e-villamos online szaklap

PRO LUMINE 2018 – Innovatív Világítás Tervezése díj

Pályázati kiírás

| | |  0 | |

PRO LUMINE 2018 – Innovatív Világítás Tervezése díj

A világítástechnika területén zajló technológiaváltás – amely a LED technológia rohamos elterjedéséhez kapcsolható – innovatív és energiatakarékos megoldásokra ad lehetőséget a szakterületen dolgozó tervezők, gyártók, forgalmazók és világítási berendezések kivitelezésével foglalkozók részére. Ennek támogatására a MEE Világítástechnikai Társaság (VTT), a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozata (MMK-ELT)és a Magyar Világítástechnikáért Alapítvány (MVA) meghirdeti a PRO LUMINE díját a megvalósított, legszínvonalasabb innovatív világítási berendezések elismerésére.

1.      A pályázat lebonyolítása, a pályázati anyagok értékelése

1.1.   A pályázat az alábbi kategóriákban kerül kiírásra:

1.1 táblázat

A KATEGORIA
Jele Megnevezése Tartalma
A funkcionális világtás útvilágltás
térvilágítás
ipari létesítmény világítása
kültéri munkaterület világítása
B díszvilágítás kültéri díszvilágítás
beltéri díszvilágítás
C közösségi létesítmény világítása irodaépület világítása
kulturális létesítmény világítása
oktatási létesítmény világítása
egészségügyi létesítmény világítása
egyéb funkciójú (pl. ipari), döntően beltéri létesítményvilágtás
D sportvilágítás beltéri sportvilágítás
kültéri sportvilágítás
E látványvilágítás múzeumvilágítás
kirakatvilágítás
üzletvilágítás
lakásvvilágítás
vendéglátó létesítmény, szálloda világítása


1.2.  
A pályázatok elbírálása két fordulóban történik:

 • Az első fordulón továbbjutó pályázók elismerő oklevelet kapnak a 7.1 pont szerint, és részt vesznek a második fordulón.
 • A második fordulóban részt vevő pályázók közül kerülnek kiválasztásra a díj - 1.1 táblázatban szereplő kategóriánkénti - nyertesei, akik a 7.2 pont szerinti díjazást kapják .

1.3.   Bírálati szempontok:

 A pályaműben a világítási feladatot:

 • helyesen-, és gondosan határozták-e meg?
 • előremutató módon, innovatív technológiák alkalmazásával oldották-e meg?
 • a meghatározott célt gazdaságosan érték-e el?
 • Új létesítés esetén bemutatásra került-e a tervezés során felmerült egyéb megoldási változat?
 • Rekonstrukció esetén készült e összehasonlítás az új és a régi megoldás között bemutatva az új megoldás előnyeit a régivel szemben?

2. A pályázatok értékelésének módja

 A benyújtott pályázatokat 5 tagú zsűri értékeli. A zsűri tagjait a pályázatot kiíró szervezetek vezetősége hívja meg.

 3. A pályázók köre, a pályázatok tárgya

A pályázaton alkotók, alkotó csoportok (tervezők, kivitelezők, gyártók, forgalmazók) , vehetnek részt, 2017. és 2018. években kivitelezett világítási berendezésekkel. A pályázónak, vagy alkotói csoportok esetén legalább egy főnek:

 • elektromos tervezői jogosultsággal,
 • a Magyar Mérnöki Kamara tagsággal.
 • a MEE Világítástechnikai Társaság tagsággal kell rendelkeznie.

A csoport tagja kell legyen a pályázat tárgyát képező világítás felelős tervezője is.

4. A pályázati anyagra vonatkozó követelmények

4.1.   Tartalmi követelmények:

 A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a megvalósult világítási berendezést ismertető dokumentációt az alábbiak szerint:

 1. műszaki leírást, amely tartalmazza a világítási feladatot, a figyelembe vett követelményeket és befolyásoló tényezőket, a megoldás módját, a tervezett és megvalósult berendezés indokolását, a tervezett megoldások előnyeit, a műszaki adatait,
 2. a világítási berendezés létesítési helyére (helyiség, helyiségek, vagy külső tér) vonatkozó, a megvalósult állapotot tartalmazó-, kiviteli terv szintű-, (belső tér esetén legalább 1:100 léptékű) tervrajzokból álló világítási tervdokumentációját,
 3. a megvalósult berendezés világítástechnikai adatait (megvilágítás, egyenletesség,  színhőmérséklet, színvisszaadás, káprázáskorlátozás stb.), műszaki-, és gazdaságossági jellemzőit (beépített teljesítmény, működtetési mód, fenntartási  és üzemeltetési költségek stb.). Minden jellemző ismertetése során fel kell tüntetni annak eredetét (számított, mért vagy katalógus adat). Ha a tervezett és megvalósult berendezés között különbség van ismertetni kell az eltérések mibenlétét, okát, következményeit.
 4. a megvalósult világításról készült olyan fényképeket, amelyek a világítás eredményeként létrejött vizuális környezetet mutatják be, azaz berendezett helyiségeket  világítási berendezéssel együtt. Annyi fényképen kell bemutatni a területet (helyiséget, helyiségeket vagy külső teret) hogy azok áttekintést adjanak a megvalósult berendezésre vonatkozóan. Ha van előzetes vizualizáció (látványterv), célszerű azt is mellékelni.

 4.2.   Formai követelmények:

A pályázatot „jelige” alatt kell beküldeni. A pályázati anyagot úgy kell összeállítani, hogy annak egyetlen dokumentumáról (szöveges lapjáról, tervlapjairól ) se legyen azonosítható a pályázó neve, cége.

4.3.   A pályázók egyéb feladatai:

Az első fordulóból tovább jutók erről a postai értesítést kapnak. Ennek kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül két oldalas összefoglalót és egy oldalnyi képanyagot kell összeállítaniuk az Elektrotechnika folyóiratban történő megjelentetés valamint a kamarai közlés céljából. Közlésre szánt anyag szöveges részét szerkeszthető fájl formátumban kell megküldeni. A határidő be nem tartása a II. fordulóból történő kizárást vonja maga után.

5. A pályázati anyag megküldése

5.1.   A pályázati anyag formátuma:

A pályázatot két, különálló,  - feladóként a „jeligét” tartalmazó - zárt borítékban kell megküldeni:

Az első boríték tartalmazza a pályázat anyagát az 5. pont szerint elektronikus formában, a szöveges és a rajzos részeket PDF-, a fényképeket általánosan kezelhető (JPG, PNG, TIFF stb.). formátumban, CD adathordozón, 2 példányban, azonos tartalommal.

 A második borítékban helyezendő el:

 • a pályázó adatait tartalmazó adatlap (a „jelige” és a pályázó azonosítására)
 • „NYILATKOZAT” ami tartalmazza:
  • az eredeti projekt megrendelőjének-, tervezőjének (ha az nem a pályázó) valamint a pályázó munkáltatójának (ha az nem a pályázó) hozzájárulását, hogy a pályázó a projekttel (projekt-résszel) pályázhat,
  • a pályázó(k) kijelentését(it), hogy a pályázat beadásával a pályázat szabályait elfogadja(ák), a meghozott döntést elismeri(k),
  • annak kinyilvánítását, hogy a pályázati anyag a saját szellemi terméke(ük).

 5.2.   A pályázati anyag címzettje:

 A pályázatot a MEE Világítástechnikai Társaság, 1042. Budapest, Árpádút 67, I. em.6 címre lehet eljuttatni, kizárólag postai úton. A borítékon feltüntetendő: „PRO LUMINE pályázat”.

A beküldött pályázati anyag - az eredménytől függetlenül- nem kerül visszaadásra.

5.3.   Beküldési határidő:

A pályázat postára adásának határideje: 2018. szeptember 9.

5.4.   Egyéb feltétel:

 Az 5.1. - 5.4. pontban felsorolt feltételek hiányos teljesítése kizáró ok lehet.

6. Díjazás

6.1.   Első forduló:

Az első forduló után a továbbjutott pályázók a VTT és a MMK-ELT által adományozott, alábbi OKLEVELET kapják

 • „Pro Lumine – Innovatív világítás 2018 díjra jelölt – funkcionális világítás kategóriában
 • „Pro Lumine – Innovatív világítás 2018 díjra jelölt – díszvilágítás világítás kategóriában
 • „Pro Lumine – Innovatív világítás 2018 díjra jelölt – közösségi létesítményvilágítás kategóriában”
 • „Pro Lumine – Innovatív világítás 2018 díjra jelölt – sportvilágítás világítás kategóriában”
 • „Pro Lumine – Innovatív világítás 2018 díjra jelölt – látványvilágítás kategóriában”

Ezen felül lehetőséget kapnak a pályamű bemutatására az Elektrotechnika folyóiratban és a VTT valamint az MMK- ELT honlapján.

Abban az esetben, ha a beérkezett pályaművek között az adott kategóriában nincs a zsűri által továbbjutásra érdemesnek ítélt pályázat az oklevél nem kerül kiadásra.

6.2.   Második forduló:

A második fordulóban választja ki a zsűri a VTT és a MMK- ELT által adományozott, alábbi díjakat elnyerő díjazottakat :

 • „Pro Lumine – Innovatív világítás díj 2018 – funkcionális világítás kategóriában”
 • „Pro Lumine – Innovatív világítás díj 2018 – díszvilágítás világítás kategóriában”
 • „Pro Lumine – Innovatív világítás díj 2018 – közösségi létesítményvilágítás kategóriában”
 • „Pro Lumine – Innovatív világítás díj 2018 – sportvilágítás világítás kategóriában”
 • „Pro Lumine – Innovatív világítás díj 2018 – látványvilágítás kategóriában”

 Minden kategóriában egy díj kerülhet kiadásra.

Abban az esetben, ha az 1. fordulóból továbbjutott pályaművek között az adott kategóriában nincs a zsűri által „díjazásra” érdemesnek ítélt pályázat, akkor az érintett kategóriában nem ítélik oda a „díjat”.

Átadásra kerül még a VTT által készíttetett plakett, és az MMK- ELT elismerő oklevele is

6.3.   A „díj” átadása:

 A „díjak ”átadására az MVA és VTT közös rendezvényén, a Lux et Color Vespremiensis Konferencián kerül sor 2018. október 11-én Veszprémben, amelyre a Díjazottak meghívást kapnak.

 

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul