e-villamos online szaklap

Kecskeméten tárgyaltak a Magyar Mérnöki Kamara vezetői

| | |  0 | |

Kecskemétre látogatott március 17-én és 18-án a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) alelnöki tanácsa és elnöksége. A mintegy 18 ezer jogosított szakági tervezőt, szakértő mérnököt számláló, és csaknem 13 ezer műszaki ellenőrt és felelős műszaki vezetőt nyilvántartó köztestület vezetői az ország egyik leggyorsabban fejlődő településén – városi és megyei vezetőkkel tárgyalva – igen sűrű és sikeres programot bonyolítottak.

Az országos kamara irányítói megbeszélést folytattak Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszonnyal, Gaál József alpolgármesterrel, valamint a helyhatóság által március 1-jével létrehozott mérnökiroda vezetõjével, a város korábbi fõépítészével, Öveges Lászlóval, elsõsorban a helyi mûszaki szakemberek közremûködési lehetõségeirõl a város fejlesztési terveinek megvalósításában. Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke a találkozón röviden összefoglalta azokat az aktuális mérnökpolitikai feladatokat – például a szakmai önkormányzat igen sikeres részvételét az új, készülõ közbeszerzési törvény koncepciójának kialakításában, a német tervezési rendszer hazai adaptálásában, vagy az építési engedélyezési eljárások egyszerûsítésében –, amelyek mind-mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jövõ beruházásainál ne szaladjanak el az árak, és megfelelõ legyen a minõség.

A város konkrét fejlesztési elképzeléseirõl szólva, polgármester asszony elmondta: elõkészítés alatt állnak a területfejlesztési operatív program – összesen mintegy 23 milliárd forint értékû – projektjei. A mostani uniós programozási-finanszírozási ciklusban az egykori szovjet laktanya mintegy tízhektáros területén egy nagyszabású bérlakásfejlesztési program részeként új városrész születne, amely nemcsak építési feladatként adhatna munkát a mérnököket, hanem azért is, mert innovatív technológiákat alkalmazó „zöldváros” modell valósulhatna meg. Az itt letelepülõ iparvállalatok munkatársainak megfelelõ lakókörülményeket és munkamobilitást biztosító bérlakásfejlesztési programba bekapcsolódhatnak a megyei kamara tartószerkezeti mérnökszakértõi, akik segíthetnek a meglévõ épületállomány állékonysági vizsgálatainak elvégzésében.

Ugyancsak jelentõs kecskeméti fejlesztés lesz a KÉSZ Zrt. áprilisban induló, start-up vállalkozásokat kiszolgálni hivatott innovációs inkubátor központja, valamint a mûszaki fõiskolával szemközti, héthektáros területen az egyetemi campus fejlesztése.

Szemereyné Pataki Klaudia hangsúlyozta: számít a helyi mérnökök tudására, és szakmai kérdésekben szorosabb együttmûködés kezdõdik majd a helyhatóság mérnökirodája és a mintegy hétszáz tagot számláló Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara között. Polgármester-asszony javasolta, hogy a mérnöki kamara illessze be az építési engedélyezési rendszer átalakítására vonatkozó javaslataiba azt is, hogy kerüljön sor az építési engedélyek érvényességi idejének felülvizsgálatára. A három év eltelte után ugyanis minden tervet újra el kell készíttetni jelentõs kiadásokkal, holott a tervek nagy része továbbra is alkalmas lenne, ha a jogszabály miatt nem járna le az érvényességi ideje. Kérte, hogy a mérnöki kamara támogassa olyan szabályozás létrehozását, amely takarékosabb megoldásokat tesz lehetõvé.

A megye 2014-2020 közötti uniós támogatású fejlesztési terveit és a mérnöki közremûködések lehetõségeit tekintette át a kamarai küldöttség a megyei közgyûlés elnökével, Rideg Lászlóval. Miután Bács-Kiskun megye jelentõs hosszúságú országhatárral rendelkezik, érdekelt a határon átnyúló fejlesztésekben. Ennek hosszabb ideje kiemelt célterülete a Homokhátság vízgazdálkodása. A megye vizes mérnökei segítséget nyújthatnak ahhoz, hogy a kapcsolódó fejlesztési projektek megtervezése és kivitelezése sikeres legyen.

A kamarai képviselõi a megyei kormányhivatal fõigazgatójával és igazgatójával az együttmûködési lehetõségekról tárgyaltak, s felajánlották, hogy a területi kamara szakértõi egyes szakkérdésekben támogathatják a megyei államigazgatási kollégium munkáját, valamint egyes kiemelt beruházások elõkészítését. Jelezték, a szakmai önkormányzat kész a kormányhivatal és a kamara ellenõrzési tevékenységének összehangolására is.

Az országos kamara elnökségi tagjai ellátogattak a Mercedes kecskeméti gyárába, melynek felépítésében, megvalósításában a szakmai önkormányzat különbözõ szaktervezõi kezdetektõl részt vettek, a fejlesztési feladatokban pedig részt vesznek ma is.

A kétnapos tárgyalássorozat március 18-án a Kecskeméti Fõiskolán folytatódott, ahol a duális képzés tapasztalatairól, a tervezett Msc-s mérnökképzésrõl, valamint az MMK Duális Képzési Tanácsba delegált képviselõjével történõ együttmûködési lehetõségekrõl tárgyaltak a köztestület vezetõi dr. Ailer Piroska rektor asszonnyal és a bajai Eötvös József Fõiskola rektorával, dr. Melicz Zoltánnal.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul