e-villamos online szaklap

Háztartási méretű kiserőmű

| | |  0 | |

A háztartási méretű kiserőműnél az erőmű nagysága és a csatlakozási módja van szabályozva, tehát ilyen termelői kapacitást nem csak háztartások, hanem társaságok is létrehozhatnak.

A 2007. évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki létesíthet termelõi kapacitást. A jogszabály az alábbi kategóriákat különbözteti meg:
- háztartási méretû kiserõmû P<50 kVA
- nem engedélyköteles kiserõmû P<0,5 MVA
- kiserõmû 0,5 MVA<P<50 MVA
- termelõi mûködési engedéllyel rendelkezõ erõmû P>50 MVA

Elõkészítés alatt álló VET-módosításban a háztartási méretû kiserõmû csatlakozási teljesítményét 3x16 A (11 kVA) értékre kívánják leszorítani.

Megvalósítás nem engedélyköteles kiserõmûként:
- csatlakozás, mérés kialakításának költsége a termelõt terheli,
- a termelt energia kötelezõ átvétel keretében határozott ideig, vagy versenypiaci kereskedõ által kerül megvásárlásra
- termelésre vonatkozóan menetrendadási kötelezettség van
- a termelt energia tarifabontás alkalmazásával kerül átvételre
- szélerõmû esetén megvalósítás csak pályázat alapján történhet

Megvalósítás háztartási méretû kiserõmûként:
- csatlakoztatási költség nincs
- elszámolási idõszakon belül szaldóelszámolást kell alkalmaznia az energiakereskedõnek/egyetemes szolgáltatónak (hálózati puffer)
- elszámolási idõszakon belül termelési többlet esetén az energiakereskedõ/egyetemes szolgáltató a többletet köteles átvenni, a fogyasztóként fizetendõ teljes villamos energiadíj 85%-án
- menetrendadási kötelezettség nincs
- átvételre idõkorlát nincs

HÁZTARTÁSI MÉRETÛ KISERÕMÛ (HMKE)
- a felhasználó (fogyasztó) saját kisfeszültségû hálózatához csatlakozik,
- nem haladja meg a felhasználóként rendelkezésre álló teljesítményt,
- max. 50 kVA névleges teljesítõképességû.
- A háztartási méretû kiserõmûnél az erõmû nagysága és a csatlakozási módja van szabályozva, tehát ilyen termelõi kapacitást nem csak háztartások, hanem társaságok is létrehozhatnak.
- A törvényhozó célja, a helyben elõállított villamos energiatermelés elõsegítése, egyszerûsítése volt.
- A háztartási méretû kiserõmûben termelt energia felhasználására vonatkozóan a termelni kívánó felhasználónak nyilatkoznia kell:
- a berendezés a hálózattal párhuzamosan jár, energiakitáplálás nem történik
- a berendezés a hálózattal párhuzamosan jár, az el nem használt energia a közcélú hálózatba betáplálásra kerül

HMKE LÉTESÍTÉS TÁMOGATÁSA, KÖLTSÉGE
- Megújuló energiaforrás hasznosítására pályázni lehet. Lakossági pályázat esetén a támogatás a beruházási költség 30%-a.
- Közösségi pályázatnál (KEOP) nagyobb támogatás 30-70% és támogatási összeg pályázható.
- Beruházási költségek különbözõ típusú termelõ berendezések esetén:
- Napelemes termelõ berendezés: 800 - 1.000 eFt/kW
- Szélturbinás termelõ berendezés: 800 - 1.000 eFt/kW
- Vízerõmûves termelõ berendezés: 700 eFt/kW

HMKE MEGTÉRÜLÉSE
Napelemes termelõkapacitás esetén
Energiatermelés: 1 kW beépített napelemes kapacitás 1200-1400 kWh/év
Megtérülés:
Megtérülési idõ támogatás nélkül 15-17 év
Megtérülési idõ 30% támogatással 10-12 év
Élettartam ~20 év

HMKE HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS FOLYAMATA
- A felhasználó, vagy megbízottja benyújtja a Rendszerhasználói igénybejelentést, és háztartási méretû kiserõmû betétlapot.
- Az elosztó hálózati engedélyes nyilatkozik arról, hogy a csatlakozási ponton a termelt teljesítményt egy-vagy többfázisú csatlakozással fogadnia tudja-e, illetve bekéri a csatlakozási dokumentációt.
- Csatlakozási dokumentáció benyújtása
- A csatlakozási dokumentum elfogadása után indulhat a termelõegység kivitelezése. Módosításra kerül a HCS, HH szerzõdés.
- Készre jelentés után lecserélésre kerül a mérõberendezés, megtörténik az üzembe helyezés, módosításra kerül a villamos energiavásárlási szerzõdés.

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖTELEZÕ TARTALMI ELEMEI:
- a termelõ neve, helyszín, helyszínrajz, fogyasztói szám;
- telepített rendszer leírása;
- védelmi beállítási értékek; az automatikus, galvanikus leválást biztosító védelem  elvi leírása, mûködési paraméterek, inverter blokkvázlata;
- a túlfeszültség védelemi, érintésvédelmi rendszer leírása;
- egyvonalas villamos séma a tulajdoni határok megjelölésével;
- a beépített gyártmányokra vonatkozó tanúsítványok engedélyek;
- mérõrendszer, mérõhely kialakítás;
- tulajdonosi nyilatkozat 

INVERTERREL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK
- AC oldalon galvanikus leválasztással rendelkezzen
- Betáplált energia harmonikus tartalom < TTHD<5%-ot
- Villogás értéke elégítse ki a Plt<0,2 elõírást    
- Zárlati rátáplálás nem haladja meg a névleges áram 110%-át
- Az alábbi védelmeket tartalmazza:
  túlterhelés- és rövidzárlati védelem
  földzárlati/testzárlati védelem
  feszültségnövekedési-, feszültségcsökkenési védelem
  frekvencianövekedési-, frekvenciacsökkenési védelem
  elosztóhálózati-szigetüzem elleni védelem
  egyenáramú védelem

INVERTERREL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK
Az invertereknek magyarországi honosítással kell rendelkezniük, ami a következõ szabványoknak való megfelelõséget jelent:
- IEC 61727: 2004 (áramminõség)
- IEC 62116:2008 (nem kívánt sziget üzem elkerülése)
- EN 61000-6-1, EN 61000-6-3,  10kW alatti EMC követelmények
- EN 61000-6-2, EN 61000-6-4,  10kW feletti EMC követelmények

Jelenleg az SMA cég Sunny Boy, SIEL cég Soleil egyfázisú invertercsaládja elfogadott.

HMKE LÉTESÍTÉSI, BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI
MSZ HD 60364-7-712  Napelemes (PV) energiaellátó rendszerek.
- Az inverter karbantartásához DC és AC oldalon leválasztó eszközt kell beépíteni
- Az invertert AC oldalon önmûködõ lekapcsolásra szolgáló védelmi eszközön keresztül kell csatlakoztatni
- DC oldal érintésvédelme II. érintésvédelmi osztály, vagy azzal egyenértékû szigetelés
- AC oldal érintésvédelme illeszkedjen a fogyasztó/elosztói engedélyes érintésvédelmi rendszeréhez
- PV panelen és összekötõdobozon feszültség jelenlétére vonatkozó figyelmeztetõ feliratot kell elhelyezni

- A termelõegységek 92%-a napelemes rendszer inverteres visszatáplálással.
- A megkeresések 90% valóban „háztartási méretû” Pn<5 kW egyfázisú csatlakozású termelõegység.
- E.ON területén jelenleg 145 db üzemel, 626 kVA beépített teljesítménnyel

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul