e-villamos online szaklap

Beszámoló az MMK ELT Elnökségi Üléséről

| | |  0 | |

2020. november 26-án került sor az MMK Elektrotechnikai Tagozatának Elnökségi Ülésére, amelyre a járványhelyzet miatt online kapcsolaton keresztül került megrendezésre.

1.1 MMK új Alapszabály-tervezet

Az Alapszabály kidolgozásával az MMK Küldöttgyűlése által megbízott Alapszabály Előkészítő  Bizottság az MMK Választmány által is megtárgyalt  kidolgozási munkát befejezettnek nyilvánította, az Alapszabály-tervezetét elküldte az MMK Elnökségének abból a célból, hogy hogy azt az Elnökség az MMK Küldöttgyűlésére beterjessze.  A Küldöttgyűlés összehívása az Elnökség közlése szerint a járványhelyzet miatt csúszik.

Az Alapszabály-tervezetet az AEB társelnökei elküldték a szakmai tagozatoknak és a területi kamaráknak az alábbi információkkal:

„Az AEB elvégezte az elvállalt munkát, elküldte az Elnökségnek a tervezetet, amit most tájékoztatásul valamennyi területi és tagozati elnök részére megküldünk. Véleményünk szerint nincs más hátra, mint az, hogy azt az Elnökség a tavaly májusi küldöttgyűlési határozatnak megfelelően, az érvényes Alapszabály előírásait megtartva, beterjessze a Küldöttgyűlésnek. A küldöttgyűlés összehívását követően – az Alapszabályban meghatározott feltételek szerint – módosító indítványok beadására is lehetőség lesz. A Küldöttgyűlés hatásköre, hogy – az esetleges módosító indítványokat is figyelembe véve – az új Alapszabály végleges szövegét megalkossa és elfogadja vagy esetleg a döntést elnapolja. A Küldöttgyűlésnek kell tárgyalnia a módosító indítványokat ill. a beterjesztett javaslatot.”

Az Elektrotechnikai Tagozat eddig módosító javaslatot nem tett. Kun Gábor kéri, hogy a mostani, véglegesnek szánt anyagot nézzék át a kollégák, tegyék meg észrevételeiket, vagy jelezzék, ha az anyagot rendben találják.

1.2 Tagozati honorálás

Ismét szeretnénk javaslatokat kérni az idei évi kamarai munka honorálásával kapcsolatban. Eddig csak Varga Tamás küldött javaslatot.

2. Beszámoló vizsgák 2021

A járványhelyzetre való tekintettel a beszámoló vizsgák vonatkozásában új eljárásrendet kell kialakítani.

Az MMK Vizsgaközpont tájékoztatása szerint:

  • Jelenleg az online vizsgáztatás előkészülete zajlik.
  • A kormányrendelet több mindent rögzít, amit továbbra is tartani szükséges:
    • a vizsga időtartamát
    • a százalékokat (50% – alatt sikertelen, 50%-70% között szóbeli, 70% felett sikeres)
  • Ezek megtartása mellett, online vizsgáztatás esetén a feltett kérdések számának növelése szükséges.
  • A vizsgáztatók tekintetében annyi változás lesz csak a vizsgában, hogy nem 10, hanem 50 kérdést kapnak a vizsgázók és éppen ezért szükséges a   szakmai rész kérdései számának növeléése.

Cél: az MMK január második felében szeretné élesíteni az online vizsgalehetőséget.

Ezzel kapcsolatban Tagozati feladat a meglévő kérdésbank bővítése. Jelenleg 85 db + 113 db kérdés szerepel a vizsgákon ezeket kell újabbakkal kiegészíteni.

Kun Gábor véleménye szerint a továbblépéshez (saját használatra) kérdésenként ki kellene egészíteni azzal, hogy a tárgyi kérdés konkrétan mely előírás mely pontjához kapcsolódik, és ezzel összefüggésben kellene eldönteni a további kérdések tárgyát és mennyiségét.

A jelenlegi kérdésekkel nincsen dolgunk, ha nincs szándékunkban ezeken változtatni.

A koordinálást Sárosi Csanád végzi. Fontos, tisztázandó – ahogy a korábbi kérdések kidolgozásánál is – a kérdések kérdezési iránya, metódusa, gyakorlati és elméleti súlyozása. Ennek eldöntése az első lépés.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul