e-villamos online szaklap

Az angol nyelvű szabványok fordítása

| | |  0 | |

Szakmánk számára érthetetlen, hogy az angol nyelven megjelent és hatályba léptetett szabványok alkalmazását hatósági szinten eddig senki nem kifogásolta!

Az elmúlt idõben több angol nyelvû elektrotechnikai, biztonságtechnikai szabvány került az MSZT által kiadásra, hatályba léptetésre. Ezek a szabványok ma már kizárólag nemzetközi elõírások hazai átvételét jelentik. A tervezõk, szakértõk, felülvizsgálók, mûszaki ellenõrök, de adott esetben a hatóságok is ezen nemzetközi szabványok alapján készítik, ellenõrzik a mûszaki terveket, hozzák meg döntéseiket. Szakmánk számára érthetetlen, hogy az angol nyelven megjelent és hatályba léptetett szabványok alkalmazását hatósági szinten eddig senki nem kifogásolta!

A Magyar Mérnöki Kamara több alkalommal egyeztetett a Magyar Szabványügyi Testülettel és a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatósággal az angol nyelvû szabványok fordítása ügyében. Anyagi forrást a fordításra sem az MSzT, sem a Katasztrófavédelem nem tud biztosítani, így  a nemzetközi szabványokat minden érdekelt fél használja a megjelenés nyelvezetén.

Az épületvillamosság területén alkalmazott szabványok két nagy csoportra oszthatók, un. termékszabványok, és a létesítési, biztonságtechnikai szabványok. A termék vizsgálatot akkreditált vizsgáló intézet végezi, aki a termék szabvány szerinti kialakítást vizsgálja, jegyzõkönyvet állít ki a vizsgálat eredményérõl. A vizsgáló intézettõl elvárható, hogy egy angol nyelvû dokumentációt (szabványt) a vizsgálat során megfelelõen értelmezzen, azaz egy angol nyelvû termékszabvány nemzeti nyelvre történõ lefordítása nem minden esetben szükséges!

A létesítési, biztonságtechnikai, szereléstechnikai követelményeket tartalmazó szabványok nemzeti nyelven történõ kiadása, hatályba léptetése viszont elengedhetetlen. Nem várható el a tervezõtõl, kivitelezõtõl, mûszaki ellenõrtõl, felülvizsgálótól olyan mértékû angol nyelvismeret, hogy a bonyolult szakkifejezéseket megfelelõen értelmezve egy berendezést a biztonsági követelményeknek megfelelõen létesítsenek, tartsanak üzemben. Egy angol nyelven megjelenõ szabványt csak szakfordító tud lefordítani. A fordítást követõen az MSZT szakmai zsûrije ellenõrzi a szabványfordítás helyességét, alkalmazhatóságát, ezt követõen kerülhet sor a szabvány közzétételére.

Közismert, hogy a szabványok alkalmazása nem kötelezõ, kivéve a rendelettel kötelezõvé tett szabvány elõírást. (Ilyen pl. a Villámvédelem c. szabvány). A szabványtól történõ eltérés esetén viszont ugyanolyan, vagy jobb biztonsági feltételeket kell teremteni, mint a szabványkövetelmény elõírása. Gyakorlatban ez általában azt jelenti, hogy a szabványelõírást célszerû betartani, mert az attól eltérõ megoldás biztonsági szintjét igazolni kell!

Az MMK Szabványügyi Testületénél több Tagozat jelezte az angol nyelvû szabványok problémáját, és kérték a Kamara Elnökségének a segítségét a fordítások pénzügyi forrásának megteremtéséhez. A Kamara elnöksége ez év nyarán ígéretet tett egy pénzügyi forrás megteremtésére. Tagozatoktól kért javaslatot egy korlátozott keret határai között a Tagozat által fontosnak tartott szabványokra és a szakfordítók személyére. A fordítandó szabványok listáját egyeztették az MSZT-vel. A Kamara vállalta, hogy kijelölt szabványok fordítását saját költségen elvégezteti (11 db szabvány), és 2015.szeptember 30-ig MSZT-nek átadja. Az egyeztetés további határidõket is tartalmazott, mely kihatással van a szabvány megjelentetésére.

Az Elektrotechnikai Tagozat két szabvány fordítását javasolta a finanszírozási keretet is figyelembe véve. Mindkét szabványt a világítástechnika területén alkalmazzák.
- EN 12464-1: Fény és világítás. Munkahelyi világítás.1. rész: Belsõ téri munkahelyek;
- EN 1838: Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás
Az Elektrotechnikai Tagozat által ajánlott szakfordító szeptember 30-ig elkészítette a két szabvány fordítását. A szöveg MSzT általi ellenõrzése és lektorálása után jöhet a közzététel, ennek tervezett idõpontja 2016. 05. 01.

A lefordítandó kisfeszültségû szabványok között van az MSZ HD 60364-7-710:2012 ( kisfeszültségû villamos berendezések. Gyógyászati helyek) is, ennek tervezett közzétételi idõpontja 2016. 04. 01.

Egy, az Elektrotechnikai Tagozatot érintõ másik szabvány fordítási dilemmája az MSZ EN 62305 Villámvédelem c. szabvány. A szabvány hazánkban angol nyelven hatályos. Kötelezõ használatát az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ), továbbá a 9/2015 (III. 25.) BM rendeletek írják elõ, így mind a tervezés, létesítés, felülvizsgálat, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges vizsga is az angol nyelvû szabvány szövege alapján történik.

Költõi kérdés: – a hatósági szakellenõrök mindegyike beszéli az angol szaknyelvet?

Felmerül a kérdés: Hogyan lehet Magyarországon kötelezõvé tenni egy angol nyelvû biztonsági követelményeket tartalmazó elõírást, ha aki ezt elõírja nem ad pénzügyi forrást az elõírás alkalmazásának elõsegítéséhez? Ki tudja ezt ellenõrizni?

Rajnoha László
MMK Elektrotechnikai Tagozat szabványügyi témafelelõs

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul