e-villamos online szaklap

Tovább nőtt a kötelező átvételi rendszerbe értékesítő kapacitás

| | |  0 | |

Tovább nőtt a kötelező átvételi rendszerbe értékesítő kapacitás

Második alkalommal jelenik meg a MEKH beszámolója a kötelező átvételi és prémium támogatási rendszerekről. A beszámoló részletesen bemutatja a kötelező átvételi és prémium támogatási rendszerek szabályait, valamint – az egyes megújuló energiaforrásokra és támogatási kategóriákra lebontva – az ezekkel támogatott beépített kapacitás és villamosenergia-értékesítés alakulását, továbbá a kifizetett támogatásokat.

2019-ben jelentősen nőtt a kötelező átvételi rendszerbe (KÁT-ba) értékesítő beépített kapacitás (+43%; 1077-ről 1536 MW-ra), ami annak köszönhető, hogy 2019-ben nagyszámú, korábban KÁT támogatási jogosultságot szerzett naperőmű kezdte meg a termelést. Ezzel párhuzamosan a KÁT-ba értékesített villamosenergia-mennyiség is jelentősen megugrott (+33%; 2216-ról 2938 GWh-ra). A KÁT rendszerbe értékesítő termelőknek juttatott fajlagos – azaz támogatott mennyiségre vetített – KÁT támogatás az elmúlt két év csökkenő tendenciája után enyhén nőtt (2019-ben +3%; 16,6 Ft/kWh-ra). A növekedés elsősorban az átvételi árak növekedésének (inflációkövető indexálásának) tudható be. A fajlagos támogatást alakító másik fő tényező, a villamos energia piaci ára az előző évek növekedését követően 2019-ben lényegében változatlan maradt.

A prémium rendszerben a termelők maguk értékesítik a megtermelt villamos energiát, mely ösztönzőleg hat a piaci árjelzések figyelembevételére is. A piaci ár feletti prémiummal támogatott villamos energia mennyisége a biomassza alapú termelés visszaesése miatt 2019-ben csökkent (-33,24%; 653-ról 436 GWh-ra). 2019-ben megkezdték a termelést az első zöld prémiumra jogosult naperőművek is.

A kötelező átvételi és prémium támogatási rendszer működtetésének a kötelezően átvett villamos energia értékesítését követően fennmaradó, termelők által nem fedezett költségeit az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult (főként ipari) villamosenergia-fogyasztók fizetik meg az általuk vásárolt villamos energia mennyisége alapján. Ez az ún. KÁT és prémium pénzeszköz, ami a villamos energia piaci árának jelentős növekedése miatt számottevően csökkent 2017-ben és 2018-ban, azonban 2019-ben a piaci ár növekedése nem folytatódott, ezzel egyidejűleg a támogatott termelés jelentősen növekedett. Ily módon a KÁT és prémium pénzeszközök összesített mértéke 1,72 Ft/kWh-ról 2,16 Ft/kWh-ra (+26%) nőtt 2019-ben.

A Beszámoló a kötelező átvételi és prémium támogatási rendszerek 2019. évi alakulásáról ide kattintva olvasható.

Naperőmű

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul