e-villamos online szaklap

Szabványismertető fórum az MSZ EN 13201 Útvilágítás szabványsorozat új kiadásáról

| | |  0 | |

2003-ban kiadott EN 13201 Útvilágítás szabványsorozatot felváltotta a 2015-ben kiadott új sorozat, amely angol nyelvű magyar szabványként 2016 novemberében jelent meg, és most kerül kiadásra a magyar nyelvű változata.

Ez alkalomból a szabványok ismertetésére 2017. június 8-án, csütörtökön fórumot rendeznek az MSZT székházban.A szabványsorozat szerkezete olyan jelentõsen megváltozott, hogy az útvilágítást tervezõknek újra meg kell tanulniuk alkalmazását. A szabványsorozatot Vincze Tibor úr, az MSZT/MB 838 Világítástechnika bizottság elnöke fordította, és jelenleg õ azok egyike Magyarországon, akik igazán jól ismerik a szabványsorozatot. A fórum elõadójaként õ fogja ismertetni a szabványsorozatot, és õ fog válaszolni a kérdésekre.

Az új szabványsorozat részei:

MSZ CEN/TR 13201-1:2015 Útvilágítás. 1. rész: Irányelvek a világítási osztályok kiválasztásához
MSZ EN 13201-2:2016 Útvilágítás. 2. rész: A világítási jellemzõk követelményei
MSZ EN 13201-3:2016 Útvilágítás. 3. rész: A világítási jellemzõk számítása
MSZ EN 13201-4:2016 Útvilágítás. 4. rész: A világítási jellemzõk mérési módszerei
MSZ EN 13201-5:2016 Útvilágítás. 5. rész: Energiahatékonysági jellemzõk

Ezek közül jelenleg az 1., 2., 4. és 5. rész magyar nyelvû változata készült el.

MSZ CEN/TR 13201-1:2015

Ez a korszerûsített mûszaki jelentés a világítási osztályok kiválasztására egyszerûsített rendszerû útmutatást tartalmaz és felsorolja a különbözõ világítási helyzetekre – gépjármûforgalmú területek, konfliktusterületek és gyalogosforgalmú/kis sebességgel használt területek – vonatkozó legfontosabb jellemzõket. E jellemzõk magukban foglalják a tervezési sebességet, a forgalom nagyságát és összetételét, az út teljes beosztásának rendeltetését, valamint a környezeti feltételeket.

MSZ EN 13201-2:2016


Az EN 13201-2:2003 szabványhoz képest a következõ jelentõsebb változtatások történtek:
•    a dokumentum átszerkesztése, a bevezetés kiegészítése háttér-információkkal;
•    a fogalmak és meghatározásuk naprakésszé tétele;
•    több világítási osztály egyesítése és elnevezésének megváltoztatása;
•    a TI rövidítés fTI szimbólummal való kicserélése;
•    a fényerõsségosztályok elnevezésének megváltoztatása;
•    új, tájékoztató melléklet a C és P osztályok rontó káprázásának értékelésére.

MSZ EN 13201-3:2016


A szabvány számítási módszerei nagyjából megegyeznek az elõzõ kiadással, viszont az új kiadás kibõvült két tájékoztató jellegû melléklettel, amelyek kiegészítõ matematikai és információtechnológiai szabályokat, folyamatábrákat tartalmaznak a megvilágítás számítási programjaihoz.
MSZ EN 13201-4:2016: A szabványnak ebben a változatában végrehajtott jelentõsebb változtatások a következõk:
•    a különbözõ mérési célok egyedi követelmények útján való pontos meghatározása a mûszerjellemzõk, a mérési költségek és a ráfordított idõ optimalizálása érdekében;
•    a sztatikus és dinamikus mérési követelmények alaposabb összehasonlítása;
•    a képalapú fénysûrûségmérõ eszközre vonatkozó egyedi követelmények megadása;
•    a követelményekkel vagy a tervezési elvárásokkal való összehasonlítás megvalósítása a mérés kiterjesztett mérési bizonytalanságának figyelembevételével;
•    iránymutatás nyújtása a küszöbérték-növekmény és az útszél-megvilágítási hányados mérésére vonatkozóan;
•    algoritmus az útvilágítási létesítmény tervében megadott tûrések értékelésére;
•    az egyedi jellemzõk fogalmának leírása az elõírtaktól eltérõ feltételek mellett végzett mérések értelmezhetõsége érdekében;
•    a fénytechnikai minõségi jellemzõk szimbólumaira kidolgozott szabály továbbfejlesztett változatának leírása az ugyanazon, de eltérõ jelentéssel bíró jellemzõkre kapott értékek közötti összetéveszthetõség elkerülése érdekében;
•    az adaptív útvilágítás mérõrendszereire vonatkozó megfontolások ismertetése;
•    útmutatások nyújtása a mérési bizonytalanság értékelésére.

MSZ EN 13201-5:2016

Az új szabvány célja, hogy meghatározza az útvilágítási létesítmények energiahatékonysági jellemzõit, ehhez módszert ad az útvilágítási létesítmények energiahatékonysági jellemzõinek kiszámítására a kiszámított fajlagos teljesítménysûrûségi mutató (PDI) DP és a kiszámított éves energiafelhasználási mutató (AECI) DE segítségével. A fajlagos teljesítménysûrûségi mutató (DP) azt az energiamennyiséget mutatja meg, amely az útvilágítási létesítménynek ahhoz kell, hogy teljesítse az EN 13201-2-ben elõírt, vonatkozó világítási követelményeket. Az éves energiafelhasználási mutató (DE) az adott év során felvett villamos teljesítményt határozza meg, még abban az esetben is, ha a vonatkozó világítási követelmények az éjszaka vagy az évszakok során változnak.

A fórum részvételi díja 10 000 Ft+ÁFA, és a szabványokat is árengedménnyel, vásárolhatják meg a fórumon résztvevõk. Az árengedmény akkora, hogy aki a fórum témáját képezõ szabványokat megveszi, behozza a fórum árát.

További információ: http://www.mszt.hu/web/guest/szf-utvilagitas

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul