e-villamos online szaklap

Elnökségi beszámoló 2018-2021

Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozat

| | |  0 | |

Az alábbiakban beszámolót adunk a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozatának 2018-2021 közötti időszakának tevékenységeiről, eredményeiről.

1. Tagozati adatok

A Tagozatnál regisztrált taglétszám az utolsó (2021. évi) adat szerint 2769 fő, a létszám az utolsó négy évben nem változott lényegesen, stagnál.

A létszám az országos területi megoszlást nézve azt mutatja, hogy a Budapesti és Pest Megyei Kamaránál van tagjaink 51 százaléka, a többi 18 megyei kamaránál, kamaránként 1,8–4,5 százalék képviseli szakmánkat.

Tagjaink életkori megoszlása: a 40–70 év életkorú generáció teszi ki a taglétszám felét.

A tevékenységi területhez kötött jogosultsággal rendelkezőket illetően a tervezési és szakértői jogosultsággal rendelkezők a létszám 70 százalékát képviselik a tagok közül, de meg kell említeni, hogy a kamarai tagsággal rendelkező nyilvántartottak ( műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők ) száma körülbelül azonos a tagok létszámával. Pontos adat nincsenek arra vonatkozóan, hogy hány nyilvántartottnak van tervezési vagy szakértői jogosultsága is.

Ezek az adatok hamarosan változni fognak abban a vonatkozásban, hogy az új kamarai Alapszabály bevezeti az elsődleges tagságot a tag nyilatkozata alapján.

Nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy hány tagunknak van vezető tervezői címe, illetve ehhez kapcsolódóan hányan végezhetnek tervellenőrzést.

Tagozatunkat az elnök vezeti az alelnökök (2 fő) és a tagozati elnökség  (6 fő tag és 3 fő póttag)  bevonásával, ebben a tagozati titkár segít.

A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlésében tagozatunkat 8 küldött képviseli.

Választott tisztségviselőink még: a Szakmai Gyakorlat Szakirányúságát Vizsgáló Szakértői Testület tagjai, illetve a Testületnek a tagok által megválasztott elnöke.

Három szakosztályunk van: Villamos Tervezői, Elektronikus Vagyonvédelmi, Épületautomatikai és Irányítástechnikai Szakosztály.

Összesen 11 szakcsoportunk van a területi kamaráknál.

A tagozati kommunikáció a Mérnök Újságon és a honlapunkon, illetve rendszeresen megjelenő hírlevelünkön keresztül történik, a hírlevelet tagjaink nagyrésze megkapja.

A Tagozatnak a Kamarán kívüli külső forrásból származó bevétele nincsen, az MMK-tól kapott pénzeszközökből gazdálkodik, azok keretein belül.  A korábbi 500.000, 2019-ben 1.403.523 forintos keretet általában a tagozati munkát végzők honorálására használtuk fel.  A 2020. évben egy, a korábbihoz képest emelt, 2.860.768 Ft-os működési keretet kaptunk az MMK-tól, amelyet nem használtunk fel teljes mértékben, tartalékolva a 2022 évre, anyagi alapot teremtve a tisztújítást követően hivatalba lépő új elnökségnek. A felhasznált pénz a tagozati tevékenységet végzők munkájának elismerésére lett fordítva. Dologi kiadásaink gyakorlatilag nem voltak.

A Feladat Alapú Pályázatokra kapott összegek a pályázatokat elkészítők részére lettek kifizetve, úgyszintén a beszámoló (jogosultsági) vizsga anyagok készítői is díjazva lettek.

2. A Tagozat tevékenysége

A kibővített Elnökség egy évre előre meghatározott rendszerint átlagban másfél havonta tart elnökségi ülést, az üléseket általában az előre elküldött napirend alapján az elnök vezeti, az ülésekről emlékeztető készül.

A tagozati tevékenység tevékenységi körökre létrehozott munkacsoportokban folyik, illetve szakreferensek és kapcsolattartók által történik. Egy-egy konkrét feladat elvégzésére, koordinálására témafelelősök kapnak megbízást.

Ilyen témafelelőseink, illetve munkacsoport-vezetőink vannak a tűzvédelem (OKF: Országos Tűzvédelmi Szabályzat, TvMI), robbanásvédelem, szabványok, villámvédelem, oktatás-továbbképzés, áramszolgáltatók)  területein. Tagot delegáltunk az MMK FAP testületébe.

Külső kapcsolatainkat (Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Villamosenergia Társaság, Világítástechnikai Társaság, Országos Katasztrófavédelmi Felügyelet, Elekromosipari Magánvállakozók Országos Szövetsége, Magyar Szabványügyi Testület, Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft, felsőoktatási intézmények [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Óbudai Egyetem] kivitelezők és forgalmazók, Szolgáltatók) állandó megbízottainkon keresztül, illetve egy-egy konkrét ügyhöz kapcsolódóan megbízott kapcsolattartókkal intézzük.

Képviseltetjük magunkat az Épületgépészeti Tagozat alatt működő Épületenergetikai és Energiahatékonysági Szakosztály elnökségében, továbbá Település Energetikai Szakosztály elnökségében, valamint az Ágazati Készségtanácsban.

Kiemelt tevékenységi körök

Beszámoló (jogosultsági) vizsga vizsgakérdések, felkészítést segítő összefoglaló, kérdésbank összeállítása, kötelező szakmai továbbképzések törzsanyagai, előadások  kontrollálása, előadók szervezése, javasolt előadások befogadása,  norma szerinti villámvédelem vizsgáztatás és vizsgaelőkészítés, tanúsítványok kiadása,  jogszabályokhoz kapcsolódó szakmai tevékenységek (Országos Tűzvédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek, villamos  berendezések és védelmi rendszerek tervezésével, létesítésével foglakozó, Műszaki Biztonsági Szabályzatot létrehozó  Szakbizottsági közreműködés), jogszabályok véleményezése, a Magyar Szabványügyi Testület Szakbizottságaiba delegált 11 képviselőnkön keresztül történő szabványalkotás, Feladat Alapú Pályázatokon való részvétel és pályázati anyagok készítésének segítése és  elfogadása, a Kamarához beérkező kérdésekkel, illetve aktuális témákkal kapcsolatos kamarai állásfoglalások kiadása, konferenciákon és szakmai rendezvényeken való részvétel, szakmai díjak kiadása, vezető tervezői címek kiadására vonatkozó kérelmek elbírálása.

A tevékenységünkhöz tartozó néhány konkrétum:

  • Tanúsítási szabályzat kibővítés két új tanúsítással ( Világítástechnikai rendszerek, Robbanásbiztos rendszerek és berendezések)
  • Norma szerinti villámvédelemúj vizsgaszabályzat
  • A nem norma szerinti villámvédelem egységes műszaki követelményrendszerének kialakítása és javaslat a teljes villámvédelmi szabályrendszer jövőbeli egységesítésére. (FAP 2020)
  • Építményvillamossági tervezés robbanásveszélyes környezetben (FAP 2021)
  • Épületautomatika összefüggésben az Energiahatékonysági kötelezettségi rendszerrel (FAP 2021)
  • Aktív részvétel az MMK 2021 évi tisztújításának jelöltállítási folyamatában.
  • Pro-Lumine Díj, A Fény Mestere különdíj
  • Elfogadott javaslatok MMK kitűntetésekre (Zielinsky Szilárd díj, Az Év Mérnöke/Aranygyűrű díj, MMK Tiszteletbeli Tagság)
  • Szakmai konferenciák (MSZ 447:2019, Idea Electric 2019, Planet 2021  Expo)
  • Kamarai állásfoglalások (koordinált túlfeszültségvédelem tervezésének-kialakításának minimális követelményei az épületek és építmények erősáramú villamos hálózatán; metroalagút kivitelezésénél felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri tevékenységről; kamerás vagyonvédelmi rendszerek tervezésez szükséges jogosultságról; állásfoglalás az MSZ 447:2019 szabvány tervezési szempontjairól).

Budapest, 2022. 01. 14.
Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozat Elnöksége
Kun Gábor
elnök

Elektrotechnikai Tagozat

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul