e-villamos online szaklap

Az MMK elnökségének állásfoglalása a kata-változások kapcsán

| | |  0 | |

Az alábbiakban a Magyar Mérnöki Kamara elnökségének állásfoglalását osztjuk, amelyet a kisadózói törvény módosításához kapcsolódó eljárási kérdésekben fogalmaztak meg.

A Magyar Mérnöki Kamarában tömörülő mérnökök (tervezők, szakértők, műszaki ellenőrök) jelentős része a kata (kisadózó vállalkozások tételes adója) adózási lehetőségének keretei között működik.

A tervezők általában 1-1 munkafeladat során kapcsolódnak megbízóikhoz, normál esetben vállalkozási díjuk a pár százezer és az 1-2 milliós kategóriát jelentik. Természetesen, akik nagyobb munkafeladatot (pl. társasház, úttervezés vagy vízügyi tervezés egyes esetei) nyernek el, elképzelhető a 3 millión felüli szerződéses összeg.

A szakértők tevékenysége sokkal inkább elaprózott, hisz munkájuk általában nem folyamatos munkavégzést jelent azonos partnerek számára.

A műszaki ellenőrök jellegzetesen egyidejűleg több kivitelezés munkáit tudják elvállalni, ami viszont gyakran havi számlázást jelent. Ez azonban nem fedi a munkaszerződés fogalmát, hisz munkájuk 1-1 kivitelezésen ritkán haladja meg a heti 5-10 órát, így van lehetőségük a héten belül több munkahelyen is megfordulni.

Megbízóik jellegzetesen cégek, díjazásaik nagyrészt 3 millió Ft alatti, illetve a nagyobb munkákat vállalók mérnöki vállalkozásokat alapítanak. Nagy számban vannak közöttük nyugdíjasok és mellékfoglalkozásúak. Ezekben a szellemi munka a meghatározó, minimális a saját beruházás, anyagköltség és eszközhányad mellett. Mérnökeink projektekhez csatlakozva eseti megrendelésekre, változó megbízók számára végeznek munkát. Így sem a mérnök, sem megbízója oldaláról fel sem vetődhet a színlelt foglalkoztatás gyanúja.

Látható, hogy a kata felel meg leginkább annak a tevékenységnek, amit folytatnak, viszont a most elfogadott törvény, mivel kizárólag „saját termékeikkel, szolgáltatásaikkal közvetlenül a lakosságot kiszolgáló egyéni vállalkozások”, ill. „főfoglalkozású egyéni vállalkozó” választhatja a katát az egyéni mérnök vállalkozások igen jelentős hányada ellehetetlenül. Vélhetőn közülük számosan visszaadják az „ipart”, (főként a nyugdíjasok, akik számára pedig igen jelentős a nyugdíjkiegészítés) illetve más adózási forma választására kényszerül.

A Magyar Mérnöki Kamara nagy részben megérti és támogatja a törvénymódosítás szándékát, céljait, főként a bújtatott foglalkoztatás lehetőségének a megszüntetését. Ugyanakkor rendkívüli módon nehezményezi az „átállás” teljesíthetetlen határidejét és az egyéb eljárási nehézségeket. Ez pedig nem csak a vállalkozó mérnököket sújtja, hanem a megbízóikat és a konkrét projektjeik megvalósíthatóságát veszélyezteti. Ugyanis folyamatban levő tervezési, kivitelezési, szakértői szerződéses feltételeinek a módosítását – esetleg ellehetlenülését – is magába rejti.

Mindezek miatt támogatjuk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara javaslatait a törvény korrekciójára, különös tekintettel a 2023. január 1-i hatálybalépésre, továbbá, hogy a kata választási lehetőségei az egyéni vállalkozókon túl a jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozásokra is terjedjenek ki, akik ma is választhatták ezt az adózási lehetőséget.

Szükségesnek tartjuk a részletszabályok kidolgozása során a fenti építésgazdasági vonatkozások megfontolását, amihez készséggel ajánljuk a közreműködésünket.

Annak érdekében, hogy az egyéni vállalkozó mérnökök számára reális választási lehetőségek nyíljanak, javasoljuk az átalányadózás feltételei között egy új, –70%-os költségelszámolási kategória bevezetését.

Meggyőződésünk, hogy a fenti korrekció hasznosan szolgálná azt az építő munkát, amiben a magyar mérnök kulcsszereplő.

Magyar Mérnöki Kamara elnökségének képviseletében:
Wágner Ernő
elnök

ÁllásfoglalásMagyar Mérnöki Kamara

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul