e-villamos online szaklap

Állasfoglalás

| | |  0 | |

Állásfoglalást készített az MMK Akusztikai és Elektrotechnikai Tagozata az AVT jogosultsággal kapcsolatban, amely megjelenik az MMK honlapján is.

A 2022. 04. 01-i hatállyal a 266/2013. korm. r. kiegészült egy új jogosultsággal az „AVT-vel” (Audio-vizuálsi rendszerek tervezése). Az AVT önálló jogosultság létrehozásával az érintett szakmai tagozatok egyet értenek. Kívánatos, hogy az ezen a területen dolgozók:

  • rendelkezzenek kamarai tagsággal és jogosultsággal;
  • szakmagyakorlásukat, képzésüket és érdekérvényesítésüket önállóan más jogosultságoktól függetlenül is képviselhessék.

A jelenleg hatályos jogszabályi szövegbe – álláspontunk szerint – bizonyos szempontból túlzó, az eredeti céllal ellentétes feltételek is bekerültek. Ezek módosítására javasaltot tettünk és bízunk azok lehető leggyorsabb javításában. A jogszabály módosításáig azonban együtt kell élnünk a jelenlegi szövegezés adta keretekkel, ezért kívánjuk közreadni az alábbi állásfoglalásunk.

Állásfoglalásunk célja, hogy minden jelenleg AV tervezéssel foglalkozó szakmagyakorlónk kellő biztonsággal folytathassa a területen a tevékenységét, még abban az esetben is, ha BsC végzettséggel rendelkezik. (A jogszabály e témában történő módosításával kapcsolatban kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az AVT megszerezhető legyen BsC jogosultsággal is!) 

Felhívjuk azonban a szakterületen dolgozó kollegáink figyelmét, hogy a fentiek alapján arra kell számítsanak, hogy a AV tervezés témaköre teljesen leválasztásra kerül az „Épületvillamossági” tervezéstől, és a jövőben ezen a területen csak az AVT jogosultsággal lehet majd jogszerűen AV tervezési tevékenységet folytatni


Állásfoglalás az audiovizuális rendszerek és berendezések tervek készítéséről

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2022. április 1-jei módosítása során új jogosultságként született meg az AVT kódjelű, „Audiovizuális rendszerek tervezése szakterület” (a továbbiakban: AVT) elnevezésű tervezési jogosultság.

Tekintettel arra, hogy az AVT jogosultság keretében végezhető tevékenységek részben közös halmazt alkot a V kódjelű, „Építményvillamossági tervezési szakterület” (a továbbiakban: V) jogosultsági tevékenységgel, Magyar Mérnöki Kamara Akusztikai Tagozata és Elektrotechnikai Tagozata az alábbi álláspontot fogalmazza meg.

  1. Az AVT jogosultág a Korm. rendeletben leírt tartalma szerint kizárólag az audiovizuális rendszerek és berendezések tervezésére terjed ki.
  2. A V jogosultság Korm. rendeletben leírt tartalma a tagozatok véleménye szerint az audiovizuális rendszerek és berendezések tervezését is magában foglalja.
  3.  A Tagozatok javaslata, hogy a Korm. rendelet módosításáig, valamint a jogosultságok pontos határainak tisztázásáig az audiovizuális rendszerek és berendezések terveit mind az AVT, mind a V kódjelű jogosultságokkal készíthetők legyenek.

Összefoglalva: a Korm. rendeletben szereplő jogosultsági leírások pontosításáig a Magyar Mérnöki Kamara Akusztikai Tagozata és Elektrotechnikai Tagozata álláspontja szerint az audiovizuális tervek mind az AVT, mind a V jogosultsággal elkészíthetők.

Budapest, 2022. augusztus 26.

Borsiné Arató Éva
elnök
Magyar Mérnöki Kamara
Akusztikai Tagozat
Sárosi Csanád
elnök
Magyar Mérnöki Kamara
Elektrotechnikai Tagozat

Az állásfogalalás az MMK oldalán is elérhető.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul