e-villamos online szaklap

Ívhiba-érzékelő készülékek szabványa

| | |  0 | |

Ívhiba-érzékelő készülékek szabványa

2022. október 1-jén megjelent az MSZ EN 62606:2022 EV Ívhiba-érzékelő készülékek általános követelményei (IEC 62606:2013, módosítva + AMD1:2017) egyesített változat magyar nyelvű verziója, mely az MSZ EN 62606:2014 és az MSZ EN 62606:2013/A1:2018 egybeszerkesztett kiadása.

Ez a szabvány a háztartási és hasonló használatra szánt ívhiba-érzékelő készülékekre (AFDD-kre) vonatkozik, amelyeket olyan váltakozó áramú áramkörökben való használatra terveznek, amelyek névleges feszültsége legfeljebb 440 V, 50 Hz, 60 Hz vagy 50/60 Hz névleges frekvenciájú váltakozó feszültség, valamint névleges árama legfeljebb 63 A.

Ezek a készülékek a rögzített szerelés végáramkörében az olyan ívhibaáramok hatásai következtében fellépő tűz kockázatának csökkentésére alkalmasak, amelyek bizonyos feltételek mellett a meggyulladás veszélyét jelentik, ha az ívelés fennáll.

Ez a szabvány az olyan készülékekre vonatkozik, amelyek egyidejűleg ellátják a tűzveszéllyel összefüggő ívelési áram érzékelését és megkülönböztetését, valamint meghatározza az előírt feltételek melletti működési kritériumokat az áramkör nyitására vonatkozóan, ha az ívelési áram meghaladja az e szabványban megadott határértékeket.

E szabványnak megfelelő AFDD-k, a meg nem szakított nullavezetővel rendelkező készülékek kivételével, alkalmasak az IT-rendszerekben való használatra.

Elemekről (akkumulátorokról) vagy a védett áramkörtől különböző áramkörről táplált AFDD-kre ez a szabvány nem terjed ki.

Forrás: mszt.hu

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul