e-villamos online szaklap

Az elnökség döntött a következő időszak legfontosabb eseményeiről

| | |  0 | |

A Magyar Mérnöki Kamara elnöksége 2020. június 10-i ülésén meghatározta a következő időszak legfontosabb eseményeit: döntött az ősszel esedékes küldöttgyűlések időpontjáról, áttekintette a Visegrádi Négyek mérnöki kamarái, szervezetei októberre tervezett találkozójának előkészítését, és döntött a jubileumi, 25. Mérnökbál időpontjáról is.

Az elnökség megtárgyalta a 2021. május 14-ig, a tisztújító küldöttgyűlésig tartó kamarai menetrendet. Az idén két küldöttgyűlés lesz: az első tervezett időpontja szeptember 18.

Ezen a 2019-es évről szóló beszámolókat tárgyalják meg a küldöttek, és döntenek a 2020-as költségvetés módosításáról, valamint a 2021-es költségvetésről is. 

Az Alapszabály módosítását tárgyaló küldöttgyűlés tervezett időpontja november 27

Az év egyik legfontosabb szakmai eseménye a négy visegrádi ország mérnökszervezeteinek találkozója lesz. Az eseményre Pécsett, október 8 és 11 között kerül sor. A járvány miatti közegészségügyi követelményeket kellő óvatossággal betartva, ezúttal elmarad a kísérőrendezvény, a nagy létszámú szakmai konferencia.

A jubileumi, 25. Mérnökbál időpontja 2021. január 23.

Nagy Gyula elnök elmondta, hogy a főtitkárságon visszaált a szokásos munkarend. A vizsgáztatás – a szükséges és célszerű egészségügyi óvintézkedések messzemenő biztosításával – június 16-án újraindul. Hozzátette, hogy az MMK emellett dolgozik az online vizsgáztatás megteremtésének lehetőségén is.

Az elnök néhány egyéb aktuális ügyről is tájékoztatta az elnökség tagjait: 

Az MMK a Vízgazdálkodási és Vízépítési tagozat kezdeményezésére levélben kérte ki a tagozatok véleményét, hogy a Mérnök Díjszabás felülvizsgálatát aktuálisnak tartják-e, és ha igen, milyen javaslataik vannak. A tagozatok mintegy fele válaszolt, véleményük figyelembevételével egy bizottság dolgozik tovább a díjszabás felülvizsgálatán. A munka során – az újfajta mérnöki munkák miatt – olyan új tevékenységek, mint pl. a BIM-tervezés díjtételének beépítésére is szükség lesz.

Az Energetikai tagozat februárban javasolta az Ökológia és Gazdaság Fórum létrehozását, amely valamennyi mérnöki terület bevonásával adna választ a globális környezetvédelmi kihívásokra. Az Elnökség döntése alapján az MMK kikérte a tagozatok véleményét is, azonban a klímaváltozás által felvetett szakmai kérdésekre és válaszokra irányuló felhívásra csak néhány tagozat válaszolt. Az Energetikai Tagozat saját keretiben folytatja a munkát. A Környezetvédelmi Tagozat június 25-én, Elnökségének ülésén tárgyalja a további teendőket. 

Az Alapszabály Elkészítő Bizottság (AEB) társelnöke, Kun Gábor elmondta, hogy a testület május elején – a gazdálkodási fejezet kivételével – lényegében lezárta munkáját. Most a szöveg pontosítása folyik, úgy, hogy minden változtatási javaslathoz indoklás is készül. Az alapszabály tervezetét ezután a területi kamarák és a szakmai tagozatok elnökei, valamint a jogi szempontokat ellenőrző ügyvéd kapja meg véleményezére. Eközben készül MMK az takarékossági programja is: annak alapján augusztus 15-e után az alapszabály tervezet gazdálkodási fejezete is elkészül. A teljes alapszabály-tervezetet a Választmány véleményezi, a tervezet november végén kerül a Küldöttgyűlés elé. 

Az Elnökség ülését – a veszélyhelyzetben érvényes jogszabályok alapján – még online tartották, de a veszélyhelyzet várható megszűnése után, az augusztusi ülésen már személyesen vesznek részt az Elnökség tagjai.

Magyar Mérnöki Kamara

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul