e-villamos online szaklap

Dugaszolóaljzat áram-védőkapcsoló (ÁVK) nélkül

| | |  0 | |

Olvasóink részéről több esetben felmerült az a gondolat, hogy lehet-e dugaszolóaljzatokat áram-védőkapcsoló nélkül alkalmazni. Cikkünk konkrét olvasói kérdésekre válaszolva tárgyalja ezt a kérdéskört.

Kérdések: Az ÁVK nélkül szerelt dugaszolóaljzatot milyen jellel kell ellátni? Milyen szimbólumot kell alkalmazni, és milyen nyelven, milyen feliratot kell rajta elhelyezni? A létesített áramkör egy kereskedelmi épületben van (ipari környezetben), és kifejezetten egy meghatározott gép ellátására szolgál. Továbbá mi a helyzet a gépeknél? Konkrétan a karbantartásra, vagy szervizelésre, ill. egyéb melléktevékenységre szolgáló dugaszolóaljzatok esetében? Hogyan kell ezeket megjelölni? Az MSZ HD 60364-4-41 szabvány így fogalmaz a 411.3.3 pontban: „egy sajátos, különleges fogyasztókészülék csatlakoztatására szánt csatlakozóaljzat esetében”. A szabvány így motorokra nem vonatkozik? Amennyiben a megrendelõ, a tulajdonos egyes áramkörökben nem akar áram-védõkapcsolót – pl. mélyhûtõ táplálása –, létesíthetõ-e ez a dugaszolóaljzat áramkör ÁVK nélkül?

Válasz: Elõször is érdemes egy kis tanulságos történetet ismertetni. Egy szomszéd vidéki nyaralójában éveken keresztül használt búvárszivattyút. Egyik alkalommal az ÁVK a búvárszivattyút lekapcsolta.
Hamar kiderült, hogy a búvárszivattyú mûködõképes, csak a kábel szigetelési ellenállása a nedves környezet hatására annyira leromlott, hogy szivárgó árama az ÁVK-t mûködtette. „Szigetelési hiba” lépett fel. Miután a hír gyorsan terjed, megjelent a túloldali szomszéd is, és konstatálták, hogy a javítás/csere nagyon drága, nem éri meg. Így inkább kiiktatták az ÁVK-t. Mellesleg a túloldali szomszéd még megjegyezte: „Mi nem is építettünk be ÁVK-t, így nálunk a búvárszivattyú tökéletesen mûködik!”
Elképzelhetõ, mi járhat a szakember fejében a hír hallatán. Csak komoly elhatározás, és nem kis felvilágosító munka után lehet a tettek mezejére lépni!

Az MSZ HD 60364-4-41 szabvány használata

A kérdés az MSZ HD 60364-4-41 szabvány kiegészítõ védelem alkalmazásának mellõzésére irányul, azaz a Megjegyzésben szereplõ „kivételt lehet tenni” kitételek egyikére, mégpedig: „egy sajátos, különleges fogyasztókészülék csatlakoztatására szánt csatlakozóaljzat esetében.”

Valójában erõs a kétely, hogy egy jelölés valóban elegendõ lenne-e ahhoz, hogy elriassza a laikusokat az ilyen dugaszolóaljzat használatától?  Amennyiben pedig egy jelölés nem elegendõ a szabály alóli kivétel feltételeinek teljesítésére, akkor az is érthetõ, hogy ilyen jelölésre semmilyen egyeztetés nem történt, így erre vonatkozó jelek, feliratok egyik szabványban sem találhatók.

Alapvetõen az MSZ HD 60364-4-41 szabvány szerint elõírás a legfeljebb 20 A névleges áramú csatlakozóaljzatok számára legfeljebb 30 mA névleges különbözeti kioldóáramú áram-védõkapcsoló használata, kiegészítõ védelemként.

Miután az áram-védõkapcsoló életvédelmi eszköz, a pont megjegyzésében megemlített kivételt nagyon szigorúan kell értelmezni!

Abban az esetben, ha a különleges fogyasztó számára szolgáló dugaszolóaljzat kizárólagos használatára vonatkozóan bármely csekély kétség felmerül, ajánlatos:
– vagy a kivételes létesítéssel felhagyni,
– vagy a különleges fogyasztót fixen csatlakoztatni.

Amennyiben egy dugaszolóaljzatot speciálisan egy megadott fogyasztó (fogyasztókészülék, villamos berendezés, villamos szerkezet) táplálására létesítenek, csak abban az esetben hagyható el az áram-védõkapcsoló kiegészítõ védelemként való alkalmazása, ha biztosan meg vannak gyõzõdve arról, hogy ez a dugaszolóaljzat tartósan, a teljes élettartama alatt kizárólag ennek a különleges fogyasztónak a táplálására szolgál.

Egy festett, felragasztott jelölés vagy felirat nem tesz eleget a fentebb leírt követelményeknek, tehát vagy fel kell hagyni a kivétel alkalmazásával, vagy fix bekötést kell alkalmazni!

A hosszú távú hasznos élettartam figyelembevétele

Hogyan lehet valaki biztos abban, hogy a dugaszolóaljzat tartósan, a teljes élettartama alatt kizárólag egy különleges fogyasztó táplálására szolgál? A kérdezõ számára például egy mozdíthatatlan mélyhûtõszekrény mögött elhelyezett dugaszolóaljzat lehet megfelelõ példa. Azaz egy hûtõszekrény táplálására szolgáló dugaszolóaljzat esetében felhasználható a kivételre vonatkozó elõírás, amennyiben a dugaszolóaljzat a laikusok számára nem hozzáférhetõ!

Azonban a kivitelezõnek – saját biztonsága érdekében – célszerû lenne részletesen ismertetnie az ÁVK alkalmazásának elõnyeit, és javasolt a kivétel alkalmazásának elhagyása, amit tanácsos volna dokumentálnia is!

Amennyiben a megbízó továbbra is ragaszkodik a dugaszolóaljzat áramkörébõl az ÁVK elhagyásához, ennek kivitelezéséhez ajánlott írásbeli jóváhagyását kérni. Ez azért javasolt, mert az MSZ HD 60364-4-41 szabvány a különleges fogyasztóra vonatkozólag semmilyen megjegyzést nem tesz, így erre vonatkozólag semmilyen normatíva nincs.

Villamos gépekre vonatkozó elõírások

A villamos berendezés és a villamos gép két alapvetõen más villamos szerkezet, mondhatni két teljesen különbözõ dolog. A villamos gép az egy termék, amelyre különbözõ EU-s irányelvek vonatkoznak pl. a Villamos Gépek Direktíva (2006/42 EK; 16/2008.(VIII.30.) NFGMr).

A villamos géprõl megfelelõségi nyilatkozatot kell kiállítani, amelyben az alkalmazott EU-s irányelv alkalmazását, az azzal való megegyezést, megfelelõséget kell igazolni.

A villamos gépek esetében egyéb kockázattal is számolni kell, amelyet figyelembe kell venni, ilyenek például a forgó alkatrészek. Ez magyarázza azt a tényt, hogy a villamos gépekre és a villamos berendezésekre különbözõ szabványok vonatkoznak. A villamos gépek számára ilyen szabványsorozat az MSZ EN 60204, míg a villamos berendezések számára ilyen az MSZ HD 60364 szabványsorozat.

Természetesen villamos gépeknél is fennáll az áramütés veszélye! Ilyen vonatkozásban a villamos gép szabványok is az MSZ HD 60364 kisfeszültségû villamos berendezések szabványhoz irányítanak. Azonban ez a hivatkozás nem hatol olyan mélyre, hogy kötelezõen elõírja az ÁVK alkalmazását. Az MSZ EN 60204 szabvány legközelebbi kiadása viszont már minden 20 A alatti dugaszolóaljzat áramkörben valószínûsíthetõen megköveteli az ÁVK alkalmazását, méghozzá kivétel nélkül!   

Összefoglalás

Visszatérve a bevezetõben említett történetünkre, a dugaszolóaljzaton alkalmazott jelölés ÁVK kiegészítõ védelem nélkül éppen felhívás lenne arra, hogy a szomszéd a meghibásodott búvárszivattyú áramkört egy ilyen dugaszolóaljzatról tovább üzemeltesse. Ma, amikor több áramkört is ÁVK véd, elõfordul egy-egy ÁVK mûködés. Azonban ez mindig testzárlatos készüléket, szigetelõhibás vezetéket stb. jelent.

Kényelmetlen, de biztonságos!

A javításról, a cserérõl lehet dönteni, de a hibás üzemeltetésrõl nem! Azaz nincs indoka az ÁVK kiegészítõ védelemként való alkalmazása elhagyásának, a kivétel szerinti létesítésnek. Manapság az ÁVK-k megbízhatósága olyan magas szintû, hogy nem kell tartani téves kioldástól, azaz nyugodtan üzemeltethetõ ÁVK-val védett áramkörrõl a hûtõszekrény, a mélyhûtõ stb.

Írta: Dr. Novothny Ferenc

(A cikk az Elektroinstallateur 2017/5. számának 27. oldalán jelent meg, közlése a kiadó engedélyével történt.)
(Megjelent az Elektroinstallateur 2017/5 27. oldalán)

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul