e-villamos online szaklap

Töltődj fel!

| | |  0 | |

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Elektrotechnikai Múzeuma „Töltődj fel! A villamosság térhódítása” című időszakos kiállítása Dombóvárra érkezett. A látványos és interaktív kiállítás az elektromosság csodálatos világára hívja fel a figyelmet.

A vándorkiállítás olyan vidéki múzeumokba kerül bemutatásra, ahol az intézmény gyûjteménye nem, vagy csak részben rendelkezik e témához kapcsolódó technikatörténeti tárgyi anyaggal. 2010. december 10-én, Dombóvárra érkezett az interaktív tárlat.


Kócziánné Dr. Szentpéteri Erzsébet, a Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum fõigazgatója nyitotta meg a kiállítást. „A cél az, hogy az elektrotechnikát bemutassuk, megismerjék a látogatók a múzeum gyûjteményeinek darabjait, de úgy, hogy szolgáljunk ezzel egy második célt is, mégpedig a természet- és a mûszaki tudományos ismeretterjesztést. Ez a kiállítás nem nagy alapterjedelmû, de hihetetlenül gondolatgazdag. A mûtárgyak, vagyis azok a kísérleti eszközök, amelyekkel ezeket a jelenségeket ki lehet próbálni, szórakoztatóak, és egy kis csodák palotáját hoznak ide, ennek az utazó kiállításnak a mindenkori helyszínére. Az éppen aktuális város, vagy intézmény, amely befogad, mindig hozzáteszi saját helytörténeti anyagát, ami szintén nagyon fontos. Köztudott, hogy ezek a tudományágak bizonyos elnyomottságot élveznek, mert a fizika, a kémia, és egyáltalán a természettudományok oktatása nagyon nehéz helyzetben van. Ezért úgy gondoljuk, hogy ezzel a vándorkiállítással egyfajta kampány munkát is végzünk, szeretnénk ráirányítani a szórakoztató tudományra a figyelmet, ezek a tárgyak ezt támasztják alá, valamint azt, hogy a fizika megtanulható."

A kiállítást és annak tárgyait dr. Antal Ildikó múzeumigazgató, valamint Szûcs László muzeológus-szakvezetõ mutatta be.

„Természetes számunkra hogy mindennapjainkat behálózza az elektromosság. Egy egyszerû kézmozdulattal fényt tudunk a szobába gyújtani, háztartási készülékek mûködnek villamos árammal, s országos hálózaton keresztül jut el hozzánk a villamos energia. De ahhoz, hogy ezeket az elõnyöket most élvezhessük, és ami természetessé is vált számunkra, 300 évre volt szükség. Tudom, a történelemben ez nem nagy idõ, de az elektrotechnika történetében kemény 300 év volt, és sajnos sok kísérletre és törvények megfogalmazására volt szükség, hogy eljussunk ide.”- mondta dr. Antal Ildikó.

Ezt követõen természetesen a vándorkiállítás egyes tárgyait tekintették meg a látogatók. A tárlat részletesen bemutatja a villamosság kialakulását, kiemelve az erõsáramú elektrotechnika magyar vonatkozású vívmányait. Így a Dombóvári Helytörténeti Gyûjtemény látogatói megtekinthették például Bláthy Ottó Titusz eredeti 110 éves fogyasztásmérõjét, egy világraszóló magyar találmányt: a transzformátort, valamint Jedlik Ányos dinamójának hiteles másolatát is. Sõt ki is próbálhattak egy, az Edison- áramfejlesztõkre jellemzõ hosszú elektromágnesekkel ellátott telefoninduktorról táplált glimmlámpát, és látványos fényjelenségek kíséretében egy 19. századi influenciagépet is mûködtethettek.

Az Elektrotechnikai Múzeum „Utazó Múzeum” címû kihelyezett foglalkozásairól Jarosievitz Zoltán szakvezetõ-fizikatanár beszélt. Érdekes kísérletekkel vonta magára a résztvevõk figyelmét, akik gyerekes kíváncsisággal csodálták meg az egyszerû kísérleteket, sõt az önként vállalkozók még ki is próbálhatták hogyan hatnak a fizika törvényei.

S ha már „Töltõdj fel! A villamosság térhódítása”, akkor természetesen nem szabad elfelejtkezni a dombóvári szálról sem. Hisz a kisvárosban Ivanich Antal és családja nevéhez köthetõ a villamos energia megjelenése. Ivanich Antal 1905-ben villanytelepet alapított, s december 17-én felgyulladtak az elsõ villanylámpák Dombóváron.
A helyi vonatkozású anyagok bemutatásához az 516. sz. Ipari Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Dombóvári Ipartestület járult hozzá. Így például az Ipari iskola nemrégiben elkészült magyar feltalálókat ábrázoló freskója is ideiglenesen a Múzeum kiállító termében csodálható meg. Emellett elõzetesként egy tabló, és egy vitrinben villamos energiához kacsolódó eszköz már megtekinthetõ, de a többi dombóvári kincsre 2010. december 17-ig várni kell, hisz’ akkor a „105 éve gyúltak ki a villanyfények!” - Megemlékezés az újjárendezett múzeumi Ivanich - falnál, és Gelencsér Gyula ny. mérnöktanár  könyvbemutatója keretén belül a vándorkiállítás anyagához csatlakozik a dombóvári gyûjtemény anyaga. Az izgalmas, a felnõttek kíváncsiságára is alapozó vendég-tárlat 2011. március 20-ig lesz látogatható.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul