e-villamos online szaklap

A lámpatestek általános követelményei és vizsgálatai (MSZ EN 60598-1:2015) és az új A1 módosítás által bevezetett változások

Munkahelyi világítás (belső téri és szabadtéri) szabványai ismertetése

| | |  0 | |

Szakmai fórumot rendez 2018. október 18. (csütörtök) a Magyar Szabványügyi Testület. A fórum célja az idén megjelent, a lámpatestek általános követelményeire és vizsgálataira vonatkozó szabványmódosítás főbb műszaki változásai ismertetése, valamint a munkahelyi világítási szabványok előző kiadáshoz képesti változásai felsorolása.

Az MSZ EN 60598-1 lámpatestszabvány és A1 módosítása

Idén megjelent az MSZ EN 60598-1:2015 Lámpatestek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok szabvány A1 módosítása, amelyet Magyar Szabványügyi Testület magyar nyelvű változatban is kiad, és egyúttal magát a szabványt is kiadja magyar nyelven, valamint a szabvány és módosítása magyar nyelvű egybeszerkesztett változata is megjelenik.

Az A1 módosítás főbb műszaki változtatásai a 2015-ben kiadott MSZ EN 60598-1 szabvány szövegén:

·   Néhány új szakkifejezés, közte a csatlakozóvezetékek (szabad vezetékvégek) új fogalma.

·   A lámpatestek jelölésére vonatkozó kiegészítő követelmények, például a törpefeszültségű egyenáramú vezetékek és végződéseik azonosításának előírása.

·   Huzalozásméretek a legkisebb névleges vezető keresztmetszetére.

·   A lámpatestek kúszóáramutakra és légközökre vonatkozó alapvető követelményeit tartalmazó 11. főfejezetet teljesen átírták, a kúszóáramutak és a légközök legkisebb értékeit az Effektív üzemi feszültség függvényében határozzák meg.

·   A 0. érintésvédelmi osztály vizsgálati követelményeit tartalmazó T mellékletet törölték.

·   Új ZZ melléklet az e szabvány megadott fejezeteit összevetik az LVD (2014/35/EU) „kisfeszültségű” irányelv megfelelő alapvető előírásaival annak megállapítására, hogy e szabvány mely követelményeinek teljesítése esetén az irányelv mely előírásai teljesülnek, illetve az irányelv mely előírásainak való megfeleléshez nem elegendő a szabvány követelményeinek betartása.

Az MSZ 12464 munkahelyi világítás szabványsorozat

A munkahelyi világítás szabványait először a 2000-es évek elején adták ki, és 10 év után a fényforrásokban bekövetkezett fejlődés és a világítási követelmények előírásához szükséges alapfogalmakról és kritériumokról szóló EN 12665 új kiadása miatt az EN 12665-tel való átfedések elkerülése érdekében szükségessé vált az új kiadásuk. A belső téri munkahelyek világítása magyar nyelvű kiadása 2016-ban jelent meg, a szabadtéri munkahelyek világítása magyar nyelvű kiadása a Világítástechnikai Társaság (VTT) támogatásával idén jelenik meg.

A belső téri munkahelyek világítását (MSZ 12464-1) érintő főbb változások:

–   a természetes fény jelentőségének figyelembevétele;

–   a legkisebb megvilágítás meghatározása a falakon és a mennyezeten;

–   a cilindrikus megvilágítás meghatározása;

–   a megvilágítás egyenletességének feladatokhoz és tevékenységekhez rendelése;

–   a "háttérterület" meghatározása és rá vonatkozó világítási követelmények előírása;

–   új fénysűrűségi határértékek megállapítása a képernyős környezetben használt lámpatestekre.

A szabadtéri munkahelyek világítását (MSZ 12464-2) érintő főbb változások:

–   összehangolás az EN 12665-tel és az EN 12464-1-gyel (színvisszaadás, energetikai szempontok);

–   az 1. ábra ki lett javítva;

–   a „Káprázáskorlátozás” szakaszban a reflexiós tényező aktuális értékre változtatása;

–   az 5.1. szakasz bővült a munkaterületek szokásos tisztításával kapcsolatos követelményekkel;

–   a „Vasutak és villamosok" című 5.12. táblázatot naprakésszé tették és bővült;

–   az „Ellenőrzési eljárások" című 6. fejezet felülvizsgálatra került és harmonizálva lett az EN 12464-1-gyel.

 

Amennyiben a szakmai fórum felkeltette érdeklődését, a jelentkezési lap megküldésével szíveskedjen jelezni részvételi szándékát.

Részvételi díj: 12 000 Ft/fő + áfa (VTT-tagoknak 10 000 Ft/fő + áfa)

A fórum minden befizetett résztvevője a fórum témájához kapcsolódó szabvány(ok) 1-1 példányának megvásárlása esetén 20% kedvezményt kap.

További információ:   Kosák Gábor, szabványosító menedzser
                                    e-mail: g.kosak@mszt.hu; tel.: 456-6871

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul