e-villamos online szaklap

KÁT-eredmények

| | |  0 | |

Az Európai Unió környezetvédelmi célkitűzéseivel összhangban hazánk is ösztönzi (ösztönözte?) a megújuló energiaforrásból nyert energiával, illetve a kapcsolt módon történő villamosenergia-termelést. 2008. január 1-jétől a kötelező átvételi rendszerben termelő erőművek (KAT) alkotnak mérlegkört, amelynek felelőse a MAVIR ZRt. lett.

A kötelezõ átvétel keretében megvalósult villamosenergia-értékesítés 2008-ban

A VET arra kötelezi a kereskedõket, a termelõi engedélyeseket, valamint az importálókat (KAT átvevõk), hogy átvegyék a MAVIR által hatósági áron megvásárolt villamos energiát. Az átvevõi árat a MAVIR ZRt. határozza meg. Ennél sem nettó vesztesége, sem nettó nyeresége nem keletkezhet. A MAVIR ZRt. által hatósági áron átvett villamos energia „támogatás” számított összege 2008-ban 66,9 milliárd forint volt. Ebbõl 47,6 milliárd Ft (70%) a kapcsolt, 18,4, a megújuló energiából való termelés után járt. A hulladéktüzelés 0,6, a vegyes pedig 0,4 milliárd Ft támogatást kapott. A 2007. évi KAT-hoz képest 18,7 milliárd Ft (39%) volt a többlet. Ebbõl a kapcsolt termelés részesedése 14 milliárd Ft (42%), a megújulóké pedig 4,6 milliárd Ft (33%) volt.

2008-ban a kötelezõen átvett villamos energia 6133 GWh volt, ami 23% növekmény az elõzõ évhez képest. A teljes mennyiségbõl 69% kapcsolt, 29% megújuló energia-forrásból származott Az értékesítés ezzel megegyezõ mértékben (29%-kal) nõtt

2008. január 1-én megszûnt a délutáni völgy, nõtt a csúcsidõszak aránya. A szökõév 8784 órájából 46% volt a csúcsidõ, Ezen zónában. 2007-hez képest a megújuló kategória 60%-kal, a kapcsolt 79%-kal növekedett. Az idõbázisnál nagyobb növekmény a jobb egységár ösztönzésének tudható be.

A biomasszából elõállított villamos energia, 1323 GWh-ra növekedett (15%).

Közel kétszeresre nõtt a szélerõmûvek termelése, döntõen a beépített teljesítõképesség-növekedés miatt. 2008 végén 112 MW szélerõmû-kapacitás mûködött az elõzõ év végi 53,7 MW-tal szemben.

Az 5 MW-nal kisebb teljesítményû vízerõmûvek villamosenergia értékesítése 26%-kal emelkedett a nagyobb vízhozam es az 1,5 MW-os Kenyeri Vízerõmû belépése miatt. Ez 2008. áprilistól 13,5 MW-ra növelte e csoport kapacitását.

A hulladéklerakó, illetve szennyvízkezelõ gázerõmûvek 15, illetve 2 GWh-át értékesítettek. 2008 végére a két kategória együttes beépített teljesítõképessége meghaladta az 5 MW-ot. A növekedés nagyobb része átsorolásból adódik.

A hazai megújuló villamos energia 5,2%-ra növekedett, ami meghaladja az EU felé 2010-ig vállalt 3,6%-ot. Ez két hatás eredõje. A hazai felhasználás – az év utolsó negyedében jelentkezõ gazdasági válság hatására – lényegében 43,9 TWh-n stagnált. A „zöld áram” viszont 30%-kal (2270 GWh-ra) emelkedett, elsõsorban a biomassza vegyes tüzelésû nagy erõmûvek termelésnövekedése miatt. (Pl. Mátrai Erõmû). 2008. január 1-jétõl új kategória a vegyes (hulladék es fosszilis, megújuló es fosszilis) tüzelés, ami 70 GWh volt (ebbõl 62 GWh a hulladék). A kifejezetten hulladék kategória szerinti értékesítés kb. 86 GWh-t tett ki a vizsgált idõszakban.
A kapcsoltan termelt, átvételre kötelezett energia mennyisége 24%-kal (822 GWh) növekedett. A növekményt 46%-ban az összesen 107 MW kapacitás adta. Ebbõl 95 MW a Debreceni Kombinált Ciklusú Erõmû, a maradék 4 darab „20 MW alatti” gázmotoros egység.

A KAT átlagár (megújuló, kapcsolt és egyéb kategória együttesen) 9,7%-kal, 26,20 Ft/kWh-ra emelkedett. Ebbõl a megújuló 25,33 Ft/kWh, a kapcsolt 26,75 Ft/kWh volt.

Az értékesítés és a hozzá kapcsolódó „támogatás” jogcímenkénti kategóriák szerint csoportosított adatait a táblázat foglalja össze.

A kötelezõ átvételû villamos energia átvételi átlagára kategóriánként Ft/KWh

A „fajlagos támogatás” 10,91 Ft/kWh volt, ami az elõzõ év azonos idõszakához képest 13%-kal magasabb.

Az átvételi kötelezettség keretében értékesített villamos energia és a hozzá kapcsolódó pénzügyi elszámolás alakulása

Forrás: MEH A közölt adatok az engedélyesek által szolgáltatott adatok Hivatal általi összegzéseként álltak elõ.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul