e-villamos online szaklap

Végső menedékes villamosenergia-kereskedőt jelölt ki JAS Zrt. ügyfeleinek a MEKH

| | |  0 | |

Kisebb pánikot okozott az elmúlt hetekben a hazai villamosenergia-piacon, hogy az egyik kereskedő egyszer csak beszüntette a szolgáltatást az ügyfelei egy jelentős részének. Az „ellátatlan állományba” került cégek számára a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jelölt ki végső menedékes szolgáltatót.

A MEKH 2021. november 24-én kelt határozatában a JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóinak végső menedékesként való ellátására az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes szolgáltatói engedélyest jelölte ki.

Az ellátásra való kijelölés 2021. december 1. napjától határozott időtartamra, 2022. április 1. napjáig szól. A kijelölés időtartama alatt az MVM Next Zrt. köteles az érintett felhasználókat a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron ellátni.

A JAS Budapest Zrt. egyetemes szolgálatásra jogosult felhasználóival kapcsolatos intézkedésre a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 51. § (1) bekezdése alapján került sor.

A MEKH felhasználói jelzések alapján 2021. október 19-én hatósági ellenőrzést indított a JAS Budapest Zrt.-nél, amelynek során megállapította – többek között –, hogy az Engedélyes egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználói 2021. november 4-étől elosztói ellátásban vannak „a JAS Budapest Zrt. az ellenőrzési körén kívülálló elháríthatatlan külső okok miatt”. A JAS Budapest Zrt. tájékoztatásai alapján az érintett felhasználóknak az „energiapiaci árviszonyok” alakulása miatt „nem fog tudni villamos energia ellátást biztosítani 2021.11.04.-től”. A Hivatal a beérkezett információkat úgy értékelte, hogy a JAS Budapest Zrt. közel állhat a gazdasági-pénzügyi ellehetetlenüléshez – habár ennek megállapítása nem a MEKH hatásköre –, illetve az általa nyújtott villamosenergia-ellátás fenntartásához szükséges villamos energia beszerzése a villamosenergia-piacon tapasztalható módon megemelkedett, magas árakon ellehetetlenül. A Fővárosi Törvényszék 2021. november 22-én elrendelte a JAS Budapest Zrt.-nél csődeljárás megindítását.

A fenti előzmények és tények miatt a MEKH szükségesnek ítélte az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók számára végső menedékes kijelölését. A MEKH a JAS Budapest Zrt. egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználói ellátásának biztosítására – az ellátásbiztonság, a magas szintű ügyfélkiszolgálás és az országos területi illetékességű egyetemes szolgáltatói engedély szem előtt tartásával – az MVM Next Zrt. egyetemes szolgáltatót jelölte ki.

A kijelölés alapján az MVM Next Zrt. köteles a szerződéskötéssel kapcsolatban a Felhasználókat 2021. december 8-ig tájékoztatni, és részükre egyetemes szolgáltatási ellátásra vonatkozó szerződéses ajánlatot tenni legkésőbb 2022. január 1-ig. A MEKH határozata értelmében a JAS Budapest Zrt. egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználói és az MVM Next Zrt. között az egyetemes szolgáltatási szerződés a kijelölés alapján létrejön, és az 2022. április 1. napjáig áll fenn. Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a végső menedékes szolgáltatás időtartama alatt nem fogadja el az MVM Next Zrt. egyetemes szolgáltatási ajánlatát, vagy nem köt más engedélyessel villamosenergia-vásárlási szerződést, akkor a végső menedékes szolgáltatás megszűnését követő napon ellátatlanná válik.

A MEKH javasolja, hogy a kijelölésben érintett, a VET 50. §-a alapján egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók, abban az esetben, ha 2021. december 8-ig nem kapnak tájékoztatást az MVM Next Zrt.-től, a JAS Budapest Zrt.-vel fennálló jogviszonyuk, valamint egyetemes szolgáltatás igénybevételi jogosultságuk igazolására alkalmas dokumentumok bemutatásával vegyék fel a kapcsolatot az MVM Next Zrt.-vel, a végső menedékesi ellátásba vétel megvalósulása érdekében.

ÁramszolgáltatóMEKH

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul