e-villamos online szaklap

Világításszabályozási lehetőségek az igények függvényében

| | |  0 | |

Világításszabályozási lehetőségek az igények függvényében

Az elmúlt hónapban az automatikus ki-bekapcsolást biztosító mozgás- és jelenlétérzékelők működési elvét, valamint azok eltéréseit vetettük vizsgálat alá. Újabb írásunk a világításszabályozás lehetőségeit tárja fel, szolgáltatási szintek és vevői igények szempontjából, energiahatékonysági, gazdasági és egészségügyi előnyeit is figyelembe véve.

A januárban „Energiahatékonysági kérdések a világítástechnikában” címmel megjelent cikkünkben egy grafikonon, helyiségtípusonként láthatók százalékos energiamegtakarítási szintek, általános számítási és tapasztalati adatok alapján. Ahogy azt a leírásban taglaltuk, számos fizikai, elrendezési körülmény mellett nem csak a viselkedés és energiatudatos hozzáállás, de a vevői igények és műszaki kialakítások is jelentősen befolyásolják a várható megtakarítási szint mértékét. A világítás működtetése szempontjából a már korábban említett mozgás- és fényfüggő világításszabályozás a leghatékonyabb megoldás, természetesen azokon a területeken, ahol ez indokolt és ésszerű, tehát állandó jelenléttel, hosszabb tartózkodási idővel, valamint számottevő külső fény beáramlásával rendelkező területeken.

Az elmúlt évek alkalmazástechnikai trendje alapján ma már nyugodtan kijelenthetjük, hogy a világításszabályozás elsődleges protokollja a DALI, amely kiszorított több, ezen a téren korábban nemzetközi szinten alkalmazott egyéb technológiát (pl.: 1-10V, LON), köszönhetően az egyre szélesebb szolgáltatási lehetőségeinek.

A DALI elnevezés a „Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész)” angol definíció (Digital Addressable Lighting Interface) kezdőbetűiből alkotott mozaikszó. A vonatkozó szabvány az MSZ EN IEC 62386, amely 2017 őszétől, illetve azóta számos pontosítással, széleskörűen alkalmazható protokollként határozza meg egy DALI kiépítés összes lehetséges elemét és annak paramétereit, így lehetővé téve a gyártók közti átjárhatóságot, kompatibilitást egy centralizált DALI rendszer esetén. Ezt az új, 2017-től számított DALI szabványt hívjuk DALI-2-nek. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a DALI-2 minősítéssel rendelkező készülékek nem jelentenek automatikusan kompatibilitást és azonos rendszerbe integrálhatóságot, „csak” azt, hogy az új szabvány szerinti minősítéssel rendelkeznek, hiszen igaz ez olyan kompakt érzékelőkre is, amelyek rendszerbe nem címezhetők, hanem önállóan végzik a szabályozást. Erre hamarosan mutatunk példát.

A kompatibilitás a DALI-2 szabvány által definiált centralizált rendszer elemeire vonatkozik.

A B.E.G., mint a világításvezérlések specialistája, évek óta dolgozik ezen a területen, fejleszti és bővíti a kínálatát azért, hogy a vevők az igényeiknek megfelelően a lehető legjobb, legköltséghatékonyabb megoldást tudják kiválasztani. Ennek érdekében különböző tudású, szolgáltatási szintű lehetőségeket kínál az egyszerű, lokális világításszabályozástól a komplett, egész épületet átfogó rendszerig, akár központi megjelenítési, beavatkozási vagy éppen távoli elérési funkciókkal.

Amikor egy világítás működtetésének hatékonyságáról beszélünk, nem elegendő csak a beruházási költségeket nagyító alá venni, sőt még a körülmények figyelembevételével számított várható megtakarítási, illetve ebből adódó megtérülési számítások eredménye sem mutatja meg számunkra egy-egy megoldás minden előnyét.

Sokszor tapasztaljuk, hogy egy jól megtervezett és beállított mozgás- és fényfüggő szabályozás két fontos hozadékával egyáltalán nem számolnak. Az egyik szintén költségoldali mutató: szabályozás esetén a LED fényforrásoknak üzemidejük nagy része vagy akár teljes ideje alatt sem kell 100%-on, illetve annak közelében működni, így az élettartamuk jelentősen megnövekszik. A másik fontos jellemző egészségügyi: a jól működő világítás nem bántja a szemet azzal, hogy túl hosszú ideig, túl nagy megvilágítást biztosítana, így kímélhetjük a területen dolgozók látását.

A belépő kínálat a kompakt érzékelő, amely mostantól a B.E.G. kínálatában a DACO nevet viseli. Óriási előnye, hogy nem kell egy egész épületet átfogó buszhálózatot kiépíteni, egy adapter segítségével okostelefonról bárki elvégezheti a beállításokat és akár egyetlen érzékelővel megoldható a szabályozás szigetüzemmódban, az eszköz DALI kimenetére csatlakoztatott, maximum 40 db lámpatesttel.

Ebben az esetben az érzékelőbe integrált tápegység, vezérlőlogika, mozgás- és fényérzékelők segítségével tudjuk a világítást mozgás- és fényfüggő automatizmussal működtetni, valamint a szintén integrált nyomógomb interfész és külső – gyártófüggetlen nyomógomb – használata teszi lehetővé a kézi beavatkozást: rövid nyomással le- és felkapcsolás, hosszú nyomással le- és feldimmelés lehetséges.
Amennyiben szükséges az érzékelési területet bővíteni, úgy a relékimenettel rendelkező jelenlétérzékelőkhöz használt hagyományos slave érzékelőkkel tudjuk ezt megtenni, akár több eszköz felfűzésével.

A kivitelezés, kábelezés egyszerű és a minimális készülékigénynek köszönhetően ez a legköltséghatékonyabb szabályozási megoldás. Annak ellenére, hogy egyetlen master érzékelőről beszélünk, számos egyedi beállításra van lehetőségünk, úgymint automatikus vagy félautomatikus üzemmód, tájékozódási fény, szabályozási dinamika, bekapcsolási érték, minimum és maximum szabályozási szint,… Ennek a megoldásnak a korlátja, hogy a későbbiekben sem lehet az eszközöket egy rendszerré összefűzni, becímezni.

Szükség esetén olyan érzékelő is rendelhető, amelyik plusz relékimenettel rendelkezik, ami a megfelelő beállításokkal felhasználható nem szabályozható lámpatest kapcsolására, hűtés-fűtés működtetésére vagy éppen egy épületfelügyeleti rendszer irányába adott jelzésre.

A B.E.G. One applikáció segítségével ki tudjuk olvasni az aktuális beállításokat, így csak a módosítani kívánt paramétereket kell állítanunk, majd „felküldenünk” az érzékelő memóriájába.

Mindemellett – ahogy bármely más típusú érzékelő esetén – a B.E.G. felhőszolgáltatásának köszönhetően projekt szinten kezelhetjük a beállításokat és készíthetünk üzembehelyezési dokumentációt.

Természetesen előfordulnak olyan helyzetek, amikor a fentieken túl egyéb szolgáltatásokra is szükség van, például világítási képek alkalmazása. Ekkor már mindenképpen valamilyen címezhető rendszerben kell gondolkoznunk, de nem mindegy, hogy milyen volumenben.

Ha mindössze egy nagyobb előadóteremről vagy néhány kisebb irodáról van szó, akkor elegendő lehet egyetlen DALI vonalból álló alkalmazást kiépítenünk, amit a DALI-LINK lehetővé tesz számunkra, amely részben már a nagy rendszerek szolgáltatásait kínálja – világítási képek, Guided Light (kísérő fény), világítási csoportok működésének összehangolása,… – de még mindig költséghatékonyan, kevés eszközből kialakítható installációként, egy ingyenes alkalmazás segítségével bárki által felprogramozható módon.

A DALI-LINK rendszert már több eszközből kell kiépítenünk: mindenképpen szükséges egy tápegység, és egy Bluetooth gateway funkcióval rendelkező nyomógomb interfész, amelyen keresztül a paraméterezés történik. Minden további eszköz – multiérzékelő, relé kimenet vagy további nyomógomb bemenetek – alkalmazása az igényektől függ. Egy nyomógomb interfész 4 db nyomógombot vagy kapcsolót tud fogadni, amelyre különböző funkciókat tudunk felprogramozni.

Annak meghatározására, hogy egy ilyen egyetlen vonalból álló moduláris rendszerbe milyen eszközből mennyit tudunk beépíteni, a B.E.G. honlapján a „Szolgáltatások” menü alatt található „DALI vonaltervező” nyújt segítséget.

Amennyiben a világításvezérlésbe bevonni kívánt eszközök száma kellően nagy számú és egyéb elvárásaink is vannak a „szimpla” mozgás- és fényfüggő vezérlésen vagy szabályozáson túl, úgy már mindenképpen egy komplett rendszert kell figyelembe vennünk. Ebben az esetben a magasabb beruházási költségekért szélesebb körű szolgáltatásokat kaphatunk.

A fent már említett 2017-es DALI szabvány megújításáig is rendelkezésre álltak ilyen rendszerek, de általánosan elfogadott közös, nemzetközi szabályozás híján azok a gyártók, akik ezeket a megoldásokat fejlesztették, saját protokollrendszert használtak, csak az akkor érvényben lévő szabványrészek kötötték őket: például a lámpatest DALI előtétek működtetéséhez szükséges paraméterek és utasítások. Mindemellett még két egymástól teljesen eltérő filozófiát is választhattak: centralizált vagy decentralizált kialakítást.

A gyártók nagyobb része centralizált rendszerben gondolkozott, ami azt jelenti, hogy van egy központ, amely a beérkező információk és a programozása alapján dönt, majd küldi ki a táviratot az érintett eszközök irányába.

Ennek a kialakításnak a hátránya, hogy ha a központtal bármilyen probléma történik, az egész rendszer működésképtelenné válik.

Voltak viszont olyan cégek, mint például a B.E.G., amelyik a decentralizált rendszert választották, ahol minden beavatkozó eszköz rendelkezik bizonyos intelligenciaszinttel, de a „legokosabb” elem a multiérzékelő. Ezek a rendszerelemek elküldik a buszra az információt vagy éppen utasítást és az érintettek feldolgozzák azt, tehát a készülékek egymással kommunikálnak, hiszen nincs központ, a működés teljesen hasonló, mint egy KNX rendszer esetében. Ennek a rendszernek az előnye, hogy egyetlen eszköz hibája csak az adott területet vagy funkciót érinti, minden más rész működőképes marad.

A B.E.G. kínálatában a DALI-SYS nyújtja ezt a lehetőséget, amely segítségével akár 400 DALI vonalat tudunk összefűzni egy LAN hálózat segítségével. Itt rendelkezésünkre áll nyomógomb interfész, relé kimenet és számos különböző érzékelési területtel rendelkező és szerelési kivitelű multiérzékelő. Igény esetén a DALI vonalakat összefűző routerek BACnet kommunikációval is rendelkezhetnek, amennyiben egy épületfelügyelet irányába szeretnénk információkat küldeni. A ViSTATION kiegészítő eszköz alkalmazásával lehetőség nyílik webböngészőn keresztül elérhető, egyedi grafikus megjelenítésre és virtuális gombok segítségével távoli beavatkozásra, részterületekre vagy akár az egész épületre vonatkozóan.

Egy ilyen DALI-SYS rendszer kiépítéséhez a B.E.G. munkatársai segítséget nyújtanak, ahogy az üzembehelyezést, felprogramozást is elvégzik a fizikai kivitelezés után.

Amennyiben egy DALI-2 szabvány szerinti centralizált DALI rendszer kiépítésére kerülne sor, a B.E.G. a BMS kínálatán belül a tőle megszokott módon, szinte minden kialakításhoz és igényhez biztosít érzékelőket.

Természetesen a világítás vezérlését, szabályozását egy KNX épületautomatikai rendszer keretein belül is megoldhatjuk. Ennek lehetőségeiről és a B.E.G. vonatkozó kínálatáról a következő cikkünkben fogunk részletesen írni.

Ekler Attila
B.E.G. Hungary

B.E.G.Világítástechnika

Kapcsolódó

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul