e-villamos online szaklap

Szigorúbb követelmények a megújulókkal szemben

| | |  0 | |

Szigorúbb követelmények a megújulókkal szemben

Az ellátásbiztonság növelése érdekében, valamint a villamosenergia rendszer költséghatékonyabb működése okán 2018. július 1-jétől pontosabb menetrendtartást vár el a megújulóenergia-termelőktől az új szabályozás.

A kötelező átvételi rendszerben (KÁT, METÁR) résztvevő megújulóenergia-termelőktől 2018. július 1-jétől pontosabb menetrendtartást vár el a szabályozás, azaz precízebben kell előre tervezniük az általuk megtermelt és a villamosenergia-rendszerbe betáplált energia mennyiségét. A pontosabb menetrendadás csökkenti a villamosenergia-rendszer működési egyensúlyának fenntartására fordított költségeket, amit a rendszerhasználati díjakon keresztül a fogyasztók fedeznek. A költségek csökkentése mellett a szabályozás másik célja az ellátásbiztonság fenntartása.

Az erőművek menetrendadási kötelezettsége azt jelenti, hogy előre kell jelezniük, adott időegység alatt várhatóan mennyi energiát termelnek és táplálnak be a rendszerbe. Ha ez a becslés nem pontos, akkor a kieső energiamennyiséget kiegyenlítő energiával kell pótolni. Ehhez a szabályozásban résztvevő más erőműveket kell beindítani, ami jelentős többletköltségekkel jár a rendszer üzemeltetése szempontjából. A felmerülő költségeket a rendszerhasználati díjakon keresztül a fogyasztók fizetik meg. 

A szigorúbb menetrendezési szabályok bevezetése a megújuló energiát termelő erőművek hatékonyabb integrációja és a rendszerüzemeltetési költségek csökkentése miatt szükséges.

A szabályozás egyik újdonsága, hogy az eddigi napi elszámolási mérési időegység helyett ezentúl az elszámolás negyedórás alapú lesz, azaz negyedórás időegységekre lebontva kell előre megbecsülni a megtermelt energiamennyiséget.

2018. július 1-jétől a menetrendadás elmulasztása 0,5 MW alatti erőmű esetében is szankcionálható lesz, valamint a menetrendtől való eltérés miatt fizetendő szabályozási pótdíj mértéke differenciálttá válik, rossz menetrendezés esetén növekszik. A 0,5 MW alatti erőműveket bónusz juttatásával ösztönzik a pontosabb menetrendadásra. A pótdíj mértéke függ a kiegyenlítő energia árától és az adott technológia által termelt energiamennyiség előrejelezhetőségétől.

A menetrendtől való eltérés esetén 2018. július 1-jétől 0,5 MW üzemméret felett az alábbi esetekben kell pótdíjat fizetni:

  • a./ szélerőmű, naperőmű vagy 5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű vízerőmű esetén, az adott elszámolási mérési időegységben (negyedórában) történő értékesítésnek a menetrendtől való 50%-nál nagyobb eltérése esetén;
  • b./ 5 MW névleges teljesítőképességet elérő vízerőmű esetén az adott elszámolási mérési időegységben (negyedórában) történő értékesítésnek a menetrendtől való 25%-nál nagyobb eltérése esetén;
  • c./ 5 MW-nál kisebb teljesítőképességű biogázból vagy hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gázból villamos energiát termelő erőmű esetében az adott elszámolási mérési időegységben (negyedórában) történő értékesítésnek a menetrendtől való 20%-nál nagyobb eltérése esetén;
  • d./ a fentiekben nem nevesített erőmű esetén az adott elszámolási mérési időegységben (negyedórában) történő értékesítésnek a menetrendtől való 5%-nál nagyobb eltérése esetén.

A menetrendadással kapcsolatos jogok közös gyakorlása és a kötelezettségek közös teljesítése céljából a termelők összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást köthetnek a MAVIR-ral. További újdonság 2018. július 1-jétől, hogy a pótdíj összege napon belüli menetrenddel csökkenthetővé válik. Ez a lehetőség és a szabályozási bónusz összevont menetrendadás esetén az összevont menetrendre alkalmazandó.

2018. július 1-jétől alkalmazandó menetrendadási és menetrendtartási kötelezettségeket az alábbi jogszabályok részletezik:

  • a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet;
  • az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 232/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul