e-villamos online szaklap

Egyedi lámpatest új villamos termék?

| | |  0 | |

Egyedi lámpatest új villamos termék?

Érdekes kéréssel fordultak az MMK-ELT elnökségéhez. Vajon egy egyedi tervezésű lámpatest, ami a kereskedelmi forgalomban nem kapható, új villamossági terméknek minősül? Vagy csak akkor, ha sorozatgyártásba kerül? Az alábbiakban közöljük a tagozathoz eljuttatott kérést, valamint az MMK hivatalos válaszát.

„Mi a beruházó képviselőjeként megbíztunk egy generáltervezőt egy ingatlan felújításának a megtervezésére. A tervezés során a belsőépítészeti tervező egyedi iparművészeti lámpatestet (lámpasort) tervezett be dizájn elemként és hangulat-világításként az ingatlanba, borospalackok újrahasznosításával (félbevágott borospalackok, mint lámpa-búrák), 1-2W-os LED fényforrásokkal. Ilyen lámpasor, lámpatest a kereskedelmi forgalomban nem kapható, ez kizárólag ebbe az ingatlanba kerülne legyártásra és beépítésre.

Felmerült kérdésként részünkről az, hogy ez az egyedi lámpatest a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet értelmében új villamossági terméknek minősül-e vagy sem. Ha igen, akkor az egyedi lámpa gyártójának EU-megfelelőségi nyilatkozatot és műszaki dokumentációt kellene produkálnia, valamint el kellene helyeznie a CE megfelelőségi jelölést, miután a termék megfelel a megfelelőségértékelési eljáráson.

A tervező álláspontja azonban az, hogy mivel ez a termék egyedi és nem kerülne sorozatgyártásra, valamint a kereskedelmi forgalomban jelenleg kapható villamos alkatrészekből kerülne összeállításra, ezért nem vonatkozik rá a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet előírása. Amennyiben így van, a beruházó képviselőjeként mi így is ragaszkodnánk egy olyan gyártói nyilatkozathoz, amelyben rögzítésre kerülne az, hogy a kialakított egyedi lámpatest biztonságos, megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, valamint rendeltetésszerűen és biztonságosan használható, valamint kérnénk az érintésvédelmi szerelői ellenőrzés elvégzését igazoló iratot, a kezelési és karbantartási utasítást (pl. izzócsere elvégzésének mikéntje, takarítás módja, stb.), valamint a villamos vezetékkötési rajzot.

Kalóz Zoltán
műszaki menedzser / építményvillamossági műszaki ellenőr”


„Áttekintettük a kérdéssel összefüggő jogszabályokat, és az alábbi vélemény fogalmazódott meg válaszként:

 A 23/2016. (VII.7.) NGM rendelet 1. §-ában foglalt szabály (1. § A rendelet hatálya a villamossági termék tervezésére, gyártására, megfelelőségének értékelésére, forgalomba hozatalára és forgalmazására terjed ki.) véleményünk szerint nem tesz különbséget az egyedi és a tömeges gyártás és forgalomba hozatal között.

 E rendelet alapján a gyártó (az a természetes vagy jogi személy, aki a terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt egy terméket terveztet, vagy gyártat, vagy forgalmaz) gondoskodik arról, hogy a termék megfeleljen a rendelet 2. mellékletében foglalt biztonsági követelményeknek. E rendelet 1. mellékletében felsorolja, hogy mely termékekre és jelenségekre nem vonatkozik a szabályozás. Ezek között szintén nem található olyan kategória, melybe a kérdéses egyedi termék beletartozhatna. 

Az e rendelet hatálya alá nem tartozó termékek és jelenségek

  1. Robbanásveszélyes légkörben történő felhasználásra szánt villamossági termékek.
  2. Radiológiai és orvosi célokra szolgáló villamossági termékek.
  3. Személy- és teherfelvonók, valamint a felvonókban való használatra tervezett biztonsági berendezések.
  4. Villamosenergia-fogyasztásmérők.
  5. Háztartási csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok.
  6. Villamos karám áramszolgáltató egységei.
  7. Rádióelektromos interferencia.
  8. Speciális villamossági termékek hajókon, repülőgépeken vagy vasúton való felhasználásra, amelyek megfelelnek az olyan nemzetközi szervek által összeállított biztonsági rendelkezéseknek, amelyekben a tagállamok részt vesznek.
  9. Szakembereknek szánt, rendelésre készült értékelő felszerelések, amelyeket kizárólag kutatási és fejlesztési létesítményekben lehet használni kutatási és fejlesztési célból.

 Annak ellenére, hogy valószínűsíthetően a megtervezett lámpatest beépítendő elektromos alkatrészei mind megfelelnek az érintett hazai és uniós előírásoknak (van CE minősítésük) a gyártási folyamat során előállított termék esetében lehetnek olyan elemek, további összetevők és jelenségek (felfüggesztés, rögzítés, borosüveg mint búra kapcsolódása, szigetelés, hőhatás, ív stb.), melyek indokolják a jogszabályi feltételek végrehajtását. Meglátásunk szerint a gyártó által kiállított megfelelőségi nyilatkozat, vagy pedig a piacfelügyeleti hatóság előzetes álláspontjának a kikérése biztosíthatja az egyedi tervezési termék megfelelőségét.

Üdvözlettel: dr. Virág Rudolf”

Érintett jogszabályok

LED

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul