e-villamos online szaklap

Zarándy Pál 80 éves

| | |  0 | |

Zarándy Pál 80 éves

Július 22-én 80 éves lett Zarándy Pál, a hazai energetikai szakma egyik nagy öregje, jelképes alakja – a jeles alkalomból több szakmai szervezet vezetője is köszöntötte.

Magyar Mérnöki Kamara

Zarándy Pál a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki karán szerzett villamosmérnöki oklevelet, majd tudását közgazdásági oklevéllel egészítette ki, melyhez kitűnő angol és német nyelvtudás társul.

Talán nem túlzás azt mondani, hogy Zarándy Pálnak az élete a magyar energetika. Pályakezdő mérnökként épületvillamossággal kezdett foglalkozni, azonban pályafutása elején 1968-ban igazi szakmai otthonra lelt. Ekkor csatlakozott az akkor egyik legrangosabb szakmai műhelyhez, az ERŐTERV vállalatához, ahol keveseknek megadatott ívű pályát futott be. A szakmai ranglétrát végigjárva, vezette a Fejlesztési Osztályt, majd a Létesítményi és Műszaki Fejlesztési Főosztályt. 1991-ben az ERŐTERV műszaki igazgatójának nevezték ki, majd a vállalat vezérigazgató helyettese lett. 1996-ban az ERŐTERV vezérigazgatójává választották, mely pozícióját 2002-es nyugdíjba vonulásáig megtartotta.

Vezetői tevékenységének is bástyája volt a mély szakmaiság megtartása, megőrizve a vállalat alapítójának, Lévai professzornak a szellemiségét.

Zarándy Pál szakmai közéleti tevékenységét röviden felsorolni is nehéz. Számos társadalmi pozíciót vállalt, vállal, a magyar energetika érdekeit, szakmai előrehaladását képviselve. A teljesség igénye nélkül, alapítója, majd egy ízben elnöke, illetve évtizedek óta elnökségi tagja a Magyar Mérnöki Kamara Energetikai Tagozatának. A Magyar Energetikai Társaságnak sok éven át ügyvezető elnöke, majd elnöke, az MMK elnökségének több alkalommal a tagja, az MMK energetikai szakértője, szóvivője.

Szakmai munkásságát és példaértékű közéleti tevékenységét számos kitüntetéssel, díjjal ismerték el, amelyek közül kiemelkedik a 2020. évben kapott rangos állami elismerés, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozatának kitüntetése, az MMK Zielinski Szilárd díja és az MMK Energetikai Tagozat Ronkay Ferenc díja.
Zarándy Pál megkérdőjelezhetetlen tisztessége, erkölcsi példamutatása követésre érdemes mindenki számára. Elmélyült szakmai tudása, felkészültsége szerénységgel és közvetlen, barátságos stílussal párosul, amely méltán emeli az energetikai szakma legkiválóbb kollégái sorába.

Kedves Pali!
Isten éltessen 80. születésnapodon!

Az MMK elnöke, energetikai tagozatának elnöksége és tagsága nevében:

Wagner Ernő, elnök
Magyar Mérnöki Kamara
Orbán Tibor, elnök
MMK Energetikai Tagozat
Molnár Szabolcs, elnökhelyettes
MMK Energetikai Tagozat

Magyar Energetikai Társaság

Egyesületünk alapító tagja, elnökségi tagja, ügyvezető elnöke, majd 2016-tól 2020-ig elnöke július 22-én tölti be 80. életévét. Széles körben elismert nagy szakmai tudása mellett is mindig megmaradt szerény embernek, amivel az energetikai szakmában is sok barátra lelt. Zarándy Pál a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki karán szerezte első diplomáját, amelyet később közgazdásági oklevéllel is kiegészített. Kiváló angol és német nyelvtudását a nemzetközi kapcsolatokban kamatoztatta.

Jómagam 1991-től állok Zarándy Palival kapcsolatban, amikor az ERŐTERV felügyelő bizottságába kerülve ismertem meg őt, mint ERŐTERV akkori műszaki igazgatóját. Ezt követően több évig működtünk itt együtt, miközben a privatizáció keretében történt tulajdonosváltáson átívelően ő a vállalat vezérigazgató helyettese, majd 1996-ban vezérigazgatója lett. Emellett a Magyar Energetikai Társaság 1991-es megalakulását követően az egyesület keretei között is módunk volt egymást közelebbről megismerni és ott együttműködni.

Zarándy Pali az ERŐTERV-es „hivatalos” munkája mellett az energetikai szakma közéleti tevékenységében is mindig kivette részét. A Magyar Energetikai Társaságban betöltött tisztségei mellett szerepet vállalt és vállal a Magyar Mérnöki Kamarában is, ahol emberemlékezet óta elnökségi tagja az Energetikai Tagozatnak.

Szakmai munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el. Ezek közül is kiemelkedik a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozatának 2020-ban átvett kitüntetése, az MMK Zielinski Szilárd díja és az MMK Energetikai Tagozat Ronkay Ferenc díja.

Pali szorgalma, emberi tisztessége, folyamatosan bővített szakmai tudása, egész életútja példaként szolgálhat minden energetikus kolléga és szakember számára.

Kedves Pali!
Isten éltessen 80. születésnapodon, jó egészséget kívánunk, várunk rendezvényeinken, és számítunk Rád a Magyar Energetikai Társaság egyesületi és szakmai munkájában. Megtisztelő számomra, hogy a MET elnöki pozíciójának stafétáját éppen Tőled vehettem át!

A Magyar Energetikai Társaság elnöksége és tagsága nevében:

Jászay Tamás
elnök

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul