e-villamos online szaklap

Magyar Elektrotechnikai Múzeum

| | |  0 | |

Létesítsük a magyar villamossági múzeumot a múlt megőrzésére, a jelen okulására, a jövő irányítására; létesítsük eddigi dicsőséges úttörő munkánk igazolására, megbecsülés szerzésére, honfitársaink önbizalmának fokozására; a tanulóifjúság és a nagyközönség oktatására, ismereteinek fejlesztésére. (Borosjenői Szabó Kálmán: Létesítsünk villamossági múzeumot! 1934. 189.o.)

A Magyar Elektrotechnikai Múzeum jogelõdjét, a Magyar Elektrotechnikai Gyûjteményt 1975. június 8-án a Magyar Elektrotechnikai Egyesület kezdeményezésére a Budapesti Elektromos Mûvek alapította, amit a gondos kutatómunka és gyûjtés elismeréseként 1982 márciusában az akkori mûvelõdési miniszter múzeummá nyilvánított.

A múzeum feladata az elektrotechnikai ipar és gyártmányainak, valamint a villamos áram termelésének és elosztásának bemutatása, különös tekintettel a magyar elektrotechnika történetére. A technikatörténeti emlékek gyûjtésén kívül a múzeum további tevékenységei közé tartozik az ismeretterjesztés és oktatás, tudományos kutatás, szakmai konferenciák rendezése.

1999. január 1-jétõl Közhasznú Társaságként, önálló jogi személyként mûködött. A Társaságot az ELMÛ Rt. alapította és rendelkezésre bocsátotta a múzeum épületét és felszerelését. Mûködési költségeit a villamosenergia-ipari vállalatok és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület támogatásából fedezte.

2006. június 1-jétõl a múzeum, valamint az épületegyüttes állami kezelésbe került, s a továbbiakban az Országos Mûszaki Múzeum, 2009. január 1-jétõl annak a Közlekedési Múzeummal történt egyesítése után pedig az újonnan alakult Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum szakmúzeumaként folytatja tevékenységét.

MMKM Elektrotechnikai Múzeuma kiállításain a magyarországi villamosenergia-ipar történetét mutatja be kiemelkedõ, világviszonylatban is jelentõs gyártmányok tükrében.

A tárlatokon keresztül megismerhetjük hazánk úttörõ szerepét a vasútvillamosítás, a világítástechnika, a transzformátorgyártás terén, különleges és formatervezett eszközöket láthatunk mindennapjaink villamos háztartási és világítástechnikai eszközeibõl.

A Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum Elektrotechnikai Múzeuma látványos és interaktív utazó kiállításával mindennapi használati eszközeink egyik mozgatórúgójára, az elektromosság csodálatos világára kívánja felhívni a figyelmet.

A tárlat bemutatja a "villamosság" kialakulását, kiemelve az erõsáramú elektrotechnika magyar vonatkozású vívmányait. Megtekinthetõ Bláthy Ottó Titusz eredeti 110 éves fogyasztásmérõje, egy világraszóló magyar találmány a transzformátor, valamint Jedlik Ányos dinamójának hiteles másolata. A látogatók mûködõ múlt századi eszközökkel, interaktív kísérletekkel, látványos kiállítási elemekkel betekintést kaphatnak a felvilágosodás korának fõúri szalonjaiban végzett látványos, misztikusnak tûnõ kísérleteitõl milyen út vezetett az emberiséget kiszolgáló villamosság gyakorlati alkalmazásán keresztül, a napjainkra jellemzõ tudatos környezetbarát kezdeményezésekig. Megcsodálhatják az elektron, az ionsugarak, a röntgensugarak felfedezését szolgáló kísérletek elengedhetetlen eszközét, egy 19. századi, több ezer voltos feszültség elõállítására szolgáló szikrainduktor kisülését. Mûködtethetnek egy, az Edison áramfejlesztõkre jellemzõ hosszú elektromágnesekkel ellátott telefoniduktorról táplált glimmlámpát, s látványos fényjelenségek kíséretében egy 19. századi influenciagépet is kipróbálhatnak. Helytörténeti ismeretanyaggal is szolgál a kiállítás, hiszen bemutatja a vendéglátó város, illetve környékének ipar- és technikatörténeti érdekességeit.

Forrás: www.emuzeum.hu

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul