e-villamos online szaklap

Tűzálló kábeltartó-szerkezetek az OBO Bettermanntól

Tűzálló kábelrendszerek szerepe a tűzvédelmi rendszerek működőképesség-megtartásában

| | |  0 | |

Tűzálló kábeltartó-szerkezetek az OBO Bettermanntól

A tűzvédelemben egyre nagyobb súllyal jelennek meg az aktív tűzvédelemi rendszerek, melyek működtetésükhöz villamos energiát igényelnek. Ezeknek a rendszereknek – a biztonsági világítástól a gépi hő- és füstelvezetésen át a tűzoltó felvonókig – közös jellemzője, hogy az energiaellátást és/vagy a kommunikációt villamos vezetékrendszer biztosítja. Tekintve, hogy a tűzvédelmi rendszereknek tűz esetén kell működniük, értelemszerűen a tűzvédelmi rendszerek működtetésében szerepet játszó villamos vezetékrendszerektől is elvárjuk, hogy – egyes részeik – tűz közvetlen hatásának kitéve is képesek legyenek feladatuk ellátására. Az ilyen villamos vezetékrendszereket nevezzük szakszóval tűzálló kábelrendszereknek.

Hiba lenne azt gondolni, hogy a tűzvédelmi rendszerekhez tartozó minden villamos összeköttetést tűzálló kábelrendszerként kell létesíteni, mert az erre vonatkozó ésszerű követelmények függenek a tűzvédelmi rendszer működési logikájától is. Éppen ezért nem véletlen, hogy egyes esetekben (biztonsági világítás, evakuációs hangrendszer) az OTSZ megadja, hogy a tűz hatására a tűzvédelmi rendszerben (esetleg) bekövetkező hiba a rendszer legfeljebb milyen nagyságú részére terjedhet ki, és emiatt a rendszer mely részein szükségtelen tűzálló kábelrendszer kialakítása. A tűzvédelmi rendszer egészére vonatkozó, jogszabályban is előírt működőképesség-megtartás követelményét tehát nem szabad úgy értelmezni, hogy az a rendszer minden elemére egyformán vonatkozik. Az azonban igaz, hogy azoknál a tűzvédelmi rendszereknél, amelyek egymástól térben elkülönült részeit villamos vezetékek kötik össze, a vezetékrendszerek bizonyos részeit tűzálló kábelrendszer formájában kell létesíteni. 

Tűzálló kábelrendszerek a gyakorlatban

Noha többféle műszaki megoldással is létesíthető olyan kábelrendszer, amely (egy meghatározott ideig) tűz közvetlen hatásának kitéve is megtartja áramvezető képességét, a gyakorlatban leginkább az ún. „integrált funkciótartással rendelkező kábelrendszer”-ek alkalmazása terjedt el. Ennek számos oka van, többek között az, hogy ennek a megoldásnak az alkalmazási feltételei adottak a leginkább, és hogy kivitelezési technológiájuk lényegében megegyezik a normál kábelrendszerekével. Ebből fakad, hogy a szakzsargonban a „tűzálló kábelrendszer” fogalma lényegében a lehetséges műszaki megoldások egyikére, az „integrált funkciótartással rendelkező kábelrendszer”-re szűkült.  Az ebben az értelemben vett tűzálló kábelrendszert

  • a tűzálló (azaz „integrált funkciótartással rendelkező”) kábel, és
  • a tűzálló (azaz „integrált funkciótartással rendelkező”) kábeltartó-szerkezet

alkotja.

Különösen fontos annak hangsúlyozása, hogy a tűzálló kábelek rögzítéséhez tűzálló kábeltartó-szerkezetre van szükség: az ugyanis mindenki számára nyilvánvaló, hogy az éghető szigetelőanyagokat tartalmazó kábelekkel „valamit csinálni kell”, hogy tűzállóak legyenek, de kevésbé érthető, hogy miért kellene a kábeltartó-szerkezetekkel foglalkozni (azon túl, hogy készüljenek fémből). Ennek rövid magyarázatát egyrészt a tűzálló kábelek azon sajátosságában találjuk, hogy égésük közben megnövekszik a sérülékenységük a mechanikai hatásokkal szemben, másrészt abban, hogy a fémből készült tartószerkezetek ha el nem is égnek, de hő hatására jelentős mértékben deformálódnak, és ez a deformáció bizony negatívan befolyásolja a sérülékennyé vált kábelek áramvezető képességét.

A tűzálló kábeltartó-szerkezetekre fordított különös figyelmet az a tény is indokolja, hogy a tartószerkezetet – ellentétben a tűzálló kábellel – a helyszínen „gyártják”(számos alkatrész felhasználásával) és ebből következően megfelelőségét (tűzállóságát) a kivitelezés minősége alapvetően befolyásolja.      

Szabványos és kábelspecifikus tűzálló kábeltartó-szerkezetek

A tűzálló kábelrendszer tűzállóságát az MSZE 24102 (DIN 4102-12) szabványban leírt vizsgálati eljárással lehet hitelt érdemlően igazolni, és ez a szabvány a tűzálló kábeltartó-szerkezetek lehetséges kialakítási módját is meghatározza. Ennek révén a tűzálló kábeltartó szerkezetek két fajtáját különböztethetjük meg:

  Kábellétrára fektetett kábel Kábeltálcára fektetett kábel Bilincseken rögzített kábel
Egyedi bilincsekkel Profilsínben rögzíthető egyedi bilincsekkel és kábelvályúval
Alátámasztási/rögzítési távolság 1200 mm 1200 mm 300 mm 600 mm
Alátámasztás módja Kétoldali, egyik oldalon menetesszáras biztosítással Kétoldali, egyik oldalon menetesszáras biztosítással    
Méretadatok Létra szélessége max. 400 mm
Oldalfal magassága 60 mm
Lemezvastagság 1,5 mm
Tálca szélessége max. 300 mm
Oldalfal magassága 60 mm
Lemezvastagság 1,5 mm
A bilincs szélessége 15±5 mm A bilincs szélessége 15±5 mm,
a kábelvályú hosszúsága 200 mm
Maximális terhelhetőség 20 kg/m 10 kg/m    
  • Kábelspecifikus tűzálló kábeltartó-szerkezet: Az MSZE 24102 szabványban foglalt alapjellemzőktől eltérő kábeltartó-szerkezet, amely csak azzal a tűzálló kábellel együtt alkalmas tűzálló kábelrendszer kialakítására, amellyel vizsgálták.
  • Szabványos tűzálló kábeltartó-szerkezet: Az MSZE 24102 szabványban foglalt alapjellemzőknek (ld. 1. táblázat) megfelelő kábeltartó-szerkezet, amely minden tűzálló kábellel együtt alkalmas tűzálló kábelrendszer kialakítására.

Hangsúlyozzuk, hogy a kábeltartó-szerkezetek mindkét fajtájának vizsgálata az MSZE 24102 alapján történik. Különbségük gyakorlati szempontból leginkább abban nyilvánul meg, hogy előbbit – amint arra az elnevezés is utal – csak meghatározott tűzálló kábelekkel együtt lehet szabályosan alkalmazni. Utóbbinál ilyen korlátozás nincs.

Tűzálló kábeltartó szerkezetek az OBO-tól

Az OBO a szabványos és kábelspecifikus tűzálló kábeltartó-szerkezetek széles választékát kínálja, lehetővé téve a feladathoz leginkább illeszkedő műszaki megoldások kiválasztását, vízszintes és függőleges kábelnyomvonalakhoz egyaránt. Valamennyi rendszer rendelkezik a jogszerű forgalmazás és alkalmazás feltételét képező Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvánnyal. Az OBO azonban nemcsak termékkínálatával, hanem műszaki tanácsadással is segíti, hogy a tervezés és a beépítés szakszerűen történjen meg, hozzájárulva ezzel a nagyobb tűzbiztonsághoz.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul