e-villamos online szaklap

Választmányi ülést tartott a Magyar Mérnöki Kamara

| | |  0 | |

Az MMK Választmánya 2021. április 23-án magas részvétel mellett tárgyalt a tisztújító küldöttgyűlés előkészítéséről. A testület nagy többséggel támogatta, hogy a tisztújítás a küldöttek személyes részvételével tartott ülésen történjen. A Választmány javasolta, hogy az Elnökség ezt a küldöttgyűlést a veszélyhelyzeti szabályozás által lehetővé tett legkorábbi időpontra hívja össze.

A MMK választmányának ülését megnyitva Nagy Gyula felhívta a figyelmet a kamara új szolgáltatására, a lakosság és a kisvállalkozások számára elérhető energetikai tanácsadásra. Várható, hogy a szolgáltatás rövid időn belül országossá bővül. Az elnök ismertette az újonnan szabályozott, a klímaberendezésekkel és fűtési rendszerekkel kapcsolatos felülvizsgálati rendszert, amelynek keretében a kamara 2022. elejétől lát el több új feladatot. Jelezte, hogy folyamatban van a szakmagyakorlás szabályait meghatározó 266-os rendelet módosításának kormányzati egyeztetése, és remélhető, hogy belátható időn belül módosul a jogszabály. Beszámolt a kamarai online vizsgáztatás előkészítéséről és bevezetéséről, valamint arról, hogy sikeresen zárul a 3. Beruházáslebonyolító mesteriskola is.

A Választmány, figyelembe véve az aktuális járványhelyzetet és járványügyi szabályokat, megvitatta az Elnökségnek a Küldöttgyűlés és a tisztújítás lebonyolításának módjára és időpontjára vonatkozó javaslatát. A testület tagjai részletes vita után nagy többséggel úgy foglaltak állást, hogy a tisztújító küldöttgyűlésre a küldöttek személyes részvételével kerüljön sor. Ennek megfelelően az Elnökség – a tervezett májusi időpont helyett – a járványügyi szabályok által megengedett legkorábbi, személyes részvételt lehetővé tevő időpontra hívja össze a Küldöttgyűlést.

Az Elnökség 2020. évi munkájáról szóló részletes beszámolót kiegészítve Nagy Gyula elmondta, hogy a tagság körében széles körű véleménykutatást végeztek a kamara és az Elnökség négyéves munkájáról. A kérdésekre érkezett 3559 válasz már megfelelő alap a tárgyszerű értékeléshez. A vélemények részletes elemzését hamarosan közzéteszi a kamara. Az elnök kiemelte az online oktatás és vizsgáztatás bevezetésének fontosságát, ugyanakkor jelezte, hogy a tagozatoknak több figyelmet kell fordítaniuk a képzési törzsanyagok megújítására. Fontosnak tartotta az egyetemekkel való együttműködés megerősítését, és azt, hogy az MMK tagja lett a nemzetközi mérnökszervezetnek, a FEANI-nak, amely a résztvevő hazai egyetemeken végzetteknek is előnyt jelenthet.

Az Etikai-fegyelmi Bizottság leköszönő elnöke, Kövesi Tibor, a testület írásos beszámolóját kiegészítve értékelte az elmúlt négy év testületi tevékenységét is; beszámolt az etikus mérnöki tevékenység erősítése érdekében tett erőfeszítésekről, továbbá a Mérnöki Etikáért Díj előkészítéséről.

Németh László a Felügyelő Bizottság elnökhelyettese ismertette a testület 2020. évi beszámolóját, amely az MMK gazdálkodását megfelelőnek, megfontoltnak és takarékosnak értékelte. A Felügyelő Bizottság elemezte az Állami Számvevőszék vizsgálatának tapasztalatait, továbbá ajánlásokat fogalmazott meg, többek között az egységes, digitális továbbképzés megteremtése és a szakmai tagozatok egységes tanúsítási rendszerének kialakítása érdekében.

A Választmány megtárgyalta az MMK 2020. évi gazdálkodási beszámolóját, a 2021. évi költségvetésénnek módosítását és a 2022-es gazdálkodási tervét is.

A Választási Jelölőbizottság nevében Dr. Kukai Tibor elnök beszámolt arról, hogy a tisztújítást előkészítő jelölési folyamat sikeres és transzparens volt: a következő kamarai időszak országos elnökének személyére 2 érvényes jelölés érkezett, a 4 alelnöki posztra 7, a 12 elnökségi tag személyére 21 jelöltet állítottak. A Felügyelőbizottság 5 tagjára 10 érvényes jelölés érkezett, és 11 jelölt közül választható meg az Etikai-fegyelmi Bizottság 7 tagja.

Magyar Mérnöki KamaraTisztújítás

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul