e-villamos online szaklap

Milyen esetben kell engedélyezési, illetve kiviteli tervnél tervezési jogosultsággal rendelkező villamosmérnöknek közreműködnie?

| | |  3 | |

Építész kollégák keresték meg a MMK Elektrotechnikai és Épületgépészeti Tagozatának illetékeseit és kérték az állásfoglalásukat egy konkrét eset kapcsán:

 

A Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozatának szeretnénk megtudni az álláspontját a következõ eset kapcsán:

A gödöllõi járási hivatal szóban jelezte, hogy a mai naptól megkövetelik, hogy az építési engedélyezési terveknél minden esetben épületgépész és villamosmérnök mûködjön közre. Erre sem jogszabályt sem rendeletet nem tudtak mutatni (és mi sem találtunk), valamint más járási hivatal sem jelezte ezt az "elõírásukat". Legjobb tudomásunk szerint 7 kW tervezett összfogyasztás felett kell kiviteli terv (ebben az esetben már az engedélyezési tervnél is kell hogy közremûködjön?)

A kérdésünk a következõ:
Milyen esetben kell engedélyezési illetve kiviteli tervnél villamosmérnöknek közremûködnie?

Várjuk válaszukat, tisztelettel:
F. László és Cs. Zoltán


Tisztelt Kolléga urak!

A vonatkozó rendeletben valóban nincs kiemelve, hogy az építési engedélyezési terv tartalmaznia kell a szakági tervezõ aláírását és tervezõi nyilatkozatát. Az engedélyezési terv a tervezési folyamat része, amelyet csak jogosultsággal rendelkezõ tervezõ készíthet el. Abban az esetben, ha az adott létesítmény nem csak építészeti, hanem más szakági munkarészeket is tartalmaz, akkor a szakági részt csak arra a területre jogosultsággal rendelkezõ tervezõ készítheti el. Tehát az adott önkormányzat helyesen jár el minden olyan esetben, ha az építési engedélyezési terv tartalmaz szakági fejezeteket (gépész, elektromos, statika stb.), akkor ragaszkodik a szaktervezõ aláírásához és nyilatkozatához. Ez az eljárás nem jogszabályellenes.

Sajnos elõfordulnak olyan esetek, amikor az építész kolléga készíti el más szakterület engedélyezési tervleírását is. Ilyenkor sokszor elõfordul, hogy figyelmen kívül maradnak olyan alapvetõ telepítési szabályok, elõírások, amely betartása utólag csak a tervezett épület módosításával, átalakításával elégíthetõ ki.

Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozatának elnöke


Tisztelt F. László és Cs. Zoltán urak!

Az Elektrotechnikai Tagozat véleménye azonos a fentebb megfogalmazottal: adott szakterületen tervezési tevékenységet csak a szakterületen tervezési  jogosultsággal rendelkezõ szaktervezõ végezhet. Az építési engedélyezési tervdokumentáció 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti kötelezõ tartalmú  épületvillamossági mûszaki  leírását  a 266/213/2013.(VII.11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõ építményvillamossági szakmagyakorlási jogosultsággal  rendelkezõ jogosultsággal rendelkezõ tervezõ készítheti el.

Kun Gábor, a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozatának elnöke

Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


| 2015. júl. 22.

Kedves Erika! Hasznos tömör dolgot írt ! Sajnos - nem fizetősbe- egységes szerkezetben ezt a 322/... nem tudtam sehonnan letölteni... Köszönöm AlföldiJ


| 2015. júl. 18.

Tisztelt Kollégák! Az építész engedélyezési terv gépész és villamos tervfejezetének tartalma az MMK:" Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei"c. dokumentumában találhatók meg. Az építész engedély tervhez azonban kell aláírólapot beadni, amit nem írhat alá az építész abban az esetben, ha van villamos ill.gépész vonatkozása a tervnek.Addig be sem veszik a tervet, különösen az ÉTDR óta, amíg az meg nincs. Ezen kívül: villamos kiviteli terv akkor kell, ha az építmény elektromos áramfelvétele nagyobb, mint 7 KW, valamint gépész kiviteli terv akkor kell, ha az építménybe 30KW-nál nagyobb hőtermelő berendezés kerül./Ld.322/2012.(XI.16.)77.§ 4b és c/ Ami a műszaki ellenőrzést és műszaki vezetést illeti:Ezen teljesítmények alatt az építész műszaki vezető ill. műszaki ellenőr is végezheti a gépész és villamos műszaki vezetést és műszaki ellenőrzést.Ezek fölött azonban szakági emberek kellenek ezekre a feladatokra.Vannak azonban kivételek:pl., ha olyan szakmunkás végzi a feladatot, aki nem foglalkoztat alvállalkozót, akkor annak nem kell külön egy műszaki vezetőt foglalkoztatnia. Ha pedig nincs generál kivitelező, hanem mindenki külön-külön szerződik a munkára, akkor nincs együttes építész műszaki vezető, hanem csak van egy koordinátor, viszont ekkor is vannak szakági műszaki vezetők. Más kritériumok pedig nincsenek, akár logikusak ezek a kitételek, akár nem. Üdvözlettel!Sz.László Erika swiss replica watches reviews.


| 2015. júl. 8.

T. Nagy Gyula Elnök Úr! Szerintem a válasza több részletre nem tér ki. Találkoztam több problémával... 1. / Felkértek "igényes" családi házhoz gépésznek (?) Miután MV - és ME jogosultságom van, nem tudták megmondani, melyikre van szükségük ? (Friss történet, az ép. eng. kiadó hatósághoz küldtem a Megrendelőt, még nincs eredmény !). 2./ Felkértek 6 lakásos társasházhoz gépész műszaki vezetőnek. A munka már befejeződött, az E-naplót vezettük, majd lezártuk,érdekessége, hogy a munkára és E- napló vezetésére gépész műszaki ellenőr NEM volt, senki -sehol sem is hiányolta ??? 3./ Fentiek és további megbízások miatt "feszegettem a kérdést" gyakorlottabb kollégáknál, még a "sajátos építmények" engedélyező hatóságánál is (MKEH). Fontos 3 malomban őrlünk, a cikk a tervezésről szól, én elsősorban MV és ME témát említettem. Persze a három témában egyik jogosultság következetesen a másik kettőt is igényli (!)? 4. Eddigi általam is elfogadottnak mondható javasolt megoldások a kollégáktól: a./ OTÉK és MBSZ előírja a gázkazánok (csak gázkazánok ?) kiviteli tervezési szükségét (ez ugye nem ép. eng. terv. kötelezettség.Fentiekben kazánteljesítmények vannak meghatározva, de nem az épület esetleges transzmissziós vesztesége (lehet nagyobb teljesítmény részként - igényes megújuló energetikai megoldás ) b. / A javsolt gyakorlat, ha a cég generál kivitelezés teljesít, fővállakozás (pl. 6-os társasház) akkor neki van / nincs gépésze. c. / Ha fenti munkákra alvállalkozó gépészeket bíznak meg, külkön -külön MV kell szakmánént. 5./ Nagy kérdés, - többször találkozom ezzel, a gépész cégnek nincs saját jogosult MV-je (hogyan jegyezte be a Cégbíróság ?) 6. Mérnöki Kamara megbíztott az építési felügyelet (II.fok) gépész szakértőként közreműködni.Tapasztalat szerint a fenti témákhoz adott szerelést végzőnek sem jogosult műszaki vezetője, de MKIK (kamarai ) építési tevékenységre vonatkozó regisztrációja többnyire nem volt. Az egyéb nagy projektekre vonatkozó (Eu- s, közbeszerési) követelmények nagyjából tisztázottak, mérnöki közreműködésben. A fővállalkozók több esetben keresnek gépészt (?) , többnyire eljutnak a MMk oldalaira is.De pontosabban nem foglalkoznak vele, a megnyert projekthez milyen szakági jogosultságot keresnek. Így marad a regisztrált mérnök felelőssége, mit és miért vállaljon be. Szerintem a kor és rendeletek igénye, de a mérnöki közreműködés szüksége is elvárja, hogy a gépész érdekképviselet működjön, a fenti témák pontosítandó értelmezésével. Alföldi J.

Facebook-hozzászólásmodul