e-villamos online szaklap

Iránymutatás kérése a 10/2016 (IV.5.) NGM rendeletben foglalt szerelői ellenőrzésre vonatkozóan

| | |  0 | |

A 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészség-ügyi követelményeinek minimális szintjéről valamint a 8/1981. (XII.27.) IpM rendelet A kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló rendeletek értelmezésével kapcsolatban kaptunk kérdéseket. A téma többek érdeklődésére számot tarthat, ezért a kérdéseket és a MMK ELT válaszait is közöljük.

Kérdés:

A 2016. 05. 05-tõl hatályos 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjérõl valamint a 8/1981. (XII.27.) IpM rendelet A kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló rendeletek értelmezésével kapcsolatban kérem szíves iránymutatásukat, állásfoglalásukat.

A Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ) önálló gazdálkodással rendelkezõ költségvetési szerv, amely a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévõ és fenntartott, vagy mûködtetett ingatlanok üzemeltetési feladatait látja el. A hivatkozott ingatlanokban nevelési, oktatási illetve egyéb mûvelõdési tevékenység zajlik.

Az NGSZ az üzemeltetési feladatok teljesítésébe szükség szerint külsõ vállalkozót von be.
A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve évente elvégeztetjük a kéziszerszámok kötelezõ éves felülvizsgálatát, valamint ezzel együtt az egyéb elektromos berendezések, mint például a számítástechnikai (számítógép, iratmegsemmisítõ, magnó stb.) és a háztartási gépek  felülvizsgálatát is. A felülvizsgálat során feltárt hibák javítását elvégezzük, elvégeztetjük a szükségesség, gazdaságosság figyelembe vétele mellett. (Természetesen azon esetekben amikor a javítás gazdaságtalan, vagy az eszköz feleslegessé vált ott a használatból kivonást követõen selejtezési eljárást folytatunk le.)
A felülvizsgálatot követõ javítások, illetve az elektromos berendezések egyéb meghibásodásához kapcsolódó javítási, a javítás megtörténtének tényét rögzítõ követõ dokumentumok kiállításával, illetve azok befogadhatóságával kapcsolatban a 10/2016 (IV.5.) NGM rendelet  kérdéseket vet, vetett fel.

1. Az elektromos berendezések, eszközök (kézi szerszámok, háztartási gépek, informatikai eszközök) javítását ki végezheti? A javítást végzõ munkáltató felelõssége a szakemberek végzettségének ellenõrzése és a szakmai tudásuknak, képzettségüknek megfelelõ feladat meghatározása, kiadása?

2. Az elektromos berendezések javításával együtt, illetve azt követõen a javítást megrendelõ fél felé az elektromos berendezés érintésvédelmi megfelelõségére vonatkozóan nyilatkozatot kell kiadni. Ki végezheti ezt az ellenõrzést?

3. A javítást követõen elegendõ a szerelõi ellenõrzés és a szerelõnek milyen végzettséggel kell rendelkezni?

4. A szerelõi ellenõrzés, ha jól értelmezzük a rendeletet, akkor nem igényel mûszeres mérést, ellenõrzést?

5. Milyen tartalommal fogadható el a javítást követõen kiállított nyilatkozat?

6. A nyilatkozatnak egy önálló dokumentumnak kell lenni, vagy elégséges az erre vonatkozó megfelelõ tartalmú szöveggel rendelkezõ, kiegészített a szerelõ által aláírt munkalap.

Válasz:

Bevezetésként szükséges megjegyezni, hogy a kérdésükben felsorolt eszközök (kéziszerszámok, háztartási gépek, informatikai eszközök) nem villamos berendezések, hanem villamos szerkezetek, azon belül villamos fogyasztókészülékek. Ezek közül a 10/2016 (IV.5.) NGM rendelet (továbbiakban rendelet) 19.§ (6) a) szerint csak a villamos kéziszerszámok szerelõi ellenõrzése kötelezõ legalább évenkénti gyakorisággal. Természetesen a felsorolt egyéb fogyasztókészülékek is vizsgálhatók az erre vonatkozó saját belsõ elõírás, esetleg a kockázatértékelés alapján.

A konkrét kérdésekre válaszolva:
1. A villamos kéziszerszámok javítását erõsáramú villamos szakember (általában villanyszerelõ) végezheti.

Háztartási gépek javítását háztartási gépszerelõ, vagy erõsáramú villamos szakember végezheti.
Informatikai eszközök javítását az arra jogosító szakképzettségû szakember végezheti (ez több gyengeáramú szakképzettséget jelent).

Mindhárom fogyasztókészûlék csoport esetében az illetékes szakszerviz is végezheti a javítást.
A munkáltató felelõssége a megfelelõ szakképzettségû munkavállaló alkalmazása, melyet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesíté-sekrõl a szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet ír elõ.

2. A bevezetésben felsorolt villamos fogyasztókészülékek közül a rendelet csak a villamos kéziszerszámokra vonatkozik, azaz csak az érintésvédelmet is érintõ javításukat követõen, és az érintésvédelemre vonatkozóan intézkedik az ellenõrzésrõl (szerelõi ellenõrzés) valamint a dokumentálásról (lásd. 5- 6. pont válasz).

3. Csak az érintésvédelmet is érintõ javítást követõen, szerelõi ellenõrzés szükséges. A szerelõi ellenõrzés meghatározását a rendelet 2.§ j) adja meg: „szerelõi ellenõrzés: villamos gépen, berendezésen az érintésvédelem alapvetõ hibáinak kimutatása céljából, erõsáramú villamos szakember által végrehajtott, mûszeres mérést nem igénylõ ellenõrzés”

4. Válasz a 3. pontban. (Szakmailag azonban ajánlott egy egyszerû szigetelési ellenállás
mérés, melyet szerelõ is elvégezhet.)

5- 6.  A rendelet 19.§ (8) bekezdés meghatározza a tartalmat, ebbõl következik, hogy az önálló dokumentum legyen.

Budapest, 2016. június 26.

Mészáros Géza
Villamos biztonságtechnikai szakértõ
MMK Elektrotechnikai Tagozat villamos biztonságtechnikai témafelelõse

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul