e-villamos online szaklap

Pro Lumine Innovatív világítás tervezője 2018 díj

Meghosszabítva szeptember 30-ig!

| | |  0 | |

Pro Lumine Innovatív világítás tervezője 2018 díj

Ismét keressük Magyarország legjobb világítástervezőit! A Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozata és a Világítástechnikai Társaság idén is meghirdette a Pro Lumine Innovatív világítástervezője 2018 díjat. Beadási határidő: 2018. szeptember 30.

A világítástechnika területén zajló technológiaváltás – amely a LED technológia rohamos elterjedéséhez kapcsolható – innovatív és energiatakarékos megoldásokra ad lehetőséget a szakterületen dolgozó tervezők, gyártók, forgalmazók és világítási berendezések kivitelezésével foglalkozók részére.

Ennek támogatására a MEE Világítástechnikai Társaság (VTT), a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozata (MMK-ELT) és a Magyar Világítástechnikáért Alapítvány (MVA) meghirdeti a PRO LUMINE  díját a megvalósított, legszínvonalasabb innovatív világítási  berendezések elismerésére.

1.  A pályázat lebonyolítása, a pályázati anyagok értékelése:

1.1.   A pályázat az alábbi kategóriákban kerül kiírásra:

1.2.   A pályázatok elbírálása:

 • A részt vevő pályázók közül kerülnek kiválasztásra a díj - 1.1 táblázatban szereplő kategóriánkénti - nyertesei, akik a 6. pont szerinti díjazást kapják .

1.3.   Bírálati szempontok:

 A pályaműben a világítási feladatot:

 • helyesen-, és gondosan határozták-e meg?
 • előremutató módon, innovatív technológiák alkalmazásával oldották-e meg?
 • a meghatározott célt gazdaságosan érték-e el?
 • Új létesítés esetén bemutatásra került-e a tervezés során felmerült egyéb megoldási változat?
 • Rekonstrukció esetén készült e összehasonlítás az új és a régi megoldás között bemutatva az új megoldás előnyeit a régivel szemben?

2. A pályázatok értékelésének módja:

 A benyújtott pályázatokat 5 tagú zsűri értékeli. A zsűri tagjait a pályázatot kiíró szervezetek vezetősége hívja meg.

3. A pályázók köre, a pályázatok tárgya:

A pályázaton alkotók, alkotó csoportok (tervezők, kivitelezők, gyártók, forgalmazók) , vehetnek részt, 2017. és 2018. években kivitelezett világítási berendezésekkel. A pályázónak, vagy alkotói csoportok esetén legalább egy főnek:

 • elektromos tervezői jogosultsággal,
 • a Magyar Mérnöki Kamara tagsággal.
 • a MEE Világítástechnikai Társaság tagsággal kell rendelkeznie.

A csoport tagja kell legyen a pályázat tárgyát képező világítás felelős tervezője is.

4.  A pályázati anyagra vonatkozó követelmények:

4.1.   Tartalmi követelmények:

 A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a megvalósult világítási berendezést ismertető dokumentációt az alábbiak szerint:

 1. műszaki leírást, amely tartalmazza a világítási feladatot, a figyelembe vett követelményeket és befolyásoló tényezőket, a megoldás módját, a tervezett és megvalósult berendezés indokolását, a tervezett megoldások előnyeit, a műszaki adatait,
 2. a világítási berendezés létesítési helyére (helyiség, helyiségek, vagy külső tér) vonatkozó, a megvalósult állapotot tartalmazó-, kiviteli terv szintű-, (belső tér esetén legalább 1:100 léptékű) tervrajzokból álló világítási tervdokumentációját,
 3. a megvalósult berendezés világítástechnikai adatait (megvilágítás, egyenletesség,  színhőmérséklet, színvisszaadás, káprázáskorlátozás stb.), műszaki-, és gazdaságossági jellemzőit (beépített teljesítmény, működtetési mód, fenntartási  és üzemeltetési költségek stb.). Minden jellemző ismertetése során fel kell tüntetni annak eredetét (számított, mért vagy katalógus adat). Ha a tervezett és megvalósult berendezés között különbség van ismertetni kell az eltérések mibenlétét, okát, következményeit.
 4. a megvalósult világításról készült olyan fényképeket, amelyek a világítás eredményeként létrejött vizuális környezetet mutatják be, azaz berendezett helyiségeket  világítási berendezéssel együtt. Annyi fényképen kell bemutatni a területet (helyiséget, helyiségeket vagy külső teret) hogy azok áttekintést adjanak a megvalósult berendezésre vonatkozóan. Ha van előzetes vizualizáció (látványterv), célszerű azt is mellékelni.

4.2.   Formai követelmények:

 A pályázatot „jelige” alatt kell beküldeni. A pályázati anyagot úgy kell összeállítani, hogy annak egyetlen dokumentumáról (szöveges lapjáról, tervlapjairól ) se legyen azonosítható a pályázó neve, cége.

4.3.   A pályázók egyéb feladatai:

A pályázóknak két oldalas összefoglalót és egy oldalnyi képanyagot kell összeállítaniuk az Elektrotechnika folyóiratban történő megjelentetés valamint a kamarai közlés céljából. Közlésre szánt anyag szöveges részét szerkeszthető fájl formátumban kell megküldeni.

5.  A pályázati anyag megküldése:

5.1.   A pályázati anyag formátuma:

A pályázatot két, különálló,  - feladóként a „jeligét” tartalmazó - zárt borítékban kell megküldeni:

Az első boríték tartalmazza a pályázat anyagát az 5. pont szerint elektronikus formában, a szöveges és a rajzos részeket PDF-, a fényképeket általánosan kezelhető (JPG, PNG, TIFF stb.). formátumban, CD adathordozón, 2 példányban, azonos tartalommal.

A második borítékban helyezendő el:

 • a pályázó adatait tartalmazó adatlap (a „jelige” és a pályázó azonosítására)
 • NYILATKOZAT” ami tartalmazza:
  • az eredeti projekt megrendelőjének-, tervezőjének (ha az nem a pályázó) valamint a pályázó munkáltatójának (ha az nem a pályázó) hozzájárulását, hogy a pályázó a projekttel (projekt-résszel) pályázhat,
  • a pályázó(k) kijelentését(it), hogy a pályázat beadásával a pályázat szabályait elfogadja(ák), a meghozott döntést elismeri(k),
  • annak kinyilvánítását, hogy a pályázati anyag a saját szellemi terméke(ük).

5.2.   A pályázati anyag címzettje:

A pályázatot a MEE Világítástechnikai Társaság, 1042. Budapest, Árpádút 67, I. em.6 címre lehet eljuttatni, kizárólag postai úton. A borítékon feltüntetendő: „PRO LUMINE pályázat”.

A beküldött pályázati anyag - az eredménytől függetlenül- nem kerül visszaadásra.

5.3.   Beküldési határidő:

A pályázat postára adásának határideje: 2018. szeptember 30.

5.4.   Egyéb feltétel:

 Az 5.1. - 5.3. pontban felsorolt feltételek hiányos teljesítése kizáró ok lehet.

6. Díjazás:

A zsűri a pályázatok kiértékelését követően a VTT és a MMK- ELT által alapított, alábbi díjakban részesíti a díjazottokat :

 • „Pro Lumine – Innovatív világítás díj 201 – funkcionális világítás kategóriában”
 • „Pro Lumine – Innovatív világítás díj 2018 – díszvilágítás világítás kategóriában”
 • „Pro Lumine – Innovatív világítás díj 2018 – közösségi létesítményvilágítás kategóriában”
 • „Pro Lumine – Innovatív világítás díj 2018 – sportvilágítás világítás kategóriában”
 • „Pro Lumine – Innovatív világítás díj 2018 – látványvilágítás kategóriában”

Minden kategóriában egy díj kerülhet kiadásra.

Abban az esetben, ha a pályaművek között az adott kategóriában nincs a zsűri által „díjazásra” érdemesnek ítélt pályázat, akkor az érintett kategóriában nem ítélik oda a „díjat”.

Átadásra kerül még a VTT által készíttetett plakett, és az MMK- ELT elismerő oklevele is

Ezen felül a Díjazottak lehetőséget kapnak a pályamű bemutatására az Elektrotechnika folyóiratban és a VTT valamint az MMK- ELT honlapján.

 6.1.   A „díj” átadása:

A „díjak ”átadására az Magyar Világítástechnikáért Alapítvány és Világítástechnikai Társaság közös rendezvényén, a Lux et Color Vespremiensis Konferencián kerül sor 2018. október 12-én Veszprémben, amelyre a Díjazottak meghívást kapnak.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul