e-villamos online szaklap

Elkészült az Elektrotechnikai Tagozat Feladatalapú Pályázatának anyaga

| | |  0 | |

Elkészült az Elektrotechnikai Tagozat Feladatalapú Pályázatának anyaga

„A nem norma szerinti villámvédelem egységes műszaki követelményrendszerének kialakítása” címmel elkészült a Tagozat FAP anyaga, amelynek vezetői összefoglalóját tesszük közzé. A pályázat befogadását követően a teljes anyagot megosztjuk.

FAP-2020/103 ELT pályázat teljesítési kérelme

Pályázó tagozat neve: Elektrotechnikai Tagozat
Témavezető neve: Varga Tamás
Lektor neve: Rajkai Ferenc
A pályamű címe: „A nem norma szerinti villámvédelem egységes műszaki követelményrendszerének kialakítása”
Téma besorolása: Mérnöki tervezési segédlet

Vezetői összefoglaló

Az elmúlt években – az MSZ EN 62305-re alapozó „norma szerinti” villámvédelem fogalmát is bevezető – 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet megjelenését követően a „nem norma szerinti” villámvédelem alkalmazása visszaszorulóban volt, de a hatályos szabályrendszer sajátosságai miatt alkalmazása mind a mai napig szükséges lehet, új (pl. bővítés), vagy átalakított építmény(rész)eknél is. Azon építmények esetében pedig, melyek korábban létesültek, a felülvizsgálatot és a karbantartást jellemzően a létesítéskor érvényben lévő követelményrendszer, a „nem norma szerinti” villámvédelem valamelyik változata alapján kell elvégezni, tehát a „nem norma szerinti” villámvédelem követelményrendszerének alkalmazása mindmáig a hétköznapi gyakorlat része.

Az alkalmazás azonban számos nehézségbe ütközik:
• A 30-35 évnél régebbi szabványok gyakorlatilag nem hozzáférhetők.
• A szabályrendszer alkalmazásához szükséges bemenő adatok egyre inkább hiányoznak.
• A létesítés során visszavont szabványokat, jogszabályokat kell alkalmazni, azokra kell hivatkozni, melyek további visszavont előírásokra hivatkoznak, emiatt nagyrészt elveszett a szabályrendszer jogi-műszaki „beágyazottsága”.
• Az oktatás és a gyakorló szakembergárda átalakulásával eltűnik az „értelmezési gyakorlat”, felszínre hozva a szabályrendszer hibáit, ellentmondásait.
• A műszaki fejlődés sok tekintetben túlhaladta a szabályrendszert.

A fentieket figyelembe véve a pályázat keretében elkészült pályamű célja egy
• egységes szerkezetű,
• korszerű,
• a gyakorlatban alkalmazható,
• az érvényben lévő szabványokkal, jogszabályokkal koherens,
• a szakmapolitikai célkitűzésekhez igazodó
műszaki követelményrendszer kialakítása volt, mely a jövőben alkalmazható a nem norma szerinti villámvédelmi rendszerek felújítása, áttervezése, felülvizsgálata esetén.

Az elkészült pályamű tartalmazza azon módosított műszaki követelményeket, melyek a jelenlegi szabványi és jogszabályi környezetben koherensen alkalmazhatóvá teszik a leírtakat.
A módosított követelményrendszer alapja a 9/2008 (II.22) ÖTM rendelet villámvédelemre vonatkozó fejezete volt. Az anyag készítése során módosításra, pontosításra kerültek mindazon előírások, melyek már nem voltak alkalmazhatók a jelenlegi szakmai alkalmazási környezetben, szem előtt tartva azt az igényt, hogy lehetőleg a szabályozás ne, vagy csak minimális mértékben szigorodjon az eredeti nem norma szerinti követelményekhez képest.

A pályamű elkészültét követően a cél az, hogy az elkészült új szabályrendszer az illetékes hatósággal történő mihamarabbi egyeztetést követően beágyazásra kerüljön a jogszabályi környezetbe, vagy egy hatóság által kiállított egyenértékűségi nyilatkozattal, vagy a Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben történő megjelenéssel. Ezt követően lesz az elkészült új szabályrendszer a gyakorlat szempontjából ténylegesen alkalmazható.
Amennyiben a hatósági jóváhagyás megtörténik (melyre jó esélyt látunk, mert a Villamos TvMI kidolgozásában a pályázat készítők többsége aktívan részt vesz), úgy jelen egységes előírásrendszer várhatóan ki fogja váltani az összes eddigi nem norma szerinti szabályozást, és megszűnik a legtöbb olyan bizonytalanság, téves, vagy kettős értelmezési probléma, mely a jelenleg hatályos szabályrendszerben fennáll és az alkalmazók nap mint nap szembesülnek vele.

A pályamű második részében javaslatot adtunk a Magyarországon meglévő „norma” – „nem norma” szerinti villámvédelmi követelményrendszerek egyfajta lehetséges közelítésére, egységesítésére.
A javaslat célja az, hogy hosszútávon egy olyan egységes villámvédelmi követelmény-rendszer alakulhasson ki, mely könnyen és egyértelműen alkalmazható bármely szakmagyakorló számára.
Ennek megalkotása során szintén előtérbe helyeztük a meglévő nem norma szerinti villámvédelmi rendszereknél az utólagos szigorítás lehetőség szerinti elkerülését, mint alapelvet és a szabályrendszert úgy építettük fel, hogy a nem norma szerinti villámvédelmi rendszerek átalakítása az új követelményekhez igazodva csak azokban az esetekben legyen majd szükséges, amikor az épületen, vagy a villámvédelmi rendszeren valamilyen szignifikáns módosítás következik be és az átalakítás szükséges mértéke ezekben az esetekben is a lehető legkisebb legyen.

Kun Gábor MMK ELT elnök és Varga Tamás témafelelős

Villámvédelem

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul