Arch Environ Health 37(2): 81-5.

Karinen A, Heinavaara S, Nylund R, Leszczynski D. 2008. Mobile phone radiation might alter protein expression in human skin. BMC Genomics 9: 77.

Lahkola A, Auvinen A, Raitanen J, Schoemaker MJ, Christensen HC, Feychting M, et al. 2007. Mobile phone use and risk of glioma in 5 North European countries. Int J Cancer 120(8): 1769-75.

Lee KS, Choi JS, Hong SY, Son TH, Yu K. 2008. Mobile phone electromagnetic radiation activates MAPK signaling and regulates viability in Drosophila. Bioelectromagnetics 29(5): 371-9.

Lerman Y, Jacubovich R, Green MS. 2001. Pregnancy outcome following exposure to shortwaves among female physiotherapists in Israel. Am J Ind Med 39(5): 499-504.

Lonn S, Ahlbom A, Christensen HC, Johansen C, Schuz J, Edstrom S, et al. 2006. Mobile phone use and risk of parotid gland tumor. Am J Epidemiol 164(7): 637-43.

Lonn S, Ahlbom A, Hall P, Feychting M. 2005. Long-term mobile phone use and brain tumor risk. Am J Epidemiol 161(6): 526-35.

Moisescu MG, Leveque P, Bertrand JR, Kovacs E, Mir LM. 2008. Microscopic observation of living cells during their exposure to modulated electromagnetic fields. Bioelectrochemistry 74(1): 9-15.
Muslin AJ. 2008. MAPK signalling in cardiovascular health and disease: molecular mechanisms and therapeutic targets. Clin Sci (Lond) 115(7): 203-18.

Phillips JL, Singh NP, Lai H. 2009. Electromagnetic fields and DNA damage. Pathophysiology 16(2-3): 79-88.
Sadetzki S, Chetrit A, Jarus-Hakak A, Cardis E, Deutch Y, Duvdevani S, et al. 2008. Cellular phone use and risk of benign and malignant parotid gland tumors--a nationwide case-control study. Am J Epidemiol 167(4): 457-67.

Salama N, Kishimoto T, Kanayama HO. 2009. Effects of exposure to a mobile phone on testicular function and structure in adult rabbit. Int J Androl: in press.

Schoemaker MJ, Swerdlow AJ, Ahlbom A, Auvinen A, Blaasaas KG, Cardis E, et al. 2005. Mobile phone use and risk of acoustic neuroma: results of the Interphone case-control study in five North European countries. Br J Cancer 93(7): 842-8.

Schuz J, Bohler E, Schlehofer B, Berg G, Schlaefer K, Hettinger I, et al. 2006. Radiofrequency electromagnetic fields emitted from base stations of DECT cordless phones and the risk of glioma and meningioma (Interphone Study Group, Germany). Radiat Res 166(1 Pt 1): 116-9.

Schuz J, Waldemar G, Olsen JH, Johansen C. 2009. Risks for central nervous system diseases among mobile phone subscribers: a Danish retrospective cohort study. PLoS ONE 4(2): e4389.

Skaper SD. 2007. The brain as a target for inflammatory processes and neuroprotective strategies. Ann N Y Acad Sci 1122: 23-34.

Takebayashi T, Varsier N, Kikuchi Y, Wake K, Taki M, Watanabe S, et al. 2008. Mobile phone use, exposure to radiofrequency electromagnetic field, and brain tumour: a case-control study. Br J Cancer 98(3): 652-9.

Taskinen H, Kyyronen P, Hemminki K. 1990. Effects of ultrasound, shortwaves, and physical exertion on pregnancy outcome in physiotherapists. J Epidemiol Community Health 44(3): 196-201.

Vijayalaxmi, Prihoda TJ. 2008. Genetic damage in mammalian somatic cells exposed to radiofrequency radiation: a meta-analysis of data from 63 publications (1990-2005). Radiat Res 169(5): 561-74.

Yan JG, Agresti M, Bruce T, Yan YH, Granlund A, Matloub HS. 2007. Effects of cellular phone emissions on sperm motility in rats. Fertil Steril 88(4): 957-64.

Zareen N, Khan MY, Minhas LA. 2009. Derangement of chick embryo retinal differentiation caused by radiofrequency electromagnetic fields. Congenit Anom (Kyoto) 49(1): 15-9.

Zmyslony M, Politanski P, Rajkowska E, Szymczak W, Jajte J. 2004. Acute exposure to 930 MHz CW electromagnetic radiation in vitro affects reactive oxygen species level in rat lymphocytes treated by iron ions. Bioelectromagnetics 25(5): 324-8.

Ez a dokumentum eddig 141 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
Dr. Kiss László Iván2011. április 05 - 09:31:47
Az "Összefoglalás"- ban levő határozatlan jelző ("számos") riasztó lehet a cikk. Csak konkrét számszerű, statisztikai adatokat szabad közölni és ezekkel, amennyiben egészségügyi veszélyeztetés áll fenn, akkor az illetékes hatóságokat tájékoztatni kell www.youbestwatch.com replcias shop.
Ezzel a hozzászólással 0 olvasó ért egyet.
(Az egyetértéshez be kell jelentkezni)
Dr. Godó Zoltán Attila2011. április 07 - 12:31:13
Tisztelt Dr. Kiss László Iván Úr!
Az összefoglalásban a "számos" a következő kontexusban jelent meg: "A tudományos publikációk számos esetben rámutatnak, hogy az EMF károsan hat mind az emberre, mind a környezetre, változó mértékben, a sugárzás jellegétől függően.". Teljesen helytállónak tartom a számos publikáció említését, hiszen csak ebben a cikkben 39 hivatkozást idéztem a témában, melyekben mind további eredményekre történő hivatkozás található. Például a "Cell Phone Radiation
Science Review on Cancer Risks and Children's Health. 2009 by the Environmental Working Group" cikkben mintegy 235 irodalmi hivatkozás található, csak a mobiltelefonok használatának káros élettani következményeiről. Az illetékes hatóságok emiatt még nem fogják betiltani a mobiltelefonokat.
A "számos" cikk ellenére az Ön által említett "illetékes hatóságok" szabályozása mindig a tudományos kutatások eredményei mögött fog haladni. Ez mindig is így volt. Nekünk az a feladatunk, hogy felhívjuk a figyelmet a lehetséges élettani következményekre.
Ezzel a hozzászólással 1 olvasó ért egyet.
(Az egyetértéshez be kell jelentkezni)
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Kötelező szakmai továbbképzés Szegeden
2017-12-22 16:49:37,

Szilágyi Miklós: Először a szervezőkhöz szólnék: dicséret a bátor és (sajnos rendhagyó, hiánypótló) témaválasztásért, [...]
Az elektromobilitás záloga a megfelelő töltőhálózat kiépítése
2017-11-22 22:39:37,

professzoremeritus: Feltételezem nem gondolják komolyan, hogy nagyon rövid időn belül nem lesz legalább azonos, de ismerve [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-10-31 23:58:54,

Sz.L.Erika: Tisztelt Kolléga! Az "Épületvillamosság " könyvet az ÉTK-nál lehet megvenni. Részletek megkérdezhetők:Ziffer [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.