e-villamos online szaklap

Szabadon választható továbbképzés

| | |  0 | |

Többhónapos munka eredményeként számos változtatást vezetett be a kamara a szabadon választható - kreditpontos - képzésekkel kapcsolatban, sőt a folyamat most is tart. A változások elsősorban az oktatást végző szervezeteket, cégeket érintik, de alig érintik a továbbképzésben résztvevő mérnököket.

Szerkesztõségünket Dr. Csenke Zoltánné, a Továbbképzési Bizottság elnöke, Péter Annamária, az Oktatási és Továbbképzési Iroda irodavezetõje és Kassai Ferenc alelnök informálta.

Egy kis történelem
A továbbképzési kötelezettséget, a kreditpontos rendszert a 103/2006.(IV.28.) kormányrendelet vezette be 2007. január 1-én. Az elsõ 1-2 évben a képzések szervezésének lehetõsége a szervezõk körében még nem volt ismert – a kamara 30-40 céggel dolgozott együtt. Ez a kis szám egyszerûsítette az ügymenetet, és hogy egyáltalán teljesíthetõ legyen az elõírt pontszám a képzések az elbírálás során magasabb pontszámot kaptak.

A konkrét ügymenet – ma is így történik – a következõ. A kamarához beérkezik a kérelem egy képzés megrendezésére. A Kamarai Továbbképzési Bizottság (KTB) dönt a pontértékrõl az illetékes szakmai tagozatban mûködõ Szakterületi Munkabizottság javaslata alapján. A KTB az esetek 90-95%-ában elfogadja a tagozat javaslatát, elenyészõ számú esetben módosít rajta, az egységes szempontok érvényesítése érdekében.

Mára a helyzet megváltozott.
Sok gyártó - kereskedõ cég fantáziát, de elsõ sorban üzletet lát a kreditpontos képzésekben, minek eredményeképpen ma közel évi 1000 képzést akkreditálnak a kamaránál. A hatalmas szám a minõség romlásához is vezet, ugyanakkor az apparátus egyre nehezebben birkózik meg a feladatokkal, különösen az ellenõrzéssel. Természetesen az ügyintézési határidõ is aránylag hosszú, jelenleg két hónap. Ehhez hozzájárult az is, hogy az útmutatót, pályázati kiírást és egyéb fontos tájékoztatót – az eredménybõl láthatóan - sok cég el sem olvassa, így hiányos, nem szabályos jelentkezést nyújt be. Ezen cégek hiánypótlásra való felszólítása, a folyamatos egyeztetés szintén rengeteg idõt, energiát emészt fel.
Legnagyobb probléma azonban a képzések felhígulása, az evõs-ivós termékbemutatók terjedése, általában a piaci haszonszerzés megjelenése a továbbképzésben. Ezzel párhuzamosan néhány esetben visszaélésre is fény derült, teszem azt egy cég a két-három évvel azelõtti akkreditációs törzsszámával szervezett új képzést, amire természetesen a résztvevõk – nagy felháborodásukra – nem kaphattak kreditpontot. Ugyanígy felzúdulást kelt, amikor egy cég a három éve még többpontosra értékelt képzésére idén már csak esetleg fél pontot kapott.

A kamara az élet diktálta igényekre reagálva különbözõ minõségbiztosítási elemeket vezetett be.
-    Eltörölte a naptári éven áthúzódó programok lehetõségét; ezentúl csak adott naptári évre lehet pályázni.
-    A képzések ismétlését ezentúl (minimális, 5000 Ft-os díj ellenében) pontosan le kell jelenteni.
-    A képzések tematikája ad hoc jellegének megszüntetése érdekében a programok elõzetes, szigorú megkövetelése, elõadás-összefoglalók, az elõadók nevének lejelentése.
-    Az ÚTMUTATÓ alapján kitöltött, formailag lényegében meghatározatlan folyamodási forma helyett pályázati rendszer (http://mmk.hu/?page_id=44), ami világosan leírja a feltételeket, és átlátható formát ad a kérvénynek.
-    A Tagozatok évente prioritást élvezõ témákat fogalmaznak meg (idén még nincs közzétéve), amelyek az értékelésnél több pontra számíthatnak. Ezzel párhuzamosan szigorodik a szakmaiság.
Az értékelési szempontok egyébként most is ki- és átalakítás alatt állnak.

Fontos és kiemelendõ még, hogy a sokkal objektívebb értékelést lehetõvé tévõ, felnõttképzési akkreditációval rendelkezõ cég által szervezett képzéseket az elbírálásnál elõnyben részesíti a kamara. A színvonal megõrzését, a nem megfelelõ elõadások kiszûrését szolgája az elõadás-ellenõrzõ pozíció is. A szúrópróbaszerû ellenõrzéseket kamarai megbízottak hajtják végre. A Továbbképzési Bizottság várja kollégák visszajelzéseit a továbbképzések minõségére vonatkozóan, de örülnek annak is, ha mindentõl függetlenül megírják véleményüket egy-egy képzésrõl.
(Az aktuális képzések listája letölthetõ itt.)

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a cégek kizárása a területrõl szóba sem került, viszont az idõben történõ ügyintézéshez és a képzések színvonalának tartásához nagyobb adminisztrációs fegyelem szükséges részükrõl.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul