e-villamos online szaklap

Látogatás az MSZT-nél

| | |  2 | |

Szeptember 26-án az MMK Elektrotechnikai Tagozata elnökségének nyolc tagja, Kun Gábor elnök vezetésével rendkívül érdekes és tanulságos megbeszélést tartott a Magyar Szabványügyi Testület épületében, Pónyai György ügyvezető igazgatóval. Az eredményekről itt számolunk be.

A látogatás célja az volt, hogy a Tagozat tájékozódjon az MSZT munkarendjérõl, -módszerérõl, és tárgyaljon a szükséges szabványok mérnökökhöz való jutásának egyszerûsítésérõl, olcsóbbításáról, valamint képbe kerüljön a szabványok fordításának kérdésében.

Körséta

Pónyai ügyvezetõ úr elõször körbevezette a társaságot a Szabványügyi Testület új épületén. Érdekes adatot hallottunk séta közben: míg 1990-ben 400-an, addig 1995-ben már csak 140-en, ma pedig mindössze 78-an dolgoznak az MSZT-nél. A létszámcsökkenés (mely egyébként egyik indoka is volt a költözésnek) oka lehetett a modern, számítógépes technológiák elterjedése, de a pénzhiány, a szabványosítás háttérbe szorulása is.

A mai Szabványügyi Testületnél az energiaracionalizálás a fõcél: nincsenek készletek, azaz vége annak az idõszaknak, amikor több ezer kinyomtatott szabványpéldány várta gazdáját a raktárban porosodva. Ma vásárlásnál az azonnali, papíralapra vagy CD-re való készítés a jellemzõ, de a webáruház is a gyorsaságot és a költségtakarékosságot szolgálja. E téren lehet minimalizálni a veszteséget, a szabványok másolásánál nem; Pónyai úr szerint akár minden legálisan megvásárolt példányra tíz közforgalmú másolat is juthat adataik szerint.

A nyomdarészlegbõl az olvasóterembe vezetett utunk, amely, mint megtudtuk, felsõfokú tanulmányaikat végzõknek ingyenesen, dolgozóknak 670 Ft + áfa napidíjért biztosítja szolgáltatásait. E szolgáltatások pedig nem csekélyek: a kolléganõk pillanatok alatt megtalálják a keresett szabványokat, és például nagy nemzetközi szabványtárukra támaszkodva a párhuzamos külföldi szabványokat is gyorsan elõkerítik, tehát bonyolultabb munkáknál szinte pótolhatatlan segítséget nyújtanak.

Az elõadóteremben érdekes tényre derült fény: az elsõ szabványt Ybl Miklós alkotta a zsindelyek témájában.

A szabványalkotásban való részvételünk

Pónyai úr véleménye szerint e területen, azaz az európai szabványalkotásban mi, magyarok, rendkívül passzívak vagyunk, talán anyagi okok miatt. Az európai szabványosítóknak ugyan igényük lenne a magyar részvételre, de hazánkfiai ritkán jutnak el Brüsszelbe – fizikailag nem vagyunk jelen a bizottságokban; egy-egy írásos véleményezés, javaslat pedig nem ugyanaz, nincs megfelelõ súlya.

A másik negatívum, amikor viszont szabványba való tételeket jogszabályba foglal Magyarország (Pónyai úr példaként az OTSZ-t említette). Ennek az a veszélye, hogy gátolja a fejlõdést azzal, hogy megmerevíti és behatárolja a rendszert.

Szabványok és pénzügyek

Az egyik kulcskérdés: Hány szabványt tesznek közzé, fordítanak le évente, és miért pont azokat?

Tény, hogy minden EU-szabványt fél évben belül ki kell hirdetni a tagállamokban (ezzel párhuzamosan pedig visszavonni a régi, az újaknak ellentmondó szabványokat). Pónyai úr tájékoztatása szerint az MSZT minden évben elküldi az összes minisztériumnak az õ területükre vonatkozó EU-s szabványokat, és felteszi a kérdést: Melyiket fordítsuk le, azaz melyikre jut pénz? A válasz egy szám: idén az összes harmonizálandó szabvány 4%-ának fordítását rendelték meg az állami szervek. Ennyi pénzbõl évente 8000-9000 oldal fordítására telik. (Kis adalék: ma a 23.000 magyar szabványból mintegy 4500 a harmonizált.)

Egy 30-40 oldalas szabvány lefordítása – azaz a teljes folyamat, ami áll magából a fordításból, a javaslattételbõl, a tervezetbõl, a lektorálásból és a végsõ jóváhagyásból – kb. 10-11 napig tart, 100 ezer forint/nap díjjal, így 1 millió forintos összegrõl beszélünk. Abban az esetben, ha az adott szabvány nem kerül be az állam által meghatározott körbe, a szabvány lefordítására még egy esély mutatkozik: ha valaki – leginkább az adott területen dolgozó cég – megszponzorálja, munkával, fordítással, pénzzel. Ezen túl marad az MSZT részére a nemzetközi pályázatokon való részvétel – a hazaiakból, mint köztestület, ki vannak zárva.

Az MSZT és az MMK

Régi igény a kamarai tagok részérõl, hogy a szabványokhoz minél olcsóbban (ingyen) és minél egyszerûbben jussanak hozzá. Az MSZT és az MMK régóta, szinte a kamara megalapítástól fogva tárgyalásban vannak. Pónyai úr ismertette az MSZT javaslatát, ami a kamara asztalára került: 1. Meghatározni a szükséges szabványcsoportokat; 2. Az MMK döntse el, hogy milyen összeggel tud gazdálkodni a cél érdekében; 3. Az MSZT ezek tükrében meghatározza az általa biztosított kedvezményeket. Itt Pónyai úr példát is mondott: megegyezés esetén a jelenleg 50 ezer forintos online elõfizetést akár 10 ezer forintra is le tudnák vinni.

A tárgyalások sajnos megakadtak, az MSZT kezdeményezésére Pónyai úr még nem kapott választ.

Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


| 2013. nov. 16.

A cikkről szólva, pontosabban a jelenlegi helyzetre vonatkozó minden megállapítása sajnos igaz. A fordítások hiánya mellett véleményem szerint a szabványok ára és az online könyvtár színvonala is gátolja szabványok használatát. Tudom a szabványok árképzése azért ilyen mert rentábilisnak kell lennie a forgalmazásnak. Az online könyvtár használójaként egyet kell értsek Tüske Úrral. Az egész kialakítást a (minden bizonnyal nem alap nélküli) bizalmatlanság lengi körül. Annyit azért az MSZT megtehetne azon előfizetői számára, akik valamilyen perverz önkínzásra való hajlammal vegyes jogkövetési kényszerük jeleként az online könyvtár használatárt fizetnek hogy a szabvány fedlapját és a tartalomjegyzéket PDF-fájlként lementhessék. Ezzel szerintem nem sérülne a szabvány tartalmának sokszorosítási tilalma, de nem kellene ide-oda pörgetni és kattintgatni az információk megszerzéséért. Ez az apróság sokat segíthetne a komfortos hazsnálhatóságon


| 2013. nov. 2.

Két megjegyzésem lenne a cikkhez: 1. Az online szabványkönyvtári előfizetés egy jó dolog lehetne, de jelenleg egy olyan béna (java alapú...) betekenitési lehetőséget biztosít, ahová csak a böngésző két biztonsági figyelmeztése után lehet bejutni, szabványon belül keresni sem lehet, egyszerre csak egy oldal kb harmadát lehet megjeleníteni, és az egésztől az süt, hogy a megalkotásának elsődleges szempontja a lopásgátlás volt. Amolyan van, de mégsincs szolgáltatás... 2. A szabványok egy részére - mint vonatkozó műszaki követelményre - kötelező érvényű jogszabály (pl. OTSZ) hivatkozik. Persze indirekt módon (nem pontosan megnevezve), hamen csak úgy, hogy "vonatkozó", hazai vagy EU szabvány. Ezek mostanság "dícséretes ütemben" változnak, illetve avulnak el (kihirdetéskor várható élettartamuk kb. 2-4 év...). Az MSZT megfejeli egy magyar előszóval, aztán kihirdetik, és máris részévé vált a magyar jogrendnek. Lefordítás tekintetében pedig mindenki oldja meg, ahogy tudja. Például hoznám fel az MSZ 1610-et váltó MSZ EN 61936-1 szabványt (1 kV-nál nagyobb feszültségű erősáramú berendezések). Itt lehet olvasni a lefordítása körülményeiről: http://energetika.mmk.hu/files/2013/03/ENT-Eln%C3%B6ks%C3%A9gi-%C3%BCl%C3%A9s-20130521.docx Nem túl megnyugtató...

Facebook-hozzászólásmodul