e-villamos online szaklap

Összefoglaló az új minősített szerelői rendszer bevezetéséről

| | |  0 | |

Összefoglaló az új minősített szerelői rendszer bevezetéséről

A 2023. július 1-jei indult egységes minősített szerelői rendszer alapjaiban épít a korábbi E.ON partneri rendszerre és az ELMŰ ajánlott szerelői rendszerre (ASZR) is. Az új megnevezés célja, hogy erősítsék az új pályázati rendszerben részt vevő szerelők iránti bizalmat.

Az országban bekövetkezett tulajdonosi változások hatásai az E.ON Hungaria társaságcsoport és az ELMŰ–ÉMÁSZ által üzemeltetett zárópecsétbontási rendszereket is jelentős mértékben érintették. Ez az átrendeződés indukálta a plombabontási rendszerek harmonizációjának igényét, melynek irányelvei már 2021. végén kijelölésre kerültek, ami után kidolgozásra kerültek a közös rendszer működési alapjai és a tervezett átállás. Ezzel párhuzamosan a piac a meglévő zárópecsétbontási rendszerek jogfolytonos üzemeltetését is megkövetelte – olvasható a Villanyszerelők Lapja 2023. július-augusztusi számában megjelent cikkben.

Új pályázat

Az új E.ON minősített szerelői feljogosítási rendszer pályázati dokumentációja 2023. január végén került publikálásra a MEE VET honlapján mindhárom E.ON elosztói engedélyesi területre (EED, EDE, EEL), amely egy E.ON DSO-k vonatkozásában átjárható keretrendszert biztosít a zárópecsétbontás vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy az új E.ON minősített szerelői rendszer bevezetésével a feltételeket teljesítő regisztrált szerelők mindhárom elosztó területén végezhetnek plombabontási tevékenységet.

A módosítás az MEE VET által kiadott regisztrált szerelői tevékenységet (VETr azonosítókat) nem érinti, viszont az E.ON minősített szerelői pályázat benyújtásának alapfeltétele, hogy a jelentkezők rendelkezzenek érvényes regisztrált szerelői jogosultsággal.

Az új E.ON minősített szerelői rendszer tagjai kizárólag azok lehetnek, akik:

  • a pályázati űrlapot kitöltötték, valamint azt a MEE VET honlapján a megjelölt felületen beküldték,
  • az E.ON elosztói engedélyesei által szervezett oktatáson részt vettek, és a vonatkozó vizsgaelvárást sikeresen teljesítették,
  • az érvényes FAM végzettség, és a bevizsgált FAM eszközök meglétét hitelt érdemlő módon igazolták.

Azon pályázók, akik rendelkeztek aktív ajánlott szerelői minősítéssel az ELMŰ Hálózati Kft. területén, mentesültek az oktatás és vizsgáztatás alól. Részükre folyamatos jogosultság mellett a zárópecsétbontás bejelentésének menetében nem lesz változás – írja a VL.

Új minősítések kiosztása

A zárópecsétbontási jogosultságok nyilvántartásánál azoknak a regisztrált szerelőknek, akik 2023. januárjáig rendelkeztek ELMŰ területén ASZR jogosultsággal, megmaradnak az azonosító kódjaik, amivel a plombabontással járó engedélyezési igényeiket intézhetik. Akik új belépőként jelentkeztek, azok számára az „ASZR” előtag megmarad, azonban új azonosítók, valamint PIN-kódok kerülnek kiosztásra 2023. július 1-jétől. Az új belépőknek az ügyintézés menetéről és esetleges változásairól tájékoztatást küldenek. Az aktív E.ON partneri megállapodások és ELMŰ ASZR minősítések 2023. június 30-án hatályukat vesztik, és az új pályázati feltételeknek megfelelt regisztrált szerelők az új egységes E.ON minősített szerelői rendszer keretei között végezhetik a továbbiakban a tevékenységüket.

A Villanyszerelők Lapja 2023. július-augusztusi számában olvasható cikkben – a fentieken túl – összefoglaló olvasható a közel 1000 fő részvételével lezajlott oktatások és a vizsgáztatások tapasztalatairól. 

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul