e-villamos online szaklap

Felfüggesztésre kerül a napelemek hálózatba táplálásának lehetősége

| | |  0 | |

Felfüggesztésre kerül a napelemek hálózatba táplálásának lehetősége

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter 2022. október 13-án egy rendkívüli Kormányinfón bejelentette, hogy megváltoznak a napelemekről szóló jogszabályok, 2022. október 26-án éjjel a Magyar Közlönyben jelent meg a hivatalos rendelet.

A Kormány 413/2022. (X. 26.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának kérdéseiről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 5. § (4)–(6) bekezdésében foglalt rendelkezésektől eltérően csak az a háztartási
méretű kiserőmű helyezhető üzembe, amely kizárólag saját villamosenergia-fogyasztásának kielégítése érdekében
termel villamos energiát, az így üzembe helyezett háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő
feltáplálásának lehetősége ideiglenesen felfüggesztésre kerül.

(2) A 2022. október 31. napját megelőzően tett igénybejelentések alapján megvalósított háztartási méretű kiserőművek a közcélú hálózatra feltáplálhatnak.

(3) A közcélú hálózati betáplálást korlátozó műszaki megoldás részletszabályait az elosztói szabályzat tartalmazza.

(4) E rendelet alkalmazásában igénybejelentésnek minősül a hálózati engedélyes ügyfélszolgálatán vagy ügyintézésre szolgáló internetes felületén az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, illetve űrlapon – az érintett felhasználási hely azonosítóját és felhasználóját is tartalmazó – elektronikus vagy papír alapon megtett, háztartási méretű kiserőmű létesítésére vagy bővítésére irányuló nyilatkozat.

2. § Az 1. § (1)–(2) bekezdésében foglaltaktól eltérően feltáplálhat a közcélú hálózatra azon 2022. október 31. napját követően tett igénybejelentés alapján megvalósított háztartási méretű kiserőmű is, amelynek üzemeltetője igazolja, hogy igénybejelentésére a szolgáltató érdekkörében felmerült oknál fogva nem került sor.

3. § Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt ideiglenes felfüggesztés megszüntetésére és a megszüntetés ütemezésére – az e rendelet hatálybalépését követően megvalósuló közcélú hálózat- és rendszerfejlesztés függvényében – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatot tesz a technológiai és ipari miniszter részére, aki az ideiglenes felfüggesztés megszüntetésének időpontjáról és ütemezéséről rendeletben határoz.

4. § Felhatalmazást kap a technológiai és ipari miniszter, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslata alapján rendeletben határozza meg az 1. § (1) bekezdésében megjelölt ideiglenes felfüggesztés
megszüntetésének időpontját és a megszüntetés ütemezését.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

NapelemNaperőmű

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul